- หน้า 6 -


kevin61.jpg


ตารางฝึกของ KEVIN

ฝึก 6 วันต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นชุด ชุดละ 3 วัน ฝึกวันละ 2 คาบ

 
สัปดาห์แรก
 
 

      วันจันทร์ ช่วงเช้า   เล่นน่อง,บ่า,ปั่นจักรยานอยู่กับที่ 
        ช่วงบ่าย   เล่นกล้ามหน้าอก,หลังแขน 
 
      วันอังคาร  ช่วงเช้า ปั่นจักรยานอยู่กับที่ ,กล้ามท้อง 
        ช่วงบ่าย เล่นต้นขาด้านหน้า 
 
      วันพุธ  ช่วงเช้า เล่นต้นแขนด้านหน้า, น่อง,ปั่นจักรยานอยู่กับที่ 
        ช่วงบ่าย เล่น ปีก, ต้นขาด้านหลัง 
 
      วันพฤหัส ย้อนกลับไปเล่นตารางวันจันทร์ 
 
      วันศุกร์ ย้อนกลับไปเล่นตารางวันอังคาร 
 
      วันเสาร์ ย้อนกลับไปเล่นตารางวันพุธ 
 
      วันอาทิตย์ พัก 
 
            ในอาทิตย์ที่สอง ผมจะไม่ใช้ตารางของอาทิตย์ที่ 1  แต่จะเริ่มวันจันทร์ของอาทิตย์ที่สอง ด้วยท่าบริหารของวันอังคารในอาทิตย์ที่ 1 แล้วเรียงลำดับลงไปตามวันจนตลอดสัปดาห์
     


สัปดาห์ที่สอง
 
 

      วันจันทร์ ช่วงเช้า  ปั่นจักรยานอยู่กับที่ ,กล้ามท้อง
        ช่วงบ่าย เล่นต้นขาด้านหน้า 
 
      วันอังคาร ช่วงเช้า เล่นต้นแขนด้านหน้า, น่อง,ปั่นจักรยานอยู่กับที่ 
        ช่วงบ่าย เล่น ปีก, ต้นขาด้านหลัง 
 
      วันพุธ ช่วงเช้า พัก 
        ช่วงบ่าย  ปั่นจักรยานอยู่กับที่,หน้าอก,หลังแขน 
 
      วันพฤหัส ย้อนกลับไปเล่นตารางวันจันทร์  
 
      วันศุกร์ ย้อนกลับไปเล่นตารางวันอังคาร 
 
      วันเสาร์ ย้อนกลับไปเล่นตารางวันพุธ 
 
      วันอาทิตย์ พัก 
       
            อาทิตย์ที่สาม ผมจะบริหารวันจันทร์ด้วยท่าบริหารของวันพุธในอาทิตย์ที่ 1   จนกระทั่งถึงอาทิตย์ที่ 4 ผมจึงกลับมาใช้ตารางปกติของอาทิตย์ที่ 1 ใหม่  ซึ่งการหมุนเวียนเช่นนี้ทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้มีโอกาสบริหารเป็นครั้งแรกของอาทิตย์นั้นๆ ซึ่งเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อสดชื่นที่สุด
       


kevin62.jpg


 

- END -


 

1   <   2   <   3   <   4   <   5   <   6