- หน้า 3 (สุดท้าย) -


dumbbell31.jpg
STIFF - LEGGED DEADLIFT
AND SINGLE - LEG SQUAT
 


 

         ตารางบริหารแบบที่สอง จะเป็นการแบ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ ที่ฝึกออกเป็นส่วนๆ ไม่ได้เล่นรวมกัน เหมือนตารางแบบแรก ตารางนี้ชื่อ " 20 Week Split - System Dumbbell Training"  (ตารางสีส้มด้านล่างนี้ - webmaster) ซึ่งออกแบบโดย ด็อกเตอร์ Paul   Ward ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Encyclopedia of Exercise ซึ่งท่าบริหาร หรือจำนวนครั้งทั้งหลาย เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ซึ่งคุณอาจจะปรับหรือเปลี่ยน ให้เข้ากับความแข็งแรง ความชอบไม่ชอบ เป้าหมายการฝึก และเวลาที่คุณมี  เพื่อทำให้มันได้ผลดีที่สุดกับคุณ ที่สำคัญ จงเรียนรู้ การบริหารท่านั้นให้ถูกต้อง โดยลองจากลูกน้ำหนักเบาๆก่อน เมื่อคุณเชี่ยวชาญแล้ว จึงเริ่มปฏิบัติ ด้วยน้ำหนักที่คุณต้องการ 

         ชุดที่ 1 -  คุณต้องปฏิบัติตามท่าที่กำหนดไว้เท่านั้น อาทิตย์แรกให้ทำครบทุกท่า นับเป็น 1 รอบ พออาทิตย์ที่สอง ก็เพิ่มเป็นสองรอบ  จนถึงอาทิตย์ที่สามและสี่ คุณจึงทำเป็นสามรอบ  อาทิตย์ที่ห้าและหก จงเพิ่มลูกน้ำหนักในการบริหารทุกๆท่า ห้ามพักระหว่างเซท และระหว่างรอบ 30 วินาที 

         ชุดที่ 2 และ 3 -  สำหรับชุดเหล่านี้ ให้เพิ่มน้ำหนักขึ้น ทุกๆการฝึก 3 คาบ และให้ทำท่า ตามตารางฝึกที่กำหนดเท่านั้น พักระหว่างเซท หรือระหว่างรอบ ไม่เกิน 1 - 2 นาที


 

dumbbell32.jpg
ONE - ARM DUMBBELL ROW
 ตารางฝึกด้วยดัมเบลล์ 20 อาทิตย์ชุดที่ 1 สำหรับอาทิตย์ที่ 1 - 6
  วันที่ 1 และวันที่ 5    
  ท่าบริหาร เซท จำนวนครั้ง
  SEATED DUMBBELL PRESS 3 12 - 15
  ALTERNATE DUMBBELL FRONT RAISE 3 12 - 15
  BENT-OVER DUMBBELL ROWS 3 12 - 15
  CRUNCH 3 12 - 15
  DUMBBELL FLAT BENCH PRESSES 3 12 - 15
  DUMBBELLS  SQUAT 3 12 - 15
  STANDING ALTERNATE DUMBBELL CURL 3 12 - 15
  OVERHEAD ONE - ARM DUMBBELL EXTENSION 3 12 - 15
 
 
  วันที่ 3    
  ท่าบริหาร เซท จำนวนครั้ง
  UPRIGHT ROW WITH DUMBBELLS 3 12 - 15
  STEP - UP WITH DUMBBELLS 3 12 - 15
  ONE-ARM DUMBBELL ROW 3 12 - 15
  REVERSE CRUNCH 3 12 - 15
  INCLINE DUMBBELL PRESS 3 12 - 15
  DUMBBELLS  SQUAT 3 12 - 15
  INCLINE DUMBBELL CURL 3 12 - 15
  STIFF - LEGGED DEADLIFT WITH DUMBBELL 3 12 - 15
  OVERHEAD ONE - ARM DUMBBELL EXTENSION 3 12 - 15ชุดที่ 2 ฝึกชุดละ 4 วัน (สำหรับอาทิตย์ที่ 7 - 12)

  วันที่ 1 และวันที่ 4 (บ่า ,หลังส่วนบน ,หน้าอก ,แขน)
  ท่าบริหาร เซท จำนวนครั้ง
  SEATED DUMBBELL PRESS 3 - 4 10
  SEATED SIDE LATERAL RAISE 3 - 4 10
  ONE-ARM DUMBBELL ROW 3 - 4 10
  SUPPORTED TWO ARMS DUMBBELL ROW 3 - 4 10
  DUMBBELL FLAT BENCH PRESSES 3 - 4 10
  INCLINE DUMBBELL FLYE 3 - 4 10
  INCLINE DUMBBELL CURL 3 - 4 10
  SEATED HAMMER CURL 3 - 4 10
  OVERHEAD ONE - ARM DUMBBELL EXTENSION 3 - 4 10
  KICKBACKS 3 - 4 10
  วันที่ 2 และวันที่ 5 (ต้นขาด้านหน้า ,ต้นขาด้านหลัง ,น่อง ,ท้อง ,หลังส่วนล่าง)
  ท่าบริหาร เซท จำนวนครั้ง
  DUMBBELLS  SQUAT 3 - 5 10
  DUMBBELLS  LUNGE 3 - 5 10
  STIFF - LEGGED DEADLIFT WITH DUMBBELL 3 - 5 10
  STEP - UP WITH DUMBBELLS 3 - 5 10
  ONE - LEG CALF RAISES 3 - 5 10
  CRUNCH 3 - 5 25
  REVERSE CRUNCH 3 - 5 15
  GOOD MORNING WITH DUMBBELLS 3 - 5 10
 ชุดที่ 3 ฝึกชุดละ 4 วัน (สำหรับอาทิตย์ที่ 13 - 20)

  วันที่ 1 และวันที่ 4 (บ่า ,หลังส่วนบน ,หน้าอก ,แขน)
  ท่าบริหาร เซท จำนวนครั้ง
  SEATED DUMBBELL PRESS 3 - 4 5 - 8
  BENT - OVER LATERAL RAISE 3 - 4 5 - 8
  INCLINE - BENCH DUMBBELL ROW 3 - 4 5 - 8
  SUPPORTED TWO ARMS DUMBBELL ROW 3 - 4 5 - 8
  INCLINE DUMBBELL PRESS 3 - 4 5 - 8
  DUMBBELL FLAT BENCH PRESSES 3 - 4 5 - 8
  CONCENTRATION CURL 3 - 4 5 - 8
  STANDING ALTERNATE DUMBBELL CURL 3 - 4 5 - 8
  OVERHEAD ONE - ARM DUMBBELL EXTENSION 3 - 4 5 - 8
  KICKBACKS 3 - 4 5 - 8
  วันที่ 2 และวันที่ 5 (ต้นขาด้านหน้า ,ต้นขาด้านหลัง ,น่อง ,ท้อง ,หลังส่วนล่าง)
  ท่าบริหาร เซท จำนวนครั้ง
  DUMBBELLS  SQUAT 3 - 5 5 - 8
  DUMBBELLS  LUNGE 3 - 5 5 - 8
  STIFF - LEGGED DEADLIFT WITH DUMBBELL 3 - 5 5 - 8
  STEP - UP WITH DUMBBELLS 3 - 5 5 - 8
  ONE - LEG CALF RAISES 3 - 5 10
  V - UPS 3 - 5 15
  REVERSE TRUNK TWIST 3 - 5 15
  GOOD MORNING WITH DUMBBELLS 3 - 5 10
       


dumbbell33.jpg

INCLINE DUMBBELL CURL
 


- END -


 

1  2  <  3