* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการช่วยคลิกไปที่ภาพนิ้วโป้งข้างล่างนี้ให้ด้วยนะครับ - ขอบคุณครับ  ( สำหรับมี-1-นิ้วโป้ง )

 


* * * เมื่อคลิกที่ภาพนิ้วโป้งแล้ว กรุณาปล่อยให้หน้าเว็บเปิดไว้อย่างนั้นอย่างน้อย "2 นาที" นะครับ อ่านเหตุผลได้ "ที่ลิงก์นี้ครับ" ( สำหรับมี-1-นิ้วโป้ง-สีเขียว-Wordpress ) 
- หน้า 1 -Pedหน้าแรก  /  ดัชนี-6  /  ดัชนี-ศัพท์เพาะกาย 

ดัชนี-ศัพท์เพาะกาย-เรียง-อักษร 

ดัชนี-อักษร-P-หลัก  /  อักษร-P-หลัก-01 

ดัชนี-ย่อย-ระดับ-หนึ่ง-01 

ดัชนี-ย่อย-ระดับ-สอง-01 

Z-6bb-01-01-06-T-650724-1212 

Ped 
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  หน้าถัดไปก่อนหน้านี้1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  >< 
PED ( Performance-enhancing drugs )

       รายงานการวิจัยชิ้นนี้มีชื่อว่า The Prevalence and Characteristics of Performance-Enhancing Drug Use Among Bodybuilding Athletes in the South of Iran, Bushehr ได้บ่งบอกถึงการใช้ยาเพิ่มประสิทธิภาพ ( PED ) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่นักกีฬาชาวอิหร่าน ที่สำคัญกว่านั้น การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าส่วนใหญ่ประชากรชาวอิหร่านมุ่งเน้นไปที่การใช้สเตียรอยด์ในทางที่ผิดเป็นหลัก
      

Webmaster - สำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ทางต้นฉบับเขาแบ่งเนื้อเรื่องเป็นสองส่วนนะครับ คือ ส่วนแรกเป็นส่วนสรุปสั้นๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านแบบคร่าวๆได้ และส่วนที่สองเป็นแบบอธิบายรายละเอียด สำหรับคนที่สนใจจะอ่านจริงๆ  /  ผมก็นำเสนอไปตามต้นฉบับนะครับผม แจ้งให้ทราบครับ  

อธิบายแบบสั้นๆ


( ข้างล่างนี้ )วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องความบ่อยครั้งในการใช้ และลักษณะการใช้ PED ในนักกีฬาเพาะกายในจังหวัดบุชเชียร์ ทางตอนใต้ของอิหร่าน 


วิธีการทำงานวิจัยชิ้นนี้ 

       ใช้ผู้ร่วมทำงานวิจัยที่เป็นนักเพาะกายเพศชายจำนวน 453 คน ทำการวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องกันจนถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ.2558 โดยผู้ร่วมทำงานวิจัยอย่างน้อยต้องเคยเพาะกายมาก่อน 1 ปี และยังคงต้องบริหารร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยบริหารอย่างต่ำ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

* * * รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยแยกประเด็นที่สอบถามไว้ 3 อย่างคือ

       1. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลอง

       2. รูปแบบการออกกำลังกาย  

       3. การใช้ PED ของผู้เข้าร่วมการทดลอง แยกส่วนกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ PED 


ผลของการวิจัย

       จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า

* * * นักกีฬาเพาะกาย 234 คน ( คิดเป็น 51.7% ) เคยใช้ PED และพวกเขาใช้ PED ติดต่อกันเป็นเวลาโดยเฉลี่ย 3.24 - 3.99 ปี

* * * สารที่แพร่หลายมากที่สุดซึ่งนักกีฬาใช้ในทางที่ผิดคืออะนาโบลิกสเตียรอยด์ ( นักกีฬาที่ใช้เสตียรอยด์มีจำนวน 185 คนใช้ ซึ่งคิดเป็น 79.4% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด ) 

* * * นักกีฬาจำนวน 110 คน ( คิดเป็น 47% ของทั้งหมด ) รายงานว่าวัตถุประสงค์ที่เขาใช้ PED ก็เพื่อจะให้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

* * * นักกีฬาที่ใช้ PED จำนวน 114 ราย ( คิดเป็น 49.4% ของทั้งหมด ) บอกว่าผลกระทบที่ชัดเจนของการใช้ PED ก็คือเรื่องของ ”ผิวหนัง” และเรื่องของ “เพศ”


ข้อสรุปของการวิจัย

       การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ PED ในอัตราที่สูงในหมู่นักกีฬาเพาะกายชาวอิหร่าน ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากสารเหล่านี้ 

อธิบายแบบยาว


( ข้างล่างนี้ )
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องความบ่อยครั้งในการใช้ และลักษณะการใช้ PED ในนักกีฬาเพาะกายในจังหวัดบุชเชียร์ ทางตอนใต้ของอิหร่าน 


วิธีการทำงานวิจัยชิ้นนี้ 

       ใช้ผู้ร่วมทำงานวิจัยที่เป็นนักเพาะกายเพศชายจำนวน 453 คน ทำการวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องกันจนถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ.2558 โดยผู้ร่วมทำงานวิจัยอย่างน้อยต้องเคยเพาะกายมาก่อน 1 ปี และยังคงต้องบริหารร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยบริหารอย่างต่ำ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

* * * รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยแยกประเด็นที่สอบถามไว้ 3 อย่างคือ

       1. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลอง

       2. รูปแบบการออกกำลังกาย  

       3. การใช้ PED ของผู้เข้าร่วมการทดลอง แยกส่วนกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ PED 


ผลของการวิจัย

       จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า

* * * นักกีฬาเพาะกาย 234 คน ( คิดเป็น 51.7%) เคยใช้ PED และพวกเขาใช้ PED ติดต่อกันเป็นเวลาโดยเฉลี่ย 3.24 - 3.99 ปี

* * * สารที่แพร่หลายมากที่สุดซึ่งนักกีฬาใช้ในทางที่ผิดคืออะนาโบลิกสเตียรอยด์ ( นักกีฬาที่ใช้เสตียรอยด์มีจำนวน 185 คนใช้ ซึ่งคิดเป็น 79.4% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด ) 

* * * นักกีฬาจำนวน 110 คน ( คิดเป็น 47% ของทั้งหมด ) รายงานว่าวัตถุประสงค์ที่เขาใช้ PED ก็เพื่อจะให้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

* * * นักกีฬาที่ใช้ PED จำนวน 114 ราย ( คิดเป็น 49.4% ของทั้งหมด ) บอกว่าผลกระทบที่ชัดเจนของการใช้ PED ก็คือเรื่องของ ”ผิวหนัง” และเรื่องของ “เพศ”


ข้อสรุปของการวิจัย

       การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ PED ในอัตราที่สูงในหมู่นักกีฬาเพาะกายชาวอิหร่าน ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากสารเหล่านี้


รายละเอียดของการวิจัยชิ้นนี้

เกริ่นนำ

* * * ยาเพิ่มประสิทธิภาพ ( PEDs ) คือตัวยาที่นักกีฬาและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬาใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพ หรือทำให้ผอมลงหรือมีกล้ามเนื้อมากขึ้น

* * * PED เป็นสารต้องห้ามโดยหน่วยงานต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ( WADA - international World Anti-Doping Agency )

* * * ปัจจุบัน PED หลายประเภทได้รับความนิยมในหมู่นักกีฬาที่ไม่แข่งขัน ( สันทนาการ ) และนักกีฬามืออาชีพ

* * * ที่แพร่หลายมากที่สุดคือ สเตียรอยด์อะนาโบลิกแอนโดรเจน ( AAS - Anabolic Androgenic Steroids )
นอกจาก AAS แล้ว ฮอร์โมนอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างแอนโบลิก เช่น ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์ ( HGH ) , อินซูลิน และสารคล้ายอินซูลินที่ชื่อ IGF-1
      
       สารกระตุ้นที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ Clenbuterol ( α-adrenergic ) , อนุพันธ์ของแอมเฟตามีน , อีเฟดรีน , ซูโดอีเฟดรีน และคาเฟอีน

* * * การใช้ PED ในกีฬาไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่และเกิดขึ้นมานานแล้ว ซึ่งตัวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือ สเตียรอยด์อะนาโบลิกแอนโดรเจน ( AAS - Anabolic Androgenic Steroids )

* * * การสืบสวนจำนวนมากระบุว่ามีอัตราการใช้ PED ในระดับสูงควบคู่ไปกับการขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยาเหล่านี้ทั่วโลก โดยคาดว่าประชากร 1% ของทั้งโลก ใช้ AAS ในทางที่ผิด

* * * มีการใช้ PED อย่างแพร่หลายในกลุ่มคนทั่วไป ( ที่ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ ) มากกว่านักกีฬาอาชีพ ซึ่งส่งผลให้การใช้ PED เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประชากรต่างๆ ทั่วโลก 

* * * รายงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระบุว่ามีอัตราการใช้ PED ที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักกีฬาชาวอิหร่าน โดยในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่านักกีฬาชาวอิหร่าน 63.3% มีประวัติการละเมิด PED โดยเมื่อพิจารณาถึงผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจาก PED แล้ว อัตราการใช้ PED ในทางที่ผิดที่สูงนี้อาจนำไปสู่ผลที่ตามมาที่เป็นอันตราย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตรวจสอบหากลุ่มเสี่ยงว่าอยู่ที่ไหน และลักษณะของการใช้ PED ในส่วนต่างๆ ของอิหร่าน


วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ 

       รายงานหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าการใช้ PED เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่ประชากรชาวอิหร่าน ที่สำคัญกว่านั้น งานวิจัยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับชาวอิหร่านมุ่งเน้นไปที่การใช้สเตียรอยด์อะนาโบลิกแอนโดรเจน ( AAS - Anabolic Androgenic Steroids ) เป็นหลัก

       นอกจากนี้ยังมีรายงานที่จำกัดมากเกี่ยวกับอายุที่เริ่มใช้ PED แรงจูงใจในการใช้ ความรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงในนักกีฬาอาชีพและคนทั่วไป ( ที่ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ ) ชาวอิหร่าน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การตรวจสอบความหนาแน่นของ PED ทุกประเภทในประชากรอิหร่านจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือเพื่อตรวจสอบความหนาแน่นและลักษณะของการใช้ PED ในนักกีฬาเพาะกายในจังหวัดบุชเชียร์ ทางตอนใต้ของอิหร่าน


วิธีการ

* * * ออกแบบงานวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ Bushehr University of Medical Sciences อนุมัติการศึกษานี้ และการตรวจสอบทุกส่วนของได้ดำเนินการตามประกาศของเฮลซิงกิ ก่อนที่จะแนะนำแบบสำรวจ เน้นย้ำว่าข้อมูลที่รวบรวมจะถูกเก็บเป็นความลับ และผลลัพธ์จะถูกนำมาใช้โดยรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น เรานำเสนอข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาแก่นักกีฬา หลังจากทราบรายละเอียดการสำรวจแล้ว นักกีฬาที่ตกลงเข้าร่วมการศึกษาได้ลงนามในแบบฟอร์มยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

* * * เราได้สุ่มเลือกโรงยิม 11 แห่งจากจังหวัดบุชเชียร์ ของอิหร่าน และปรึกษากับผู้จัดการโรงยิมเพื่อมีส่วนร่วมในการสำรวจ เราได้เชิญนักเพาะกายทุกคนที่อยู่ที่โรงิยม โดยมีข้อกำหนดคือ จะต้องเป็นผู้ชาย และ เขาต้องออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแกร่งเป็นประจำ ( ขั้นต่ำคือต้องเคยฝึกมาแล้ว 1 ปี และต้องฝึก 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) ได้นักกีฬาเพาะกายชาย 453 คน จากโรงยิมมาเข้าร่วมทำการวิจัย โดยเริ่มทำงานวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2558 


การเก็บรวบรวมข้อมูล 

* * * ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวโดยใช้แบบสำรวจที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน

* * * แบบสำรวจ 44 ข้อ โดยมีการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานด้วย แบบสำรวจนี้ ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินลักษณะหลายประการของผู้ชายที่เข้าร่วมการวิจัย

       การสำรวจประกอบด้วยสามส่วนที่แยกจากกัน ในส่วนแรก เราถามเกี่ยวกับตัวแปรทางประชากร เช่น อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา 

       ในส่วนที่สอง เราถามเกี่ยวกับรูปแบบการออกกำลังกาย ( นักกีฬาทั่วไป หรือนักกีฬาอาชีพ ) และประวัติการตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ ประวัติการใช้แอลกอฮอล์ และประวัติความรุนแรง การใช้ PED ความคุ้นเคยกับผลข้างเคียงของ PED และการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกเหนือจาก PED

       หากผู้เข้าร่วมมีประวัติการใช้ PED เราจะถามส่วนที่ 3 ของการสำรวจ ส่วนสุดท้ายประกอบด้วย 

       - แรงจูงใจในการใช้ PED

       - วิธีการได้มาซึ่ง PED 

       - อายุของการใช้ PED ครั้งแรก

       - วิธีการได้มาซึ่ง PED เป็นครั้งแรก 

       - ระดับการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของ PED

       - และผลข้างเคียงก่อนการใช้

       นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เราได้ถามเกี่ยวกับประเภทของยาที่ใช้ , ระยะเวลาที่ใช้ PED การปรึกษาหารือกับเภสัชกรหรือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ( GP ) และผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้

       ในการสำรวจนี้ ความหมายของคำว่านักกีฬามืออาชีพหมายถึงบุคคลที่เข้าร่วมในทีมกีฬาอย่างเป็นทางการหรือการแข่งขันชิงแชมป์ ส่วนความหมายของคำว่า นักกีฬาทั่วไป หมายถึง นักกีฬาที่บริหารด้วยความชอบ เพื่อการพักผ่อนเท่านั้น


ข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานวิจัย

* * * อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมคือ 27.02 ปี โดยมีช่วงอายุ 16 ถึง 59 ปี ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 20-29 ปี ( นักกีฬา 251 คน ซึ่งถือเป็น 55.4% ของทั้งหมด ) 

* * * พบว่าผู้ใช้ PED ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป ( 322 คน ( 93.2% ) ) การวิเคราะห์พบว่าระดับการศึกษาของผู้ใช้ PED ไม่แตกต่างจากนักกีฬาที่ไม่ได้ใช้ 


การใช้แอลกอฮอล์และประวัติความก้าวร้าว

       โดยทั่วไปผู้เข้าร่วม 163 คน ( 36% ) ระบุว่าเคยใช้แอลกอฮอล์ ขอย้ำอีกครั้งว่าผู้ใช้ PED มีแนวโน้มที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น 53 คน ( 11.7% ) ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีประวัติความรุนแรง ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้ PED มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้


ลักษณะการใช้ PED 

       จากการศึกษาครั้งนี้ นักกีฬาเพาะกาย 234 คน ( 51.7% ) เคยใช้หรือมีประวัติการใช้ PED

       ผู้ที่ใช้ PED ในทางที่ผิดให้ยา PED ในระหว่างกิจวัตรประจำวัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ ( 70.6% ) เป็นโสด และมีเพียง 29.4% เท่านั้นที่แต่งงานแล้ว

       ในการศึกษานี้ ผู้เข้าร่วม 86.3% เป็นนักกีฬาทั่วไป ในขณะที่ผู้เข้าร่วมเพียง 13.7% เป็นนักกีฬามืออาชีพ
พวกเขาใช้ยาจากประเภทต่างๆ เช่น AAS สารกระตุ้น ฮอร์โมนการเจริญเติบโต และอินซูลิน  /  ตัวที่แพร่หลายมากที่สุดที่ผู้เข้าร่วมใช้คือ AAS ( นักกีฬา 185 คน ( 79.40% ) )

       นอกจากนี้ นักกีฬามืออาชีพมีแนวโน้มที่จะใช้ PED ในปริมาณแต่ละครั้งที่ใช้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาทั่วไป นอกจากนี้ ผู้ใช้ PED มีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์การฝึกแบบเข้มข้นมากกว่าผู้ไม่ได้ใช้

       นอกจากนี้ ผู้ใช้ PED ได้รับการฝึกความแข็งแกร่งเป็นเวลามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญชั่วโมง/สัปดาห์ เมื่อเทียบกับผู้ไม่ใช้

       อายุเฉลี่ยของการใช้ PED ครั้งแรกคือ 23.46 ปี ผลการศึกษาพบว่า นักกีฬา 165 คน ( 71.40% ) เคยใช้ PED เป็นครั้งแรกก่อนอายุ 25 ปี นอกจากนี้ นักกีฬาเพาะกาย 66 คน ( 28.60% ) เริ่มใช้ PED หลังจากอายุ 26 ปี ในขณะที่ นักกีฬาเพียงห้าคน ( 2.20% ) ที่เริ่มใช้ก่อนมีอายุ 15 ปี

       ผู้ใช้ PED เพียง 92 ราย ( 39.50% ) เท่านั้นที่มีความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ PED ก่อนเริ่มใช้งาน ในทางกลับกัน ผู้ใช้ PED 77 ราย ( 33% ) 

       ในบรรดาผู้ใช้ PED มีผู้เข้าร่วมเพียง 49 คน ( 21% ) ที่ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ PED ผลข้างเคียง เส้นทางและปริมาณการให้ PED กับผู้เชี่ยวชาญ ( แพทย์ทั่วไปหรือเภสัชกร ) โดยทั่วไปมีนักกีฬาเพียง 160 คน ( 39.30% ) เท่านั้นที่ประเมินภาวะสุขภาพของตนเองเป็นประจำ

       ผู้ใช้ PED ถูกขอให้เปิดเผยวิธีการทำความคุ้นเคยกับ PED เมื่อเริ่มใช้งาน จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้ PED 116 ราย ( 50.00% ) คุ้นเคยกับ PED ผ่านทางเพื่อนก่อนที่จะเริ่มใช้ PED

       นอกจากเพื่อนแล้ว ผู้ฝึกสอนนักกีฬา โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและทีวียังช่วยให้นักกีฬาได้รู้จักกับ PED


แรงจูงใจในการใช้งาน 

       การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจหลักในการเริ่มต้นใช้ PED โดยนักกีฬาเพาะกายมีดังนี้:

* * * การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ( นักกีฬาที่ใช้ PED 164 คน ( 70.10% ) )

* * * เพิ่มความแข็งแรง ( นักกีฬาที่ใช้ PED 131 คน ( 56% ) )

* * * ใช้ในการเพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนัก ( นักกีฬาที่ใช้ PED 95 คน ( 40.60% ) ) 

* * * ปรับปรุงประสิทธิภาพการกีฬา ( นักกีฬาที่ใช้ PED 68 คน ( 29.10% ) ) 

* * * เพิ่มความอดทน ( นักกีฬาที่ใช้ PED 60 คน ( 25.60% ) )

* * * ปรับปรุงรูปลักษณ์ทางกายภาพ ( นักกีฬาที่ใช้ PED 43 คน ( 18.40% ) ) 

* * * ป้องกันการบาดเจ็บ ( นักกีฬาที่ใช้ PED จำนวน 31 คน ( 13.20% ) ) 


       นอกจากนี้ สเตียรอยด์อะนาโบลิกแอนโดรเจน ( AAS - Anabolic Androgenic Steroids ) ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน สารกระตุ้นส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ความอดทน และประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แรงจูงใจที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬาที่ใช้สารกระตุ้น GH และอินซูลินร่วมกันคือการลดน้ำหนัก

 
แหล่งที่ซื้อ 
 
* * * ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ( นักกีฬา 159 คน ( 69.40% ) ) ได้รับการจัดหา AAS จากเพื่อน คู่ฝึกซ้อม สมาชิกยิม หรือตัวแทนจำหน่าย

* * * นักกีฬาผู้ใช้ PED 25 คน ( 10.9% ) ซื้อยาจากร้านขายยา

* * * และผู้ใช้ 45 คน ( 19.7% ) ได้รับยาจากทั้งร้านขายยาและแหล่งที่ผิดกฎหมาย 


ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ 

       เราขอให้ผู้ใช้ PED รายงานผลข้างเคียงของยาหลังจากใช้ PED ผลข้างเคียงที่แพร่หลายมากที่สุดที่รายงานโดยผู้ใช้ PED ได้แก่

* * * ผลกระทบทางเพศ ( ความใคร่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ) 49.4%
)
* * * ผลกระทบทางผิวหนัง ( สิว ผมร่วง ขนดก ) 44.2% 

* * * น้ำหนักเพิ่มหรือลดลง 37.3% 

* * * ผลกระทบทางจิต ( ความก้าวร้าว ความวิตกกังวล ซึมเศร้า หงุดหงิด กระสับกระส่าย ) 33.0%

* * * ปัสสาวะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 20.2% 

* * * ผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น ผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ความเสียหายต่อกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น การหายของบาดแผลล่าช้า การติดเชื้อ โรคดีซ่าน และมวลที่ไม่ทราบสาเหตุในร่างกาย

* * * มีรายงานโดยผู้ใช้ PED น้อยกว่า 10% ผู้ใช้ PED เพียง 23.5% เท่านั้นรายงานว่าไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ PED


การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ใช่ PED 

       ผู้เข้าร่วมได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สำคัญที่สุดที่นักกีฬาใช้ ได้แก่ โปรตีน กรดอะมิโน กลูตามีน คาร์โบไฮเดรต และครีเอทีน โดยทั่วไป 71.3% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดเคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกกฎหมาย

* * * พบว่าผู้ใช้ PED มีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น


ข้อมูลประชากร

       การศึกษาครั้งนี้ยืนยันความชุกของการละเมิด PED ในนักกีฬาเพาะกายทางตอนใต้ของอิหร่าน การศึกษาของเราพบว่านักกีฬาเพาะกายมากกว่าครึ่งหนึ่งมีประวัติการใช้ PED

       ในเรื่องนี้ การศึกษาด้วยตนเองได้แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการใช้ AAS ตลอดชีวิตในนักกีฬาเพาะกายอยู่ที่ 24.5% ในเคอร์มาน ( เมืองของอิหร่าน ) การศึกษาอื่นแสดงให้เห็นว่า 32.1% ของนักเพาะกายเคยใช้สารกระตุ้นใน Kermanshah ( เมืองอื่นของอิหร่าน ) ความชุกที่สูงขึ้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับการที่นักกีฬา Bushehr หาซื้อ PED ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

       จากการศึกษาของเรา ผู้ใช้ PED มีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาที่ไม่ได้ใช้ นอกจากนี้ มีเพียงผู้ใช้ PED เท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ย BMI มากกว่าปกติ ( 18.5 - 24.9 ) ตามข้อตกลงกับการศึกษาของเรา พบว่าผู้ใช้ AAS มีค่าดัชนีมวลกายและน้ำหนักตัวสูงกว่าผู้ใช้ที่ไม่ใช่ AAS ดังที่คาดไว้ อาจเป็นไปได้ที่นักกีฬาที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอาจใช้ PED บางชนิดเพื่อลดน้ำหนัก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดนี้ การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าค่า BMI เฉลี่ยของนักกีฬาที่ใช้ GH นั้นสูงกว่า AAS หรือผู้ใช้สารกระตุ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจาก AAS หรือผู้ใช้สารกระตุ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะสรุปได้ว่าการลดน้ำหนักเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับนักกีฬาในการใช้ PED บางชนิดเช่น GH ตามนั้นแสดงให้เห็นว่าการบริหาร GH ได้ลดไขมันหน้าท้องในผู้ชายที่เป็นโรคอ้วน  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดนี้ การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการใช้ GH โดยนักกีฬาคือการลดน้ำหนัก


การใช้แอลกอฮอล์และประวัติความก้าวร้าว 

       การศึกษาของเราแสดงให้เห็นถึงความชุกของการใช้แอลกอฮอล์ในนักกีฬาเพาะกาย นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้ PED ในทางที่ผิดมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ใช้ จากการศึกษาของเรา พบว่าการใช้ AAS เกี่ยวข้องกับการใช้ยาผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่นแอลกอฮอล์และมอร์ฟีน อย่างไรก็ตาม การสืบสวนบางกรณีรายงานว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่องแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาผิดกฎหมายระหว่างผู้ใช้ PED และนักกีฬาที่ไม่ใช่ผู้ใช้  ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่ชัดเจนนักว่าการใช้ AAS เพิ่มความเสี่ยงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มการใช้ AAS

       การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ PED เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่า จากการศึกษาในปัจจุบัน พบว่าความชุกของพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ใช้ AAS สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่ใช้  ยิ่งไปกว่านั้น การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวที่สูงขึ้นนี้ อย่างน้อยก็บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือปฏิสัมพันธ์ของ AAS กับสารกระตุ้นของสารกระตุ้น ในเรื่องนี้ เราพบว่านักกีฬาที่ใช้ AAS และสารกระตุ้นร่วมกันมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ AAS หรือผู้ใช้สารกระตุ้นเพียงอย่างเดียว  
 

ลักษณะการใช้ PED 

       จากการศึกษาอื่นๆ ของเราแสดงให้เห็นว่าช่วงอายุ 20 ช่วงกลางคืออายุที่เริ่มใช้ PED สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่านักกีฬาส่วนใหญ่เริ่มใช้ PED ก่อนอายุ 25 ปี ในขณะที่นักเพาะกายจำนวนน้อยมากรายงานว่าเริ่มใช้ PED ก่อนอายุ 15 ปี นอกจากนี้ นักกีฬาจำนวนมากเริ่มใช้ PED ก่อนอายุ 20 ปี ( 37.7 % ) ในทางตรงกันข้าม การศึกษาอื่นๆ รายงานว่านักกีฬาชาวตะวันตก 24.8% รายงานการใช้ PED ก่อนอายุ 20 นี่อาจหมายถึงการเข้าถึง PED ของนักกีฬาอิหร่านได้ง่ายขึ้น

       สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่านักกีฬาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับผลข้างเคียงของ PED ก่อนที่จะเริ่มให้ยา PED

       นอกจากนี้พวกเขาไม่ได้ปรึกษากับเภสัชกรหรือแพทย์ทั่วไปเกี่ยวกับผลของยาเหล่านี้ ในเรื่องนี้ พบว่าผู้ใช้ PED ส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดเผยการใช้ PED แก่แพทย์คนใดเลย ส่วนใหญ่เป็นเพราะ

* * * พวกเขาไม่เชื่อใจแพทย์

* * * พวกเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ PED จากแหล่งที่ไม่เหมาะสม 

การศึกษาอื่นที่สอดคล้องกับของเรา แสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อใจในเรื่องแหล่งข้อมูลที่มาจากเพื่อนและโค้ชมากกว่าแพทย์

       การศึกษาของเราระบุว่าการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ การเพิ่มความแข็งแรง และการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของน้ำหนักเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้ PED โดยเฉพาะ AAS ดังนั้นแรงจูงใจบางประการอาจสะท้อนถึงอัตราการใช้ AAS ที่สูงในหมู่นักกีฬาเพาะกาย ในเรื่องนี้ Wright และเพื่อนร่วมงาน พบว่ามวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงจูงใจหลักในการใช้ AAS ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โซเชียลมีเดียและความคาดหวังทางวัฒนธรรมในส่วนต่างๆ ของโลกพยายามนำเสนอผู้ชายที่มีร่างกายกำยำมากขึ้น ดังนั้น ในปัจจุบัน ผู้ชายมักชอบที่จะดูมีกล้ามเนื้อมากกว่าสภาพที่แท้จริง และจากข้อมูลของนักกีฬาที่ใช้ PED โดยเฉพาะ AAS อาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้ 

       ผู้เข้าร่วมการศึกษาของเรา พบว่า polypharmacy เป็นเรื่องปกติในหมู่นักกีฬาเพาะกายที่ใช้ PED ซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของผู้ใช้ PED รายงานผลข้างเคียงต่างๆ หลังจากใช้สารเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมของเรารายงานว่าการเพิ่มหรือลดความใคร่ สิว ขนดก ผมร่วง น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลง และผลกระทบทางจิตเป็นผลข้างเคียงหลักหลังการให้ยา PED
การศึกษาก่อนหน้านี้เน้นย้ำถึงบทบาทของ AAS ในการสร้างผลข้างเคียงเหล่านี้ การศึกษาของเรายืนยันว่าการใช้ AAS เพิ่มโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงทางเพศและผิวหนัง นอกจากนี้ นักกีฬาที่ใช้ยา AAS และสารกระตุ้นร่วมกันรายงานว่ามีอัตราของโรคดีซ่านและผลกระทบทางจิตประสาทที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ AAS หรือผู้ใช้ยากระตุ้นเพียงชนิดเดียว 

โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ PED ในอัตราที่สูงในหมู่นักกีฬาเพาะกายชาวอิหร่าน ซึ่งอาจทำให้พวกเขาได้รับผลข้างเคียงต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีรายงานการใช้ PED ในกีฬาอื่นๆอีกด้วย เช่น กีฬาปั่นจักรยานและกีฬามวยปล้ำ


การอ้างอิง : 

1. Pope HJ, Wood RI, Rogol A, Nyberg F, Bowers L, Bhasin S. Adverse health consequences of performance-enhancing drugs: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev. 2014;35(3):341–75. doi: 10.1210/er.2013-1058. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Mason MA, Giza M, Clayton L, Lonning J, Wilkerson RD. Use of nutritional supplements by high school football and volleyball players. Iowa Orthop J. 2001;21:43–8. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 

3. Brennan BP, Kanayama G, Hudson JI, Pope HJ. Human growth hormone abuse in male weightlifters. Am J Addict. 2011;20(1):9–13. doi: 10.1111/j.1521-0391.2010.00093.x. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

4. Ip EJ, Barnett MJ, Tenerowicz MJ, Perry PJ. Weightlifting's risky new trend: a case series of 41 insulin users. Curr Sports Med Rep. 2012;11(4):176–9. doi: 10.1249/JSR.0b013e31825da97f. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Gregory AJ, Fitch RW. Sports medicine: performance-enhancing drugs. Pediatr Clin North Am. 2007;54(4):797–806. doi: 10.1016/j.pcl.2007.07.001. xii. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

6. Sjoqvist F, Garle M, Rane A. Use of doping agents, particularly anabolic steroids, in sports and society. Lancet. 2008;371(9627):1872–82. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60801-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

7. Pavlovic R, Idrizovic K. Attitudes of students of physical education and sports about doping in sport. Facta Univ Phys Educ Sport. 2013;11(1):103–13. [Google Scholar] 

8. Pope HJ, Kanayama G, Hudson JI. Risk factors for illicit anabolic-androgenic steroid use in male weightlifters: a cross-sectional cohort study. Biol Psychiatry. 2012;71(3):254–61. doi: 10.1016/j.biopsych.2011.06.024. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

9. Parkinson AB, Evans NA. Anabolic androgenic steroids: a survey of 500 users. Med Sci Sports Exerc. 2006;38(4):644–51. doi: 10.1249/01.mss.0000210194.56834.5d. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

10. Halabchi F. The knowledge of club wrestlers of tehran about doping and their assessment of the current prevalence in the country. J Sport Biosci. 2009;1:105–21. [Google Scholar] 

11. Kargarfard M, Kashi A. Prevalence of use anabolic androgenic steroid and awareness of isfahan university students about their side effect. Quarterly J fundamentals mental health. 2007;8(1-2):73–82. [Google Scholar] 

12. Kashi A, Kargarfard M, Mavlavi H, Sarlak Z. Using of energetic drugs in athletes of body builder: prevalence, identification and Knowledge about their Side Effects of it. Olympic. 2006;14(2):73–86. [Google Scholar] 

13. Kargarfard M, Kashi A, Sarlak Z. Prevalence of ergogenic substances use and athletes knowledge of effects and side effects of them in Lorestan province, western part of Iran. J Fundamentals of mental health. 2009;2:123–34. [Google Scholar] 

14. Ip EJ, Barnett MJ, Tenerowicz MJ, Perry PJ. The Anabolic 500 survey: characteristics of male users versus nonusers of anabolic-androgenic steroids for strength training. Pharmacotherapy. 2011;31(8):757–66. doi: 10.1592/phco.31.8.757. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

15. Nakhaee MR, Pakravan F, Nakhaee N. Prevalence of use of anabolic steroids by bodybuilders using three methods in a city of iran. Addict Health. 2013;5(3-4):77–82. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 

16. Bahrami S, Yousefi B, Kaviani E, Ariapooran S. The prevalence of energetic drugs use and the role of perfectionism, sensation seeking and physical self-concept in discriminating bodybuilders with positive and negative attitude toward doping. Int J Sport Studies. 2014;4:174–80. [Google Scholar] 

17. Bhasin S, Storer TW, Berman N, Callegari C, Clevenger B, Phillips J, et al. The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in normal men. N Engl J Med. 1996;335(1):1–7. doi: 10.1056/NEJM199607043350101. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

18. Johannsson G, Marin P, Lonn L, Ottosson M, Stenlof K, Bjorntorp P, et al. Growth hormone treatment of abdominally obese men reduces abdominal fat mass, improves glucose and lipoprotein metabolism, and reduces diastolic blood pressure. J Clin Endocrinol Metab. 1997;82(3):727–34. doi: 10.1210/jcem.82.3.3809. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

19. Lovstakken K, Peterson L, Homer AL. Risk factors for anabolic steroid use in college students and the role of expectancy. Addict Behav. 1999;24(3):425–30. [PubMed] [Google Scholar] 

20. Bahrke MS, Yesalis CE, Kopstein AN, Stephens JA. Risk factors associated with anabolic-androgenic steroid use among adolescents. Sports Med. 2000;29(6):397–405. [PubMed] [Google Scholar] 

21. Yesalis CE, Kennedy NJ, Kopstein AN, Bahrke MS. Anabolic-androgenic steroid use in the United States. JAMA. 1993;270(10):1217–21. [PubMed] [Google Scholar] 

22. Cohen J, Collins R, Darkes J, Gwartney D. A league of their own: demographics, motivations and patterns of use of 1,955 male adult non-medical anabolic steroid users in the United States. J Int Soc Sports Nutr. 2007;4:12. doi: 10.1186/1550-2783-4-12. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

23. Pope HG, Kanayama G, Ionescu-Pioggia M, Hudson JI. Anabolic steroid users' attitudes towards physicians. Addiction. 2004;99(9):1189–94. doi: 10.1111/j.1360-0443.2004.00781.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

24. Wright S, Sarah G, Hunter G. Body-builders' attitudes towards steroid use. Drugs: Education, Prevention and Policy. 2009;8(1):91–5. doi: 10.1080/09687630124157. [CrossRef] [Google Scholar] 

25. Leit RA, Pope HJ, Gray JJ. Cultural expectations of muscularity in men: the evolution of playgirl centerfolds. Int J Eat Disord. 2001;29(1):90–3. [PubMed] [Google Scholar] 

26. Pope HJ, Olivardia R, Gruber A, Borowiecki J. Evolving ideals of male body image as seen through action toys. Int J Eat Disord. 1999;26(1):65–72. [PubMed] [Google Scholar] 

27. Pope HJ, Gruber AJ, Mangweth B, Bureau B, deCol C, Jouvent R, et al. Body image perception among men in three countries. Am J Psychiatry. 2000;157(8):1297–301. doi: 10.1176/appi.ajp.157.8.1297. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

28. Maravelias C, Dona A, Stefanidou M, Spiliopoulou C. Adverse effects of anabolic steroids in athletes. A constant threat. Toxicol Lett. 2005;158(3):167–75. doi: 10.1016/j.toxlet.2005.06.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

29. Perry PJ, Lund BC, Deninger MJ, Kutscher EC, Schneider J. Anabolic steroid use in weightlifters and bodybuilders: an internet survey of drug utilization. Clin J Sport Med. 2005;15(5):326–30. [PubMed] [Google Scholar] 

 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกไปที่ภาพนิ้วโป้งข้างล่างนี้ให้ด้วยนะครับ - ขอบคุณครับ  


  


- จบ -

หน้าถัดไป

ก่อนหน้านี้
1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  ><