Seated Dumbbell Overhead Press


จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2ท่าบริหารท่านี้เริ่มต้นด้วยการนั่ง หรือยืนก็ได้


จังหวะที่ 1 - ยกดัมเบลล์ไว้ระดับใบหู โดยหันฝ่ามือออกไปข้างหน้าทั้งสองข้าง ( ตามภาพหมายเลข 1 ในภาพข้างบนนี้ ) หายใจเข้าลึกๆ


จังหวะที่ 2 - เริ่มหายใจออก พร้อมกับเริ่มยกดัมเบลล์ทั้งสองขึ้นไปข้างบนจนสุดแขน  โดยไม่ต้องหมุนฝ่ามือ / ค้างอยู่ที่จังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที ( ตามภาพหมายเลข 2 ในภาพข้างบนนี้ )


ค่อยๆลดดัมเบลล์ลงมาสู่ จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พอดัมเบลล์ลงมาอยู่ระดับต่ำสุดคือที่แนวใบหู ก็นับว่า "1"


บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม  จนนับได้ "8" หรือตามจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ ก็ถือว่าเป็น 1 เซท


หมายเหตุ - ในกรณีที่ใช้ดัมเบลล์ที่หนักมากๆ หรือใช้เทคนิคบริหารอื่นๆเช่น  Forced Reps ( คลิ๊กเพื่ออ่าน ) เราอาจหาผู้ช่วยมาช่วยยกกดัมเบลล์ ทั้งตอนกำลังจะเอาขึ้นเพื่อบริหาร และตอนเอาลูกดัมเบลล์ลง ตอนบริหารเสร็จแล้ว ตามภาพข้างล่างนี้


( ภาพบนหากใช้ดัมเบลล์ที่หนักมากๆ การมีผู้ช่วยก็เป็นสิ่งที่ดี


- END -