ตารางทำคาร์ดิโอของ Tamer El-Guindy

       อ้างอิงจากนิตยสาร Flex ฉบับเดือน สิงหาคม 2010 หน้า 92

foro.musclecoop.com

       ( ภาพบน ) Tamer El-Guindy แชมป์รายการ 2009 USA Championships รุ่น light - heavy ( น้ำหนักไม่เกิน 90.55 กก. ) ในความสูง 170 ซม. ( 5 ฟุต 8 นิ้ว )    

       Tamer แบ่งการทำคาร์ดิโอของเขาเป็น 4 ขั้น ( 4 Phase ) เรียงลำดับดังนี้คือ


ขั้นที่ 1

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติในช่วงตั้งแต่เหลืออีก 14 อาทิตย์จะขึ้นประกวด ลากไปจนถึงเหลืออีก 10 อาทิตย์จะขึ้นประกวด

ความเข้มข้น - ทำคาร์ดิโอวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที

อัตราการเต้นของหัวใจ - 125 - 135 ครั้งต่อนาที

อุปกรณ์ที่ใช้ทำคาร์ดิโอ - หลากหลายรูปแบบ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขั้นที่ 2

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติในช่วงตั้งแต่เหลืออีก 10 อาทิตย์จะขึ้นประกวด ลากไปจนถึงเหลืออีก 6 อาทิตย์จะขึ้นประกวด

ความเข้มข้น - ทำคาร์ดิโอตอนเช้า ด้วยเวลา 45 นาที ,ทำคาร์ดิโอนตอนเย็น ด้วยเวลา 45 นาที

อัตราการเต้นของหัวใจ - 135 - 145 ครั้งต่อนาที

อุปกรณ์ที่ใช้ทำคาร์ดิโอ - หลากหลายรูปแบบ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - อุปกรณ์ StepMill

ภาพจาก stairmaster.com


ขั้นที่ 3

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติในช่วงตั้งแต่เหลืออีก 6 อาทิตย์จะขึ้นประกวด ลากไปจนถึงเหลืออีก 2 อาทิตย์จะขึ้นประกวด

ความเข้มข้น - ทำคาร์ดิโอตอนเช้า ด้วยเวลา 60 นาที ,ทำคาร์ดิโอนตอนเย็น ด้วยเวลา 45 นาที

อัตราการเต้นของหัวใจ - 150 ครั้งขึ้นไปต่อนาที

อุปกรณ์ที่ใช้ทำคาร์ดิโอ - เลือกใช้แค่ 2 อย่าง จากอุปกรณ์ StepMill ( ในภาพบน ) และอุปกรณ์ Treadmill ( ในภาพล่าง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - อุปกรณ์ TreadMill

ภาพจาก imgarcade.com


ขั้นที่ 4

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติในช่วงตั้งแต่เหลืออีก 2 อาทิตย์จะขึ้นประกวด ไปจนถึงเหลืออีก 5 วันจะขึ้นประกวด

ความเข้มข้น - ทำคาร์ดิโอตอนเช้า ด้วยเวลา 60 นาที ,ทำคาร์ดิโอนตอนเย็น ด้วยเวลา 60 นาที

อัตราการเต้นของหัวใจ - 150 ครั้งขึ้นไปต่อนาที

อุปกรณ์ที่ใช้ทำคาร์ดิโอ - เลือกใช้แค่ 2 อย่าง จากอุปกรณ์ StepMill  และอุปกรณ์ Treadmill เหมือนในขั้นที่ 3


หมายเหตุ -

Tamer El - Guindy ชนะในรายการ 2009 USA Championships รุ่น light - heavy ( น้ำหนักไม่เกิน 90.55 กก. ) ในความสูง 170 ซม. ( 5 ฟุต 8 นิ้ว )

เทเมอร์ ขึ้นประกวดปีละ 2 ครั้ง

ในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  เทเมอร์ใช้อุปกรณ์คาร์ดิโอหลากหลายรูปแบบ แต่ในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เขาจะเลือกใช้เพียง 2 ตัวคือ StepMill หรือไม่ก็ TreadMill ( ตามที่เห็นในรูปข้างบน )

ในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 ( ที่เทเมอร์ ใช้อุปกรณ์  StepMill หรือ TreadMill  นั้น ) เขาจะใช้เทคนิค Intervals Training ด้วยการเพิ่มความเร็วเป็น 2 เท่าทุกๆ 10 นาที แล้วก็กลับเข้าสู่จังหวะปกติ 

ก่อนทำคาร์ดิโอ เทเมอร์จะทาน L-Carnitine 2 กรัม / Chromium picolinate 500 มิลลิกรัม / Yohimbine 1 กรัม ( Webmaster - ผมใช้วิธีเขียนทับศัพท์ เผื่อเพื่อนสมาชิกจะได้เอาชื่ออาหารเสริมภาษาอังกฤษนี้ไป Search หาซื้อได้ที่อีเบย์ หรือเวบ Bodybuilding.com นะครับ )

ที่เห็นในข้างบนของเวบหน้านี้ทั้งหมด เป็นการทำคาร์ดิโอช่วงเข้าฤดูการแข่งขัน / แต่ในกรณีที่อยู่นอกฤดูการแข่งขัน เทเมอร์จะทำคาร์ดิโอแบบธรรมดา ( low - intensity ) สามครั้งต่อสัปดาห์ / ทำครั้งละ 30 นาที

( Webmaster - เทเมอร์ทำคาร์ดิโอจนกระทั่งเหลือเวลาอีก 5 วันก่อนการประกวด แล้วก็หยุดทำคาร์ดิโอเลย นั่นก็หมายความว่าใน 5 วันที่เหลือก่อนการประกวดนั้น เทเมอร์คงต้องไดเอทแบบเข้มงวดที่สุดจนไม่มีแรงเหลือพอที่จะทำคาร์ดิโอได้ )foropesas.com.ar


- END -