Close Grip Bench Press

( for Triceps )จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )


จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

นอนลงบนเตียง ให้หัวเลยที่วางบาร์เบลล์ไปหน่อย  หงายมือจับบาร์แบบนิ้วโป้งกำรอบ ให้มือแต่ละข้างห่างกันประมาณ 3 นิ้ว  ยกบาร์อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดตามภาพใน จังหวะที่ 1

      
เกร็ง กล้ามไทรเซบ ( คลิ๊กเพื่อดูภาพ ) ไว้ 2 วินาที ( การเกร็งที่ว่านี้ ก็คือการ Squeeze )


ลดบาร์เบลล์ลงมาอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งคานบาร์แตะที่หน้าอกส่วนล่าง ตามภาพ จังหวะที่ 2 ซึ่งถึงจุดนี้จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี


ดันบาร์ขึ้นไป พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนกระทั่งบาร์อยู่จุดสูงที่สุดเท่าที่ยกได้ ( ใน จังหวะที่ 1 ) ก็หายใจออกหมดปอดพอดี เกร็งกล้ามไทรเซบ 2 วินาที แล้วนับว่า "1"

 
บริหารต่อไปเรื่อยๆ แล้วนับเป็น "2" เป็น "3" จนกระทั่งครบตามจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 Reps ก็วางบาร์เบลล์ลงบนที่วางถือว่าจบ 1 เซท แล้วพัก 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


หมายเหตุ - สำหรับท่านี้เป็นท่าบริหารกล้ามหลังแขน ( ไทรเซบ ) จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักมากเหมือนการบริหารหน้าอก ในท่า Close Grip Bench Presses for Chest- END -