Standing Calf Raise with Machine


จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ 

ภาพจาก trackmasterfitness.com

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

* * * การจัดท่าเตรียม - หันหน้าเข้าหาตัวเครื่อง  เอา เนินปลายเท้า วางไว้บน ที่วางเท้าของตัวเครื่อง / จากนั้น ให้ย่อตัวลงแล้วเอาบ่าสอดเข้าไปใต้ เบาะสำหรับรองหัวไหล่ / แล้วก็ยืดตัวขึ้นในลักษณะยืนตัวตรง

จังหวะที่ 1
-  หย่อนส้นเท้าทั้งสองข้างลง  ให้ส้นเท้าอยู่ต่ำกว่าระดับของ เนินปลายเท้า

       หย่อนส้นเท้าลงไปจนสุด จนมีความรู้สึกว่ากล้ามน่องทั้งสองข้าง ถูกเหยียดตึงอย่างถึงที่สุดแล้ว ไม่สามารถจะหย่อนส้นเท้าลงไปให้ต่ำมากกว่านี้อีกแล้ว / ตามภาพใน จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2 - ยกเส้นเท้าขึ้นช้าๆจนถึงจุดสูงสุด / ซึ่งผู้บริหารจะรู้สึกว่ากล้ามน่องของผู้บริหาร กำลังหดเกร็งตัวอย่างถึงที่สุด / ตามภาพใน จังหวะที่ 2  / แล้วให้ค้างอยู่ในจังหวะนี้ 2 วินาที

 
ค่อยๆลดส้นเท้าลงจนมาอยู่ใน จังหวะที่ 1  แล้วนับว่า "1"

 
บริหารซ้ำ แล้วนับว่า "2" "3" ไปตามลำดับ จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 Reps แล้วจึงถือเป็น 1 เซท / จากนั้นให้เดินออกจากอุปกรณ์ / แล้วพักเซทเป็นเวลา 1 นาที / แล้วจึงกลับมาบริหารในเซทต่อไป

       ( ภาพบน )  สำหรับท่าบริหารท่านี้ ผู้บริหารอาจใช้อุปกรณ์ Smith Machine มาบริหารก็ได้นะครับ โดยจัดท่าทางให้เหมือนในภาพข้างบนนี้- END -