HEAVY DEADLIFT

(มีบทความวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าสนใจอ่าน คลิ๊กที่นี่ )
 


 

ท่า Deadlift ธรรมดา
 
ฝึกเหมือนท่า deadlift ธรรมดา (คลิ๊กเพื่ออ่าน) เพียงแต่ใช้น้ำหนักที่หนักมาก แน่นอน ย่อมส่งผลให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นกว่าการใช้น้ำหนักเบา

ในจังหวะแรก ต้องแดะ (แอ่น) หลัง ให้หลังตรงตลอดเวลา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

จากจังหวะที่ก้มตัวมาสู่จังหวะยืนตรง ให้หายใจเข้า

หลังต้องตรงตลอดเวลา มิเช่นนั้นจะบาดเจ็บ


-
END -