-  หน้า 3 -


backb3a.jpg
ท่า DEADLIFT ข้างบนนี้ ผิด เนื่องจากทำหลังตรงเร็วเกินไป 


backb3b.jpg
ท่า DEADLIFT ข้างบนนี้ ผิด เนื่องจากเอนตัวไปด้านหลังมากเกินไป 


ท่า DEADLIFT
          ท่านี้ทำให้หลังส่วนล่าง กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง และก้นคุณ ได้รับการบริหารไปพร้อมๆกัน แต่ก็อาจทำให้ Lumbar Spine ที่กระดูกสันหลังเสียหายอย่างหนักด้วย หากบริหารไม่ถูกท่า สาเหตุสำคัญมาจาก การใช้ลูกน้ำหนักมาก แต่ไม่สัมพันธ์กับท่าทางที่ถูกต้อง ที่ว่าท่าทางไม่ถูกต้อง ก็ได้แก่การยืดหลังตรงเร็วเกินไป ในขณะยกบาร์ขึ้นมาจากพื้น และการแอ่นตัวไปด้านหลัง เมื่อยกบาร์ถึงจุดสูงสุดแล้วนั่นเอง


backb3c.jpg
ท่าบริหารที่ถูกต้อง


 

หน้าถัดไป


 

1  <  2  <  3  >  4