- หน้า 3 -


stry31.jpg

  HAMMER INCLINE PRESS
        แกรี่พบว่า การใช้เครื่องมือแฮมเมอร์นี้ ทำท่า incline press ช่างกระตุ้นหน้าอกเฉพาะส่วนบนได้ดีเหลือเกิน "ที่จับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้มีสองแบบ คือแบบจับกว้าง และแบบจับแคบ ซึ่งผมจะบริหารทั้งสองแบบเลย  เพราะเครื่องกลตัวนี้ออกแบบมาให้เปลี่ยนตำแหน่งของมือ อันมีผลโดยตรงต่อกล้ามเนื้ออกส่วนบน ทั้งด้านนอก และด้านในตามลำดับการจับ"


ตารางบริหารหน้าอกของแกรี่

ท่าที่ใช้บริหาร จำนวนเซท จำนวนครั้ง
DUMBBELL PRESS 2 - 3 12 - 15
HAMMER VERTICAL BENCHPRESS 2 - 3 12 - 15
HAMMER INCLINE PRESS 2 - 3 12 - 15
CABLE CROSSOVER 2 - 3 12 - 15

 
 

หน้าถัดไป


 

1  <  2  <  3  >  4  >  5