* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ


BI-SETS 

       เทคนิคนี้มีรูปแบบคล้ายกับเทคนิคซูปเปอร์เซ็ต แตกต่างกันตรงประเด็นที่ว่า แทนที่จะนำท่าฝึก กลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงข้ามกัน มาฝึกร่วมกันเหมือนอย่างซูปเปอร์เซ็ต   กลับนำท่าฝึกสองท่า ที่ใช้ฝึกกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน มาฝึกเรียงลำดับกันอย่างต่อเนื่องในเซ็ตเดียวกัน แล้วจึงหยุดพักเซ็ต เช่น การนำท่าฝึกสองท่า ท่าฝึกต้นขาสองท่า หรือ ท่าฝึกกล้ามต้นแขนด้านหน้าสองท่า มาฝึกร่วมกันเซ็ตต่อเซ็ต แบบไบ-เซ็ต เป็นต้น

       เช่นเดียวกับเทคนิคซูปเปอร์ เซ็ต ประโยชน์ของเทคนิคไบเซ็ตคือ ช่วยประหยัดเวลาของการฝึก อีกทั้งทำให้กระแสโลหิต มาหล่อเลี้ยงเซลล์ของกล้ามเนื้อบริเวณที่ฝึกเพิ่มมมากขึ้น และสิ่งที่ติดมากับกระแสโลหิตก็คือ ธาตุอาหารอันโอชะ ที่ร่างกายต้องการนั่นเอง ถ้าผู้ฝึกรู้จักใช้เทคนิคนี้กับกล้ามเนื้อบางส่วน จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทีเดียว ทว่าต้องไม่ใช้กับกำหนดการฝึก ที่นานเกินไปนัก (ไม่เกินสี่สัปดาห์)
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 

- END -