การบริหารที่แยกตามกล้ามเนื้อ


หน้าแรก  / ดัชนี-3  /  การบริหารที่แยกตามกล้ามเนื้ออารัมภบท

       การให้ความรู้ด้านเพาะกายนั้น ผมพบปัญหาอยู่ข้อหนึ่งว่า เวลาที่ผม Update วิธีเล่นกล้ามไบเซบ ของแชมป์คนใดคนหนึ่ง แล้วต่อมา ได้ Update วิธีเล่นกล้ามไบเซบ ของแชมป์อีกคน ที่มีแนวคิดไม่เหมือนกัน ปัญหาที่ตามมาก็คือ จะมีเพื่อนสมาชิกจำนวนมาก เมลล์เข้ามาหาผม แล้วถามว่า "ในเวบของ Webmaster เอง ทำไมตรงนี้บอกว่า ... แล้วทำไมตรงนั้นบอกว่า ..."

       ยิ่งผมให้ความรู้หลากหลายมากเท่าไร ผมก็ยิ่งต้องแบกภาระตอบเมลล์แบบนี้มากขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้น เพื่อนสมาชิกจึงไม่ควรทำให้ผมต้องลำบากใจนะครับ / วิธีทำไม่ให้ผมลำบากใจ ก็คือให้ใช้กติกาของผมว่า "ความรู้ใดๆที่ผมบรรจุไว้ในลิงค์นี้ ขอได้โปรดอย่าเมลล์มาถามว่าทำไมตรงนี้บอกว่า ... ทำไมตรงนั้นบอกว่า ... " แล้วปล่อยให้ผมทำหน้าที่เอาเรื่องใหม่ๆมาลงจะดีกว่า ตกลงตามนี้นะครับ ... 

       ถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นว่าตารางฝึกของแชมป์คนไหนน่าสนใจ ก็สามารถเลียนแบบตารางของเขาได้นะครับ อ่านคำแนะนำที่ลิงค์นี้ก่อน  https://www.tuvayanon.net/Z-6bd-01-01-24-A-660114-2220.html ไบเซบ

ไทรเซบ

แขนท่อนปลาย

ไบเซบและไทรเซบและแขนท่อนปลาย

หน้าอก

กล้ามหลัง

หลังส่วนล่าง

กล้ามหลังและหลังส่วนล่าง

บ่า

หัวไหล่

บ่าและหัวไหล่

หน้าท้อง

เอว

หน้าท้องและเอว

ต้นขาด้านหน้า

ต้นขาด้านหลัง

ต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง

น่อง

ก้น

คอ
 
ทั่วทั้งร่างกาย