- หน้า 5 -


ชุดบริหารที่ 6
 

CALF SLIDE  ไป FREE - STANDING TOE RAISE ไป DORSI - FLEXION (Tri - set)
 

          ใช้เทคนิคไทรเซท (Tri sets) ระบบไทรเซท (Tri - set) หมายถึงการบริหารกล้ามเนื้อส่วนเดียวกัน 3 ท่า โดยทำท่าแรก 1 เซทแล้วต่อด้วยท่าที่สองทันที 1 เซท แล้วต่อด้วยท่าที่สามทันทีอีก 1 เซท จึงพัก นับรวมทั้งหมดนี้ว่า 1 ไทรเซท
 

calf51.jpg


          เริ่มท่าแรกด้วยการใช้เครื่อง Calf Slide Machine ดังรูป วางเท้าให้ห่างกันเท่ากับความกว้างของหัวไหล่ งอหัวเข่าเล็กน้อย และพิเศษสำหรับท่านี้คือ ให้บีบหัวเข่าเข้าหากัน (คล้ายๆท่าเป็ด ที่เคยทำสมัยอนุบาล - webmaster) จากนั้นเพ่งสมาธิไปที่บริเวณโหนกกระดูกใต้นิ้วโป้ง รวมทั้งนิ้วโป้งเท้าด้วย (หมายถึงออกแรงกด ไปที่บริเวณนิ้วโป้งเท้า ไล่ลงมาตรงๆ ถึงแค่บริเวณโหนกกระดูกใต้นิ้วโป้ง - webmaster) จากนั้นเหยียดเท้าขึ้นสุดลงสุด บริหารให้ได้ 10 - 15 ครั้ง
 

calf52.jpg


          เมื่อบริหารท่าแรกเสร็จแล้ว รีบเปลี่ยนมาใช้ท่าที่สอง คือท่า Free - Standing Toe Raise คือการเขย่งปลายเท้า โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย ใช้แค่น้ำหนักตัวเท่านั้น ทำให้ได้ 20 - 30 ครั้งแล้วต่อด้วยท่าต่อไปทันที
 

calf53.jpg


          ท่าสุดท้ายคือท่า Dorsi - Flexion โดยใช้เครื่องมือตามภาพ สำหรับเครื่องมือนี้ เป็นชิ้นเดียวที่คุณ จะได้บริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าแข้งด้วย ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีใครได้บริหารกันเลย วิธีบริหารคือ จัดท่าทางตามรูปที่ 1 วางส้นเท้าบนจากรองซึ่งหมุนได้ จากนั้นจึงกระดกปลายเท้าขึ้น โดยใช้ข้อเท้าเป็นจุดหมุน เมื่อถึงจุดสูงสุดก็เกร็งกล้ามน่อง จากนั้นค่อยๆผ่อนปลายเท้าลง ให้ต่ำที่สุดแล้วหยุดตรงจังหวะที่ต่ำสุดประมาณ 2 วินาที จึงเริ่มครั้งต่อไป ทำให้ได้ 10 - 15 ครั้ง หรือจนหมดแรงไปเลย


 

- END -


 

1  <  2  <  3  <  4  <  5