ระบบฝึกแบบแบ่งส่วนร่างกายในการฝึก
 

จากหนังสือ Flex ฉบับเดือนเมษายน 2552
 

  การฝึกแบบ 5 วัน

การฝึกแบบ 4 วัน

การฝึกแบบ 3 วัน

การฝึกแบบ 2 วัน

การฝึกแบบ 1 วัน

การฝึกแบบผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน (แนะนำว่าควรอ่านอันนี้ก่อนครับ)
 

- END -