- หน้า 3 -

หน้า 1  <  หน้า 2  <  หน้า 3  >  หน้า 4  >  หน้า 5  >  หน้า 6  >  หน้า 7  >  หน้า 8  >  หน้า 9

ภาค 3 : วิธีโพสท่าบังคับ ( Mandatory Poses ) ที่โชว์กล้ามเนื้อทางด้านหน้า

       ตอนนี้เราจะเข้าสู่ "ส่วนที่ 2" ของรอบ General Assessment Round กันนะครับ โดยส่วนที่ 2 ที่ว่านี้เรียกว่าส่วนของ Muscularity Round หรือบางคนก็เรียกว่า Compulsory Round ก็ได้ / ซึ่งในส่วนที่ 2 นี้ เราจะต้องเบ่งกล้ามเพื่อโชว์พัฒนาการของกล้ามเนื้อของเราให้แก่กรรมการดูนะครับ โดยต้องโชว์ให้เห็นทั้งทางด้านหน้า ,ด้านข้าง และด้านหลัง

       ( Webmaster - คือหมายความว่า ในรอบ General Assessment Round จะแบ่งเป็นสองส่วน  โดยส่วนที่ 1 ก็คือส่วนของการหมุนตัวเฉยๆ ยังไม่ต้องเบ่งกล้ามอะไร ( เรียกรอบที่ให้หมุนตัวที่ว่านี้ว่ารอบ Quarter Turn Round ) โดยการหมุนตัวนั้น ก็ให้หมุนตัวครั้งละ 1 ส่วน 4 ของวงรอบวงกลม ตามที่ได้พูดไว้ใน "หน้าที่ 2" นั่นเอง

       หลังจากหมุนตัวครบรอบแล้ว ก็ถือว่าจบในส่วนที่ 1 ไป ( คือจบในส่วนของ Quarter Turn Round )

       จากนั้นก็เข้าสู่ส่วนที่ 2 ซึ่งต้องเริ่มเบ่งกล้ามกันแล้ว โดยรอบนี้มีชื่อว่ารอบ Muscularity Round ( ก็คือที่เพื่อนสมาชิกกำลังอ่านอยู่ในหน้านี้นั่นเอง )

       คือหมายความว่า ทั้งรอบ Quarter Turn Round และรอบ Muscularity Round   ต่างก็อยู่ในรอบ General Assessment Round นะครับ )

       ก่อนที่ผมจะอธิบายต่อไป ผมขอเน้นย้ำอีกทีนะครับว่า เมื่อคุณเดินขึ้นเวทีแล้ว คุณกำลังอยู่ในภาวะที่กำลังโชว์เรือนร่างตัวเองอยู่ตลอดเวลา   คุณกำลังตกเป็นเป้าสายตาของคนดูและกรรมการ  ดังนั้น ทุกขณะที่อยู่บนเวที คุณอย่าเผลอปล่อยให้หน้าท้องห้อยลงมาอย่างเด็ดขาด ( เรื่องการรักษาหน้าท้องให้ดูแน่นอยู่ตลอดเวลาที่อยู่บนเวทีนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด )
       ในรอบ Muscularity Round นี้ เราจะต้องโพสท่าบังคับ ( Mandatory Poses ) 7 ท่า ( ตามที่เห็นเป็นรายชื่อ 7 ท่าในภาพข้างบนนี้
       ( ภาพบน )  โดยจะมีอยู่ 3 ท่าที่เราจะต้องหันหน้าให้กรรมการ ซึ่ง 3 ท่าที่ว่านั้นก็คือท่าที่ 1 ,2 และ 7 ( ตามที่เห็นเป็นตัวหนังสือสีเหลืองในภาพข้างบนนี้

       ในวีดีโอชุดนี้ เราจะดู 3 ท่านี้ก่อน ( คือดูท่าที่ 1 ,2 และ 7 นี้ก่อน )  โดยจะได้อธิบายดังนี้

       ท่าแรกคือ Front Double Bicep Pose 
       ( ภาพบน ) การจะโพสท่านี้ ให้ใส่ใจเรื่องการวางเท้าก่อนเป็นอันดับแรก  โดยวางเท้าให้ห่างกัน 4 - 6 นิ้ว หรือจะให้ห่างมากกว่านั้นก็ได้

       โดยส่วนตัวของผมนั้น ถ้าให้เท้าซ้ายชี้ตรงไปที่ 12.00 น.แล้วล่ะก็  ผมจะให้เท้าขวาชี้ไปที่ 14.00 น.
       ( ภาพบน ) จากนั้น ให้งอหัวเข่าเล็กน้อย เพื่อจะได้เบ่งกล้ามเนื้อขาได้  แต่ขอเน้นว่าอย่างอเข่ามากจนเกินไป มันจะดูไม่ดี ดูผิดปกติ ( ก็คือให้งอเข่าเท่าที่เห็นในภาพข้างบนนี้
       ( ภาพบน ) หลังจากจัดท่าทางการยืนเสร็จแล้ว ก็ให้ยกโครงหน้าอกขึ้น แล้วยกแขนทั้งสองขึ้นทางด้านข้าง โดยให้มีลักษณะดังนี้

       ให้แนวของ "ข้อศอก" ทั้งสองข้างอยู่สูงเหนือระดับแนวของ "บ่า" เล็กน้อย

       ออกแรงเบ่งกล้ามไบเซบ

       วิธีโพสท่านี้ ให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังบริหารท่า พูลดาวน์ อยู่ / ซึ่งการที่คุณจินตนาการอย่างนี้ กล้ามปีกของคุณจะถูกเกร็ง ( คือถูกโขว์ ) ออกมาโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆบริเวณซี่โครงก็จะถูกโชว์ออกมาด้วย


       ท่าต่อไปคือท่า Front Lat Spread Pose
       สำหรับท่านี้ ก็ให้เริ่มด้วยหลักการเดิมคือการพิจารณา ( ด้วยตัวเอง ) จากส่วนข้างล่างขึ้นมาข้างบน  นั่นคือ ประการแรก ต้องมั่นใจก่อนว่าเราเกร็งกล้ามขาเอาไว้แล้ว ( เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

       จากนั้นจึงเริ่มขึ้นมาพิจารณาร่างกายท่อนบน
       ( ภาพบน ) เริ่มด้วยการเอามือมาจับที่บริเวณเอว จากนั้นก็กำมือ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 
       ( ภาพบนแล้วเคลื่อนข้อศอกทั้งสองข้างมาทางด้านหน้า พร้อมกับเริ่มขยายกล้ามปีก  ซึ่งตรงนี้คุณควรฝึกฝนให้มีความสัมพันธ์กันพอดีระหว่างการเริ่มขยายกล้ามปีกไปในจังหวะเดียวกันกับที่เริ่มเคลื่อนที่ข้อศอกมาทางด้านหน้า

       เมื่ออยู่ในท่าข้างบนนี้แล้ว ให้พยายามขยายซี่โครงเอาไว้ตลอดเวลา และให้หัวนมถูกยกขึ้นในระดับสูง
       ( ภาพบน ) อย่าออกแรงไปที่กล้าม หนอกคอ  เพราะถ้าคุณออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อไปที่กล้ามหนอกคอ มันจะทำให้หัวไหล่คุณถูกยกขึ้น ซึ่งจะดูไม่ดี เพราะการที่หัวไหล่คุณถูกยกชึ้น มันจะทำให้กล้ามปีกของคุณดูแล้ว "ขาดความกว้าง" ไป 

       ที่ถูกแล้ว คุณต้องผ่อนคลายบริเวณกล้ามหนอกคอ ( คือบริเวณที่ ลูกศรสีแดงทั้งสองอัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) เอาไว้ตลอดเวลาที่กำลังเบ่งกล้ามปีกในท่านี้  แล้วมันจะทำให้หัวไหล่ของคุณได้ระดับพอดี ซึ่งทำให้กล้ามปีกของคุณดูขยายกว้าง


       ท่าต่อไปคือท่า Hands Overhead Front Abs with Leg Extended
       ( ภาพบน ) สำหรับท่านี้ จะใช้การยืนที่ต่างออกไปจากสองท่าก่อนหน้านี้  โดยให้เริ่มดังนี้คือ

       ให้พิจารณาก่อนกว่าขาของคุณ ข้างไหนพัฒนาดีกว่ากัน ( ระหว่างขาขวากับขาซ้าย ) แล้วก็ให้เอาขาข้างที่มีกล้ามชัดกว่า  ก้าวมาข้างหน้า ( ยกตัวอย่างเช่นในภาพข้างบนนี้ นายแบบเขามีขาซ้ายที่ชัดกว่าขาขวา เขาจึงยื่นขาซ้ายออกมาทางด้านหน้า

       ให้เท้าที่ยื่นออกมาด้านหน้านั้น อยู่ห่างจากเท้าที่อยู่ด้านหลัง ประมาณ 6 - 10 นิ้ว


       ให้ขาข้างที่อยู่ด้านหลัง แบกรับน้ำหนักตัวทั้งหมดของคุณไป


       แตะ เนินปลายเท้า ไว้ที่พื้น        จากนั้นก็เริ่มกดแรงไปที่เท้า ( ข้างที่อยู่ด้านหน้านั้น ) พร้อมกับเกร็งกล้ามต้นขาข้างที่อยู่ด้านหน้า
       ( ภาพบน ) ให้หมุนขาที่อยู่ด้านหน้าออกไปทางด้านนอก  ( ตามแนว ลูกศรสีแดง ในภาพข้างบนนี้ ) เพื่อจะได้โชว์ กล้ามต้นขาส่วนใน  ( และ ซาร์โตริอุส )  ได้ด้วย 
       ( ภาพบน ) เอามือทั้งสองข้างไปวางไว้ด้านหลังศีรษะ ,เกร็งกล้ามต้นแขน จากนั้น ... ( ต่อภาพล่าง
       ( ภาพบน ) ให้เริ่มหายใจออกพร้อมๆกับเริ่มเกร็งกล้ามท้อง   ซึ่งในจังหวะนี้ ให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังบริหารท่า Crunch อยู่ 
       ( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ กล้ามเนื้อต่างๆที่อยู่ช่วงกลางลำตัวจะปรากฏชัดขึ้นมา

       ในระหว่างฝึกซ้อม คุณควรฝึกการค้างจังหวะในท่านี้บ่อยๆ ( จังหวะที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) โดยให้ฝึกค้างครั้งละ 30 วินาที 

Episode 3: HOW TO DO MANDATORY POSES FROM THE FRONT

 วิธีแจ้งวีดีโอลิงค์ขาด 
หน้าถัดไป


หน้า 1  <  หน้า 2  <  หน้า 3  >  หน้า 4  >  หน้า 5  >  หน้า 6  >  หน้า 7  >  หน้า 8  >  หน้า 9