เตียงยกน้ำหนักปรับหัวได้ แบบไม่มีที่เล่นขา
 

    หมายถึงเตียงที่สามารถปรับหัวขึ้นลงได้ แต่ไม่มีที่บริหารกล้ามขาติดมาด้วย
 

- END -