รายละเอียดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย* * *  แยกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ  * * *Front Body All - ด้านหน้าทั้งตัว


Back Body All -  All ด้านหลังทั้งตัว 


Upper Arms - ต้นแขน 

       Biceps - ไบเซบ 


       Triceps - ไทรเซบ 


Forearms - แขนท่อนปลาย 


Chest - กล้ามหน้าอก 


Back - กล้ามหลัง  


Neck - คอ 


Trapezius All - หนอกคอทั้งหมด  


Delts - หัวไหล่ 


Torso - ลำตัว


Abdominal - กล้ามท้อง  


Oblique - เอว  


Upper Legs - ต้นขา 

       Quadriceps - ต้นขาด้านหน้า  


       Hamstrings - ต้นขาด้านหลัง 


Calves - น่อง 


Ass - ก้น 


Foot - เท้า 


Etc - อวัยวะอื่นๆ ที่เหลือ 

- END -