- หน้า 4 - 

 


      
ท่า cable crossover  คือท่าฝึกสุดท้ายของหน้าอก เป็นท่าที่เยี่ยมมาก สำหรับทำให้หน้าอกคุณชันออกมาเหมือนภูเขา สำหรับท่านี้ เวลาฝึก ผมจะไม่นับจำนวนครั้งเลย จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำครั้งต่อไปไม่ไหวแล้ว นั่นแหละ จึงจะนับเป็น 1 เซท ในขณะที่ฝึกท่านี้ ในใจของผมจะคิดถึงภาพหน้าอกของผมปูดออกมาจากลำตัว  ถ้าฝึกท่านี้ให้ถูกต้องแล้ว คุณจะพบว่าไม่มีท่าไหนที่ทำให้คุณหมดแรงเท่าท่านี้อีกแล้ว   รูปแบบของการฝึก เริ่มจากถือมือจับไว้ 2 ข้าง ตามรูปที่ 1 ในจุดที่แขนของคุณอยู่เหนือศีรษะ  ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างแท่นน้ำหนักทั้งซ้ายและขวา เอียงลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วดึงแขนคุณลงไปด้านหน้า และเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเมื่อถึงจุดที่มือทั้งสองข้างบรรจบกันแล้ว  อยู่ในจังหวะนี้ประมาณ 1 - 2 วินาที จากนั้นจึงค่อยๆผ่อนแรงให้เคเบิลดึงแขนคุณกลับไปที่จุดเริ่มต้นไหม่
 


ตารางฝึกกล้ามหน้าอก

ท่าที่ฝึก

เซท

จำนวนครั้ง

1.Dumbbell Press

4

10 - 12

2.Machine Press

4

10 - 12

3.Dumbbell Flys

4

10 - 12

4.Cable Crossover
 

4 - 5

12 - 15- END -


 

1   <   2   <   3   <   4