Crunch


จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )


จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

        ( ภาพบน ) ให้ทำดังนี้คือ

อาจใช้มือจับที่ขมับ แทนการกอดอกก็ได้ 


ตอนอยู่ใน จังหวะที่ 2 ให้เกร็งหน้าท้อง ไว้ประมาณ 3 วินาที


จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2  ให้หายใจออก


ขาที่พาดไว้ที่เก้าอี้นั้น  ให้ตรึงให้อยู่กับที่ตลอดเวลาที่กำลังบริหารอยู่
       ( ภาพบน ) ให้พิจารณาด้งนี้คือ 

สังเกตภาพข้างบนให้ดีจะเห็นว่า แม้เมื่ออยู่สูงสุดแล้ว ช่วงลำตัวก็แทบจะไม่ม้วนขึ้นเลย ท่านี้ทำเพียงแค่ยกช่วงหัวไหล่ และศีรษะขึ้นไปเท่านั้น
       ( ภาพบน ) ให้พิจารณาด้งนี้คือ 

ผู้บริหารอาจเอามือไขว้กันไว้ที่บริเวณหน้าอกในขณะบริหาร เหมือนในภาพข้างบนนี้ก็ได้ครับจังหวะที่ 1 ( ภาพบน )


จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

       ( ภาพบน ) ให้พิจารณาด้งนี้คือ 

ผู้บริหารอาจเอามือแตะใบหูแต่ละข้าง เหมือนในภาพข้างบนนี้ก็ได้ครับ- END -