* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ


Lunges


       ถ้าเป็นนักเพาะกายรุ่นตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว  เวลาเขาพูดถึงท่า Lunges เขาจะหมายถึงท่าข้างล่างนี้ครับ( ภาพบน ) ท่า Barbell Lunges  

       ( ภาพบน ) ในสมัยก่อน ท่า Lunges ที่ถูกคิดค้นขึ้นมีท่าเดียว คือท่าที่ใช้บาร์เบลล์ แล้วก้าวขาไปข้างหน้าทีละข้างแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ( ภาพบน ) ท่า Dumbbell Lunges 

       ( ภาพบน ) แต่ต่อมาภายหลัง ก็มีการใช้ดัมเบลล์เข้าใช้ทำท่า Lunges ด้วย เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้่

       ดังนั้น เราต้องดูคนพูดว่า เป็นนักเพาะกายรุ่นปีไหน ถ้าเป็นรุ่นนานแล้ว คือเป็นนักเพาะกายตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ลงไป อย่างนี้ เวลาท่านพูดว่าบริหารด้วยท่า Lunges ก็จะหมายถึงการใช้บาร์เบลลล์บริหารนะครับ

       แต่ถ้าเป็นนักเพาะกายรุ่นหลังๆลงมาจนถึงระดับช่วงอายุของคุณตอนนี้  เวลาเขาพูดถึงท่า Lunges ในหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นการพูดถึงท่า Lunges สองแบบ  คือท่า Lunges ด้วยบาร์เบลล์ และท่า Lunges ด้วยดัมเบลล์ อันไหนก็ได้ครับ
       ( ภาพบน ) แต่ถ้าเป็นท่าแบบข้างบนนี้ ไม่ถือว่าเป็นท่า Lunges ในความหมายของต้นฉบับนะครับ

       เพราะท่าข้างบนนี้ เขาจะใส่รายละเอียดเพิ่มลงไปในชื่อท่าด้วย นั่นคือ ท่าข้างบนนี้ใช้ชื่อท่าว่า Dumbbell 45 - Degree Lunges
       ( ภาพบน ) ท่าข้างบนนี้ก็เช่นกันครับ ( ไม่ใช่ท่า Lunges ในความหมายของต้นฉบับ

       ท่าข้างบนนี้คือท่า Side Lunges with Dumbbell 

       ( ภาพบน ) ท่าข้างบนนี้ก็เช่นกันครับ ( ไม่ใช่ท่า Lunges ในความหมายของต้นฉบับ

       ท่าข้างบนนี้คือท่า Side Lunges with Barbell
 

       ( ภาพบน )  ท่าข้างบนนี้ก็เช่นกันครับ ( ไม่ใช่ท่า Lunges ในความหมายของต้นฉบับ

       ท่าข้างบนนี้คือท่า Reverse Lunges


       สรุปอีกครั้งนะครับว่า เมื่อต้นฉบับพูดว่าให้บริหารท่า Lunges นั่นหมายถึงว่า เขาให้บริหารท่าใดท่าหนึ่งในสองท่าข้างล่างนี้ครับ( ภาพบน ) ท่า Lunges ด้วยบาร์เบลล์      
( ภาพบน ) ท่า Lunges ด้วยดัมเบลล์   * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -