กล้ามต้นขาด้านหลัง
( Hamstrings )
 

สีเหลือง คือ กล้ามต้นขาด้านหลัง ( Hamstrings )


       กล้ามต้นขาด้านหลัง ( Hamstrings ) นี้ สามารถแบ่งส่วนประกอบได้ดังข้างล่างนี้

                       A กล้ามต้นขาด้านหลังหัวใน - Inner Head Hamstrings

                       B กล้ามต้นขาด้านหลังหัวกลาง - Middle Head Hamstrings

                       C กล้ามต้นขาด้านหลังหัวนอก - Outer Head Hamstrings- END -