- หน้า 9 ( หน้าสุดท้าย ) -

หน้า 1  <  หน้า 2  <  หน้า 3  <  หน้า 4  <  หน้า 5  <  หน้า 6  <  หน้า 7  <  หน้า 8  <  หน้า 9

ภาค 9 : นำทุกอย่างมารวมเข้าด้วยกัน ( สำหรับการโพสแบบ 90 วินาที + มีเพลงประกอบ )

       ( Webmaster - ในช่วงตอนต้นของวีดีโอ เป็นการพูดเกริ่นถึงคำอธิบายก่อนหน้านี้ จนกระทั่งถึงเวลาที่ 1.20 ของวีดีโอ / ดังนั้น ผมจึงเริ่มแปลที่เวลา 1.20 ของวีดีโอเลยนะครับ )

       การจะฝึกโพสท่า 90 วินาทีประกอบดนตรีได้นั้น  เริ่มแรก คุณต้องเลือกท่าโพสทั้งหมดไว้ 15 ท่า  ( เหตุผลที่ต้องใช้ 15 ท่าโพสก็เพราะว่า ในท่านิ่งแต่ละท่า เราจะใช้เวลาท่าละ 3 วินาที รวมทั้งหมด ( สำหรับท่านิ่ง ) ก็จะเป็น 45 วินาที ( 15 x 3 )

       และสำหรับการเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนนท่าโพส  เราจะต้องทำครั้งละ 3 วินาที ซึ่งต้องทำ 15 ครั้ง ( เพราะเปลี่ยนท่าโพส 15 ท่า ) รวมแล้ว ก็จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ระหว่างท่าโพสเป็น 45 วินาที ( 15 x 3 )

       รวมเวลาทั้งหมดที่ต้องทำ 15 ท่าโพส กับการเคลื่อนที่อีก 15 ครั้ง ก็จะเป็น 90 วินาทีพอดี
)
       ( ภาพบน ) จากนั้นก็เอากระดาษมา แล้วแบ่งเป็น 4 ช่องแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้  แล้วเขียนไว้ที่หัวของแต่ละช่องเรียงลำดับดังนี้คือ  Front Poses ( โพสด้านหน้า ) / Left Side Poses ( โพสด้านซ้าย ) / Back Poses ( โพสด้านหลัง ) , Right Side Poses ( โพสด้านขวา )

       เอาท่าโพสที่เราเลือกไว้ทั้ง 15 ท่านั้น ใส่ลงไปในแต่ละช่อง / โดยส่วนตัวของผมนั้น ผมจะใส่ดังนี้
       ( ภาพบน ) ในช่อง Front Poses ( โพสด้านหน้า ) ผมจะใส่ลงไป 7 ท่า ได้แก่

       1.Front Double Biceps

       2.Front Biceps / Arms Extended ( Webmaster - ตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าท่านี้ต้องทำท่าอย่างไร แต่เดี๋ยวจะมีภาพคุณลีทำให้ดูในภายหลังครับ ตอนนี้ ดูคร่าวๆในรูปข้างบนนี้ไปก่อน ว่ามีท่าอะไรบ้าง

       3. Front Archer

       4. Front Lat Spread

       5. Hands Overhead Abs

       6. Most Muscular 1

       7. Most Muscular 2
       ( ภาพบน ) ในช่อง Left Side Poses ( โพสด้านซ้าย ) และช่อง Right Side Poses ( โพสด้านขวา )  ผมจะใส่ท่าลงไป "รวมทั้งหมด" ( ทั้งการโพสด้านซ้ายและการโพสด้านขวา ) เป็น 4 ท่า ( แล้วคุณไปคัดแยกเอาเอง ) ได้แก่

       1.Left Side Chest

       2.Side Triceps

       3.Hand Overhead Twisting Abs

       4.Right Side Chest

       ( ภาพบน )  ในช่อง Back Poses ( โพสด้านหน้า ) ผมจะใส่ลงไป 4 ท่า ได้แก่ 

       1. One Arm 3/4 Back & Biceps

       2. Back Double Biceps

       3. Back Archer

       4. Back Lat Spread       รวมแล้วคือ Front Poses 7 ท่า + Left Side Poses และ Right Side Poses 4 ท่า + Back Poses 4 ท่า = 15 ท่า

       ลองเอาท่าโพสทั้งหมดนี้ไปลองทำพร้อมกับเปิดดนตรีประกอบไปด้วย แล้ว "ลองผิดลองถูก" ไปเรื่อยๆ เพื่อดูว่าท่าโพสอันไหนจะเหมาะสมกับช่วงเวลาไหนของดนตรีที่กำลังเปิดอยู่ แล้วก็บันทึกไว้


       ตอนนี้ ผมจะให้ดูการโพสท่าที่ผมใช้สำหรับ 90 วินาทีนะครับ  ผมจะทำเรียงลำดับไปดังนี้คือ
       ( ภาพบน ) ท่าที่ 1 - Front Double Biceps Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 1 วินาที )  ให้ค้างจังหวะที่ท่านี้ไว้ 3 วินาที / จากนั้นจึงเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนท่า ไปเป็นท่าข้างล่างนี้
       ( ภาพบน ) ท่า Front Lat Spread Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 7 วินาที )
       ( ภาพบน ) ตามด้วย Front Biceps with Arms Extended Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 13 วินาที )
       ( ภาพบน ) ตามด้วย Front Archer Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 19 วินาที
       ( ภาพบน ) ตามด้วย Right Side Chest Poses ( ตอนนี้นับเวลาได้ 25 วินาที )
       ( ภาพบน ) ตามด้วย One Arm 3/4 Back & Biceps Pose ( ตอนนี้นับเวลาได้ 31 วินาที

       จากนั้นผมก็จะหมุนตัวเพื่อหันหน้าเข้าไปทางด้านหลังเวที แล้วโพสท่าต่อไป นั่นก็คือ ... ( ภาพข้างล่างนี้ )
       ( ภาพบน ) ท่า Back Double Biceps Pose ( ตอนนี้นับเวลาได้ 37 วินาที
       ( ภาพบน ) ตามด้วย Back Lat Spread Pose ( ตอนนี้นับเวลาได้ 43 วินาที ) / เน้นย้ำว่า ให้นิ่งอยู่ในท่านี้ 3 วินาที  จากนั้นจึงโพสท่าต่อไป คือข้างล่างนี้ ...
       ( ภาพบน ) ท่า Back Archer Pose ( ตอนนี้นับเวลาได้ 49 วินาที ) / ต่อจากท่านี้ ผมก็จะหมุนตัวไปทางด้านซ้ายของผม เพื่อโพสท่าข้างล่างนี้ 
       ( ภาพบน ) ท่า Left Side Chest Pose ( ตอนนี้นับเวลาได้ 55 วินาที ) / จากนั้นผมจะเอาแขนซ้ายของผมลง เพื่อให้เป็นท่าโพสข้างล่างนี้
       ( ภาพบน ) ท่า Left Side Chest Pose ( with Triceps )  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 61 วินาที )   / จากนั้นผมก็จะวาดแขนซ้ายของผมไปทางด้านซ้ายเพื่อทำท่าโพสข้างล่างนี้
       ( ภาพบน ) ท่า Side Triceps Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 67 วินาที
       ( ภาพบน ) ตามด้ว้ย Twisting Abdominals Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 73 วินาที
       ( ภาพบน )  ตามด้วย Arms - Overhead Abdominals Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 79 วินาที
       ( ภาพบน ) ตามด้วย Most Muscular 1 Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 85 วินาที
       ( ภาพบน ) แล้วปิดท้ายด้วย Most Muscular 2 Pose  ( ตอนนี้นับเวลาได้ 90 วินาที พอดีเป๊ะ! ( คือกำลังขึ้นวินาทีที่ 91 พอดี ) )

       ( Webmaster - ผมนับได้ "16 ท่า" ไม่ใช่ 15 ท่าตามที่คุณลีบอก ซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นเทคนิค / เทคนิคอย่างไร? ก็คือว่าในท่าที่ 15 คุณลีโพสตอนเวลาอยู่ที่ 85 วินาที  พอนิ่งไว้ 3 วินาที ก็คือนับ 85 ( นับย้ำ ) ,86 ,87 / ตอนนี้ ให้สังเกตุว่าเหลือเวลาอีก 3 วินาที ( คือวินาทีที่ 88 ,89 และ 90 ) แต่คุณลีทำครบ 15 ท่าไปแล้ว

       ดังนั้น คุณลีจึงใช้เทคนิค เอาวินาทีที่เหลือ 3 วินาทีนั้น  ( คือวินาทีที่ 88 ,89 และ 90 ) เอาไปเป็นการเคลื่อนที่ เพื่อที่จะโพสท่านิ่งในท่าสุดท้าย

       ดังนั้น ในวินาทีที่ 91 ซึ่งหมดเวลาไปแล้วนั้น คุณลีจึงอยู่ในท่านิ่งท่าสุดท้าย คือท่า Most Muscular 2 Pose เหมือนที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้พอดี

       ก็เหมือนเป็นการ "ลักไก่" คือโพสท่านิ่งท่าที่ 16 ทั้งๆที่หมดเวลาไปแล้วตั้งแต่วินาทีที่ 90  แต่คุณลีเริ่มโพสท่านี้เมื่อวินาทีที่ 91 ( เก๋าเกมส์จริงๆ - ผมถึงบอกว่า การเรียนรู้ประสบการณ์จากพวกแชมป์โลก มีประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้จากนักเพาะกายที่เป็นแชมป์ระดับหมู่บ้าน - มันต่างกันเยอะครับ / คุณหาดูใน Youtube เถอะ พวกนักเพาะกายระดับหมู่บ้าน ออกมาให้ความรู้กันเยอะแยะมากมาย  แต่มันจะสู้ประสบการณ์ที่ผมถ่ายทอดให้คุณ โดยผมเอามาจากระดับแชมป์โลกได้หรือ? / ในโลกออนไลน์นี้ มีคนพยายามตั้งตัวเป็นอาจารย์เยอะแยะ  บ้างก็เพื่อขายอาหารเสริม บ้างก็เพื่อยากดัง ( ใช้สเตอรอยด์มาหรือเปล่าก็ไม่รู้? )  คุณก็เลือกอาจารย์เอาเองนะครับ จะเชื่อผม ( ซึ่งผมถอดเคล็ดมาจากแชมป์โลก ที่ถูกคัดกรองจนแน่ใจแล้วว่าไม่ใช้สเตอรอยด์ ) หรือจะเชื่ออาจารย์คนอื่น ( ที่ไปถอดเคล็ดมาจากใครก็ไม่รู้ / ถอดเคล็ดมาจากคนที่หุ่นสวย แต่ไม่รู้ว่าสวยด้วยสเตอรอยด์หรือเปล่า? ) แต่ที่แน่ๆคือ ถ้าคุณ
เลือกอาจารย์ผิด มันเสียเวลาครับ  ) 
ขอแทรกตรงนี้หน่อยครับ - จาก Webmaster

       จากคำอธิบายข้างบนนี้ ที่ผมบอกว่า คุณลีโพสท่าที่ 15 ในวินาทีที่ 85 แล้วก็ค้างไว้ในวินาทีที่ 85 ( นับย้ำ ) ต่อด้วย 86 ต่อด้วย 87 นั้น  อาจมีเพื่อนสมาชิกบางท่านสงสัยว่า เป็นไปได้หรือที่คุณลีจะรู้ว่ากำลังโพสท่าที่ 15 อยู่ในวินาทีที่ 85 น่ะ จะไม่พลาดเชียวหรือ?

       คำตอบคือ ทำได้ครับ และไม่พลาดด้วย!

       เขาทำได้อย่างไร?

       คำตอบก็คือ เพราะตอนที่เขาโพสนั้น เขาโพสตามดนตรีถูกไหมครับ  และตอนซ้อม เขาก็ซ้อมตามดนตรีถูกไหมครับ?

       การโพสบ่อยๆตามดนตรี ทำให้เขารู้ว่า เมื่อเพลงเป็น ตืด.. ตือ.. ตื้ด..  ( สมมติ ) มันคือวินาทีที่ 85 แล้ว
 

       คือหมายความว่าเมื่อหูของคุณลี ได้ยินเสียงเพลงขึ้นว่า ตืด.. ตือ.. ตื้ด..  ( ที่สมมติไว้เมื่อกี้ ) เขาจะต้องอยู่ในท่าโพสที่ 15 และกำลังเริ่มนับวินาทีที่ 85 แล้ว

       ก็คือต้องฝึกโพสประกอบดนตรีบ่อยๆ จนจำขึ้นใจ / พอได้ยินเสียงเพลงแล้ว ร่างกายมันเคลื่อนที่ได้เอง หรือหยุดนิ่งในท่าโพส ( ที่เรากำหนด ) ได้เองโดยอัตโนมัติ

       และเกี่ยวกับการกำหนดเวลาดนตรีว่า ถ้าขึ้นเสียงเพลงว่า ตืด.. ตือ.. ตื้ด..  ( สมมติ ) นั้น มันมีวิธีกำหนดยังไงว่าจะให้ทำท่าโพสที่เท่าไร? คำตอบก็คือ ลองนึกย้อนไปในหน้าที่ 8 ดูนะครับ จำภาพข้างล่างนี้ได้ไหม?        สองภาพข้างบนนี้มาจาก "หน้า 8"  ก็คือว่า เราหลับตาฟังดนตรี จากนั้นก็คอยดูว่าที่จังหวะไหนของเพลงมันน่าสนใจ จากนั้น  มันกดหยุดเพลงที่ช่วงที่น่าสนใจนั้น  แล้วบันทึกลงในกระดาษแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       เรามาวิเคราะห์ภาพข้างบนนี้กันนะครับ


( ภาพบน ) - คำถามที่ 1 ทำไมท่าแรก ไม่เริ่มที่เวลาของดนตรีที่ 00.01 นาที ทำไมไปเริ่มที่ 1.05 นาที

คำตอบ - เป็นความพอใจของคนโพสเองนะครับ / คือเพลงนั้น ตามปกติจะมีความยาวประมาณ 3 - 4 นาที ( ลองสังเกตุดูนะครับ เวลาเราฟังเพลงป๊อป หรือเพลงต่างๆ ก็จะอยู่ในราวๆนี้ คือ 3 - 4 นาที )  แต่ท่าโพสของเรา เรามีเวลาแค่ 90 วินาที หรือแค่ 1 นาทีครึ่งเท่านั้น

       นั่นก็หมายความว่า ในความยาวของเพลง 1 เพลง คือ 4 นาทีนั้น  เราจะไปเลือกตัดจากส่วนไหนของเพลงก็ได้ โดยตัดมาใช้แค่ 1 นาทีครึ่งของเพลง / ส่วนที่เหลือ ( คือ 4 - 1.5 = 2.5 นาที ) ก็ตัดทิ้งไป  ไม่ใช้

       ก็คือ นักเพาะกายคนนี้ เขาเลือกที่จะโพสท่าแรก เมื่อเวลาของดนตรีผ่านไปแล้ว 1.05 นาทีนั่นเอง คือเขาพอใจอย่างนั้นครับ / คือพอตอนซ้อมหรือตอนขึ้นประกวด เขาก็จะตัดต่อเพลง ให้เริ่มที่นาทีที่ 1.05 นาทีของเพลงเลย  ไม่ใช่เอาไปเปิดเพลงตั้งแต่ 0.01 นาที แล้วรอจน 1.05 นาทีแล้วค่อยโพส 
( ภาพบน ) - คำถามที่ 2 ทำไมถ้าเริ่มท่าแรกที่ 1.05 / แล้วท่าที่ 2 ไม่เป็น 1.11 ล่ะ ก็คือโพสท่าแรก ที่ 1.05 นาที แล้วค้างจังหวะไว้ 3 วินาที ( คือ 1.05 , 1.06 และ 1.07 ) จากนั้น ก็เคลื่อนที่อีก 3 วินาที ( คือ 1.08 , 1.09 และ 1.10 )

       ก็ควรจะเขียนข้อ 2 ไว้ว่า 1.11 สิ ( คือเป็นเวลาที่เริ่มโพสท่าที่ 2 ) แต่ทำไมในรูปเขียนไว้ว่าเป็น 1.22

       อีกทั้ง ระยะหว่างระหว่างข้อ 2 กับข้อ 1 คือ
0.17 นาที ( มาจาก 1.22 - 1.05 ) / ระยะห่างระหว่างข้อ 3 กับข้อ 2 คือ 0.10 นาที ( มาจาก 1.32 - 1.22 ) / ระยะห่างระหว่างข้อ 4 กับข้อ 3 เป็น 0.13 นาที ( มาจาก 1.45 - 1.32 ) / ระยะห่างจากข้อ 5 กับข้อ 4 เป็น 0.07 นาที ( มาจาก 1.52 - 1.45 ) 

       คือระยะห่างที่เขียนไว้ข้างบนนี้ มัน "มั่วไปหมด" / มันควรจะเป็นว่า ระยะห่างของแต่ละท่า ควรจะห่างกัน 0.6 นาทีไม่ใช่หรือ ( คือมาจากโพสท่านิ่ง 3 วินาที แล้วเคลื่อนที่อีก 3 วินาที ) แต่อันนี้ เดี๋ยว 0.17 เดี๋ยว 0.10 เดี๋ยว 0.13 มั่วไปหมด...

คำตอบ - จริงๆแล้ว การเขียนเรียงเป็นข้อ 1 ,2 ,3 ,4 และ 5 ที่เห็นใน วงรีสีม่วง ข้างบนนี้ ไม่ใช่การเรียงท่าโพสนะครับ มันเป็นการ "หลับตา" ฟังเพลง แล้วก็วาดมือเหมือนทำท่าโพสอยู่


       จากการหลับตา ฟังเสียงเพลง แล้วจินตนาการว่าเขากำลังโพสท่าอยู่นั้น  พอเสียงดนตรีมันลง "ปึ้ง" ( สมมติ ) เขาก็คิดว่าไอ้เจ้าเสียง "ปึ้ง" ตรงนั้น ควรจะเป็นตอนที่เขากำลังโพสท่านิ่ง ท่าใดท่าหนึ่งอยู่ ( อย่างเช่นที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) เขาก็จะหยุดเวลา แล้วก็บันทึกไว้ในกระดาษว่าเวลาที่เขาได้ยินเสียง "ปึ๊ง" ในเพลงนั้น เป็นเวลาเท่าไร 

       ดังนั้น ไอ้เจ้าเวลาที่เห็นในกระดาษว่า ข้อ 1 คือ 1.05 /  ข้อ 2. คือ 1.22 / ข้อ 3 คือ 1.32 / ข้อ 4 คือ 1.45 / ข้อ 5 คือ 1.52 ( ที่เห็นใน วงรีสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้ ) มันก็คือ ช่วงของดนตรีที่น่าสนใจเท่านั้น ( เช่นอาจจะมีการกระแทกจังหวะดัง "ปึ้ง" พอดี ทำให้ฟังแล้วดูหนักแน่น เหมาะที่จะเกร็งกล้ามเนื้อในช่วงจังหวะเพลงตรงนั้น ) / มันไม่ใช่การเรียงลำดับการโพสท่าหรอกนะครับ มันคือการเขียนออกมาว่า จังหวะของดนตรีที่น่าสนใจนั้น ( เช่นมีการกระแทกจังหวะพอดี ) มันอยู่ที่เวลาที่เท่าไรบ้าง ( ภาพบน ) - คำถามที่ 3 ทำไมทำเครื่องหมายถูกไว้ที่หน้าข้อ 2 และ ข้อ 5 / แต่ไม่ทำกับข้อ 1 ,3 และ 4

คำตอบ - ดูภาพข้างล่างนี้ก่อนนะครับ


       ในหน้า 8  จำตอนที่เรากรอกท่าโพส 15 ท่าลงในช่อง Front Poses , Left Poses , Back Poses และ Right Poses แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ได้ไหมครับ?

       แล้วจากคำบรรยายในวีดีโอ ก็บอกไว้ว่า ให้เราทำเครื่องหมายถูก ไว้ข้างหน้าท่าที่เราคิดว่าทำคะแนนได้ดี ( คือเราคิดว่า เราโพสทาานั้น แล้วเท่ห์กว่าท่าอื่น )


       ก็หมายความว่า ท่าที่เราคิดว่าทำแล้วเท่ห์ ก็คือ ท่า Back Double Biceps , ท่า Back Lat Spread , ท่า Right Arch ( คือ Right Archer นั่นเอง ) เราก็เลยทำเครื่องหมายถูกไว้หน้าท่าเหล่านั้น ( แบบที่เห็นใน วงกลมสีม่วง 3 อัน ในภาพข้างบนนี้ )


       จากนั้น เราก็เอาท่าที่คิดว่าเท่ห์เหล่านั้น ( ที่เราทำเครื่องหมายถูกเอาไว้ในภาพก่อนหน้านี้ ) เอามาใส่ไว้ในช่วงจังหวะของดนตรี

       เช่นเอาท่า Back Double Biceps มาใส่ไว้ในนาทีที่ 1.22 ของเพลง ( คือในข้อ 2. )

       เอาท่า Back Lat Spread  มาใส่ไว้ในนาทีที่ 1.52 ของเพลง ( คือในข้อ 5. )

       เอาท่า Right Arch มาไส้ไว้ในนาทีที่ .... ( มือบัง )


       เรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้ ไม่มีหลักตายตัวนะครับ คือมันเป็นวิธีการที่คุณลีเขาแนะนำมา  มันไม่ใช่ว่าถ้าโพสน้อยกว่า 15 ท่าแล้วจะผิดกติกา หรือไม่โพสท่านิ่ง 3 วินาที แล้วจะโดนไล่ลงจากเวที  มันไม่ใช่อย่างนั้นครับ  ข้อกำหนดของมันคือ ให้เวลา "90 วินาที" และให้มีเพลงประกอบ / ส่วนว่าจะโพสอย่างไร เรียงลำดับอย่างไร ก็เป็นเรื่องของเราครับ ( คือไม่จำเป็นต้องโพสด้านหน้าแล้วหมุนไปโพสด้านซ้าย / คือคุณอาจจะหมุนจากด้านหน้า แล้วกลับหลังหัน หันหน้าเข้าด้านหลังเวทีเลยก็ได้ แล้วค่อยหมุนไปโพสด้านซ้ายทีหลังก็ได้  มันไม่ตายตัวครับ )

       ( ภาพบน ) สิ่งที่ผมขอเน้นย้ำก็คือว่า ( Webmaster - วีดีโอนี้ ถ่ายเมื่อ 29 มกราคม 2559 หรือ 29 ม.ค. ค.ศ.2016 / ซึ่งคุณลี เกิดวันที่ 8 มี.ค.ค.ศ.1960 นั่นก็หมายความว่าในวีดีโอข้างบนนี้ คุณลี มีอายุ 55 ปีกับ 10 เดือนแล้ว ดังนั้น สำหรับคนที่อายุจะ 56 ปีแล้วได้หุ่นเหมือนในภาพข้างบนนี้ ก็นับได้ว่า "เป๊ะ" แล้วล่ะครับ

       จำไว้ว่าเวลาโพสท่านิ่งแต่ละท่า  ให้ค้างจังหวะไว้ 3 วินาที เพื่อให้กรรมการและคนดูได้พิจารณารูปร่างของคุณในช่วงเวลาที่พอดีๆ ไม่มากไม่น้อยเกินไป / ซึ่งนักเพาะกายหลายคน ทั้งนักเพาะกายอาชีพ และนักเพาะกายสมัครเล่น มักจะทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือเขาเปลี่ยนท่าโพสเร็วเกินไป / คุณอุตส่าห์ฝึกอย่างหนักในโรงยิม แต่พอถึงเวลาอยู่บนเวที คุณไม่ค้างจังหวะให้นานพอ  คนดูก็เลยไม่เห็นการพัฒนากล้ามเนื้อของคุณ  ช่างน่าเสียดายยิ่งนัก

       ในการเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนท่าโพส ขอให้คุณเอาใจใส่เรื่องการวาดแขน ,การแบมือ ,การกำมือ - ทุกอย่างที่คุณทำ ควรอยู่ในพื้นฐานที่ว่า ลื่นไหล ,สง่างาม และดูแล้วเต็มเปี่ยมไปด้วยการแสดงพละกำลัง ( แสดงพละกำลัง โดยผ่านทางการโพสท่า

       ก่อนจะเริ่มต้นการโพส ควรเริ่มด้วยการหันหน้าเข้าหาคนดูทางด้านหน้าตรงๆก่อน ( นักเพาะกายบางคน เริ่มต้นโพสด้วยการหันหลัง ซึ่งไม่เหมาะนัก ) / การหันหน้าเข้าหาคนดู เหมือนกับการเปิดใจ เหมือนกับการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูและกรรมการ  จากนั้นจึงเริ่มโพส

       ก่อนเริ่มต้นการโพส ในขณะที่เราหันหน้าเข้าหาคนดูนั้น ให้ "ยิ้ม" ก่อนเป็นอันดับแรกเลย  และมันก็เหมือนเป็นสัญญาที่จะบอกกับกรรมการและคนดูว่า เราพร้อมที่จะเริ่มต้นโพสแล้ว

       คุณสามารถมีรูปแบบการโพสของคุณได้ และเลือกดนตรีที่คุณชอบได้โดยไม่จำเป็นต้องเลียนแบบผมหรือใคร / แต่ข้อแนะนำหลักๆที่ผมพูดไว้ข้างบนนี้ ขอให้นำไปใช้ปฏิบัติในท่าโพสของคุณ  แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ


       ขยันหมั่นฝึกฝนการโพสท่าบ่อยๆ ยิ่งฝึกมาก คุณก็จะเริ่มมีทักษะ เริ่มมีประสบการณ์การโพสมากขึ้น แล้วก็เอาทักษณะและประสบการณ์เหล่านั้นไปปรับปรุงการโพสของคุณ
       ( ภาพบน ) ( Webmaster - ในเวลาที่ 8.50 ของวีดีโอ  คุณไรอัน ( ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) ได้มาสาธิตการโพสท่าแบบ 90 วินาที โดยใช้ดนตรีประกอบ โดยเลือกเพลง Like A Dog Chasting Cars ซึ่งเป็นเพลงประกอบในหนังเรื่องแบทแมน ภาพ The Dark Knight

       เห็นได้ชัดว่าคุณไรอัน ( ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) มีลีลาการโพสที่เปี่ยมไปด้วยความลื่นไหล ,สง่างาม และดูแล้วมีพละกำลัง ตามที่คุณลีพูดไว้จริงๆ / เขาจะมีการยิ่มเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม ( ไม่ใช่ยิ้มตลอดเหมือนคนบ้า ) )
       ( ภาพบน ) ตอนที่คุณฝึกโพสประกอบดนตรีนี้  ควรให้เพื่อนคุณอัดเทปวีดีโอไว้ด้วย เพื่อที่คุณจะได้นำมาเปิดดูใหม่หลายๆรอบ 

       ดูในวีดีโอนั้นว่าคุณโพสท่านิ่งถูกต้องแล้วหรือยัง?  คุณเคลื่อนที่ระหว่างการเปลี่ยนท่าโพสได้อย่างสง่างามแล้วหรือยัง?  คือลองทำเหมือนคุณเป็นกรรมการที่ให้คะแนนตนเอง / จากนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขให้การโพสของคุณ เป็นการโพสที่ดีที่สุด


       สำหรับคำแนะนำของผมตั้งแต่หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 9 นี้ ขอให้คุณย้อนกลับไปดูหลายๆรอบ ( อย่าดูแค่รอบเดียว ) ดูว่าสิ่งไหน "ควรทำ" สิ่งไหน "ไม่ควรทำ" / ขยันหมั่นฝึกซ้อมการโพสไว้นะครับ  

Episode 9 - PUTTING IT ALL TOGETHER (90-SECOND ROUTINE)

 วิธีแจ้งวีดีโอลิงค์ขาด - END -

หน้า 1  <  หน้า 2  <  หน้า 3  <  หน้า 4  <  หน้า 5  <  หน้า 6  <  หน้า 7  <  หน้า 8  <  หน้า 9