Stiff - Legged Deadlift with Barbell


จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 1 - ยืนให้เท้าสองข้างห่างกันน้อยห่างกันน้อยกว่าความกว้างของบ่า / ยืนถือบาร์เบลล์ไว้ในมือ  ปล่อยแขนเหยียดตามธรรมชาติ  คานบาร์จะอยู่บริเวณต้นขาด้านหน้าของคุณ ( ตามภาพใน จังหวะที่ 1 )


จังหวะที่ 2 - ค่อยๆก้มตัวลง พร้อมกับเริ่มหายใจออก แต่ ห้ามงอเข่าเด็ดขาด และหลังต้องตรงตลอดเวลา ก้มลงไปจนถึงจุดต่ำสุด ตามภาพใน จังหวะที่ 2  จะรู้สึกตึงที่ กล้ามต้นขาด้านหลัง ( คลิ๊กเพื่อดูภาพ ) ก็หายใจออกหมดปอดพอดี


ค่อยๆยืนตัวกลับขึ้นมาพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อกลับมาสู่ จังหวะที่ 1 ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี /ให้นับว่า "1"


บริหารซ้ำต่อไป นับว่า "2" "3" ไปเรื่อยๆจนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็น 1 เซท แล้วพักระหว่างเซท 2 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


หมายเหตุ - ท่านี้จะใช้น้ำหนักเบาๆเท่านั้น ไม่ได้ใช้น้ำหนักมากเหมือนท่า Deadlift- END -