- หน้า 2 -


kevinbi21.jpg

STANDING BARBELL CURL
         เพื่อความหลายหลาย ผมจึงบริหารท่านี้ด้วย  ซึ่งก็จริงอยู่ที่ว่า เมื่อผมบริหารท่านี้ ข้อมือผมจะได้รับแรงเค้น จนเครียด แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังชอบท่านี้ ตรงที่มันเปิดโอกาส ให้เพิ่มแผ่นน้ำหนัก เข้าไปในบาร์ได้มากกว่าท่าแรก  สำหรับการบริหารท่านี้ ก็เหมือนกับการฝึกท่า EZ - BAR CURL เริ่มด้วยการหงายมือจับบาร์ เอาบาร์เบลล์มาพาดที่หน้าขา ตามที่ที่ 1 ตามรูป  รักษาข้อศอก ให้แนบกับลำตัวตลอดเวลาที่บริหารท่านี้  (เวลาที่ยกบาร์ขึ้นสูงสุด ในจังหวะที่ 2 ตามภาพ ข้อศอกคุณ จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า มากกว่าท่า EZ - BAR CURL เล็กน้อย) เมื่อยกบาร์ขึ้นสูงสุด ให้ค้างจังหวะไว้อึดใจหนึ่ง แล้วจึงผ่อนบาร์ลงมาสู่จังหวะแรกอย่างช้าๆ จากนั้นจึงทำซ้ำอีก


บัญชีรายชื่อท่าบริหาร
             จงจำไว้เป็นหลักปฏิบัติว่า เมื่อคุณบริหารถึงระดับกลาง (INTERMEDIATE)  ขอให้คุณเริ่มเขียนท่าบริหารไบเซบ ทั้งหมดที่คุณเคยเห็นมา ไว้ในบัญชีรายชื่อให้มากที่สุด จากนั้น ให้คุณเริ่มทดสอบท่าเหล่านั้น ทุกๆท่า  จงใช้อุปกรณ์ทุกๆอย่างที่คุณหาได้ในยิม จากนั้นให้โน๊ตไว้ว่า ท่าไหน บริหารด้วยเครื่องมืออะไร ที่คุณบริหารแล้วรู้เลยว่า มันได้ผลดีกับไบเซบคุณ  เมื่อได้แล้ว ก็อย่าพึ่งหยุดอยู่กับการบริหารท่านี้  ให้ลองฝึกท่าอื่นไปเรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ มันจะมีประโยชน์กับคุณ ตอนที่คุณ ได้ก้าวหน้าไปจนถึงขึ้นอาชีพ (ADVANCED) แล้ว
             นักเพาะกายหลายคน ชอบบริหารไบเซบ ด้วยท่าบริหาร จำนวนครั้ง จำนวนเซทที่ตายตัว และพากันคิดว่า ท่าบริหารอื่นๆนอกจากนี้ ไม่ได้เรื่อง แต่ผมกลับคิดว่า ไม่มีใครตัดสินใจเรื่องนี้ ได้ดีกว่าตัวคุณ  สำหรับตัวผมเอง ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้บัญชีรายชื่อที่ว่านี้อยู่ โดยจะนำมาเปิดดู ในวันที่ผมจะบริหารไบเซบ เพื่อเลือกท่านำไปบริหาร  และนอกจากรายละเอียด วิธีบริหารแล้ว ผมยังเพิ่มการบันทึกจำนวนครั้ง จำนวนเซท ที่แตกต่างกัน ที่ผมได้ทดลองไว้แล้วด้วย


kevinbi22.jpg


 

หน้าถัดไป


 

1  <  2  >  3  >  4  >  5  >  6  >  7