- หน้า 2 -


dillet21.jpg

ท่ายกน้ำหนัก (pressing) คือท่าที่ผมชอบ

     พอลชื่นชมท่าต่างๆที่เกี่ยวกับการยก (press) มาเป็นเวลานานแล้ว ท่าที่ชอบที่สุดท่าหนึ่ง คือ ท่าดันน้ำหนักจากหลังคอ  เพราะกล้ามเนื้อบ่าของเขาตอบสนองกับท่านี้ได้ดีมาก และมันทำให้บ่าเขาพัฒนาไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ      ตามปกติโดยนิสัยการฝึกของพอล เขาจะเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนท่าที่ใช้ฝึกบ่อยมาก  อย่างเช่นวันหนึ่ง เขาอาจจะเริ่มเล่นบ่าด้วยท่า ยกบาร์เบลล์จากหลังคอ ตามภาพซ้ายนี้  แต่บางวัน เขาอาจเริ่มเล่นบ่า ด้วยท่า SIDE LATERAL RAISE แต่ ไม่ว่าจะเริ่ม ด้วยท่าอะไร พอลก็จะให้ความสำคัญกับ หัวไหล่ทั้งสามหัว เสมอ (anterior,lateral and posterior)  พอล มีความคิดที่ว่า กล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนหลัง (rear delt) มักจะถูกละเลยเพราะวันที่เราเล่นหน้าอกด้วยท่า BENCH PRESS กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า และด้านข้าง จะได้รับการบริหารไปด้วย แล้วต่อมา วันที่คุณเล่นบ่า ปรากฏว่า หัวไหล่ด้านหน้า และด้านข้าง ก็ยังได้รับการบริหารซ้ำอีก ในขณะที่ หัวไหล่ด้านหลัง ได้รับการบริหารในวันที่คุณ เล่นบ่าเท่านั้น  มันจึงเกิดความไม่สมดุลกันที่หัวไหล่ทั้งสามนี้    ย้อนกลับมาที่ ท่าดันน้ำหนักจากหลังคอนี้  สำหรับพอล เขาไม่เชื่อคำแนะนำที่ว่า ถ้าเล่นท่านี้ให้ได้ผล ต้องลดระดับบาร์ลงมาที่บริเวณหูเท่านั้น แล้วค่อยดันขึ้น ซึ่งพอลจะลดระดับลงมา จนบาร์สัมผัสกับหัวไหล่เลย เพื่อให้ผลดีกับ กล้ามทราปีเซียส ด้วย บางที พอลก็สลับท่านี้ กับการลดบาร์ลงด้านหน้า  แต่ที่สำคัญ พอลบอกว่าจะต้องแยกมือให้กว้างที่สุด  เพื่อให้พึ่งกล้ามเนื้อไทรเซบ (หลังแขน) ให้น้อยที่สุด


หน้าถัดไป


 

1   <   2   >   3   >   4