บาดเจ็บ-มีปัญหาสุขภาพ

 

       ในหัวข้อนี้ ผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักเพาะกายที่บาดเจ็บ รวมไปถึงการมีปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยนะครับ


       - ทดสอบ

       -