ทิปจากแชมป์

 


เทคนิคเฉพาะตัวสำหรับบริหารหน้าอก

โดยแชมป์รายการอาร์โนลด์คลาสสิค ทั้ง 12 คน

 


 

โดย ริช  กาซแพริ แชมป์อาร์โนลด์คลาสสิค ปี พ.ศ.2532


ให้ใช้การฝึกแบบหนัก กับการฝึกแบบเบา สลับกันไปเรื่อยๆ แบบละ 30 วัน

       หน้าอกจะสวยงามได้ ก็ต่อเมื่อมี "ปริมาณ" กล้ามเนื้อหน้าอกให้มากที่สุดเสียก่อน มันเป็นกล้ามเนื้อส่วนแรกที่ผมทุ่มเทมาตั้งแต่จับลูกเหล็กครั้งแรกแล้ว  และการสร้างปริมาณกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นท่าพื้นฐานหลักๆ อันได้แก่ BENCH PRESS ด้วยบาร์ธรรมดา , INCLINE BENCHPRESS , INCLINE DUMBBELL PRESS , BENCH PRESS ด้วย เครื่องสมิท แมชชีน , DUMBBELL FLYE  , DIP WITH WEIGHT , INCLINE DUMBBELL FLYE  และท่า DECLINE FLYES

       โดยเทคนิคที่ผมใช้ ผมจะใช้รูปแบบการฝึกแบบหนัก สลับกับรูปแบบการฝึกแบบเบา โดยใช้เวลาในแต่ละรูปแบบ เป็นเวลา 30 วัน  ส่วนเรื่องระยะทางการยกน้ำหนัก (อ่านเพิ่มเติมได้ที่
FULL RANGE OF MOTION) ก็อาจเปลี่ยนไปบ้างขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นฝึกอยู่ในรูปแบบไหน (หนัก หรือเบา) (Webmaster - หมายความว่า "ในท่าเดียวกัน" แต่ตอนที่ฝึกแบบหนักอยู่นั้น ริช อาจจะไม่ทำแบบ Full Range  ส่วนตอนที่ฝึกแบบเบา จะทำแบบ Full Range)  ซึ่งระบบการฝึกแบบนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ห่างไกลจากการบาดเจ็บ และกล้ามเนื้อล้าจนเกินกำลังแล้ว  มันยังช่วยให้อัตราเร็วในการเติบโตของกล้ามหน้าอก ยังดำเนินต่อไปด้วยความเร็วที่ดีด้วย

       ในปีหนึ่งๆ ผมจะเปลี่ยนท่าที่บริหารหน้าอกไม่กี่ครั้ง  มีเพิ่มบ้าง ดึงออกบ้าง  เปลี่ยนระยะทางการยกน้ำหนักบ้าง  แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือยังบริหารสลับกันไปมาระหว่างการฝึกแบบหนัก กับการฝึกแบบเบา
 

ตารางฝึกหน้าอกของริช

วงรอบฝึกหนัก 30 วัน

ท่าบริหาร

  BENCH PRESS
  DUMBBELL FLYE
  INCLINE BENCHPRESS
  DIP WITH WEIGHT

 

เซท

4*
3
3
3

จำนวนครั้ง

8 ,6 ,4 ,4*
8 ,6 ,4
8 ,6 ,5
8 ,6 ,6^
 
* ริช จะวอร์มจำนวน 2 เซท โดยเซทแรกวอร์มด้วยน้ำหนักเบาสุด 15 ครั้ง ,เซทที่สอง เพิ่มน้ำหนักขึ้นมา แล้วบริหาร 12 ครั้ง แล้วจึงเริ่มฝึกตามตาราง

^ ริชจะเพิ่มปริมาณน้ำหนักที่ใช้ให้มากขึ้น โดยสวนทางกับจำนวนครั้งที่ลดลง จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของวงรอบ 30 วันนี้เขาจะเหลือจำนวนครั้งแค่ 2 ครั้งเท่านั้น (แต่นั่นหมายถึง เมื่อถึงเวลานั้น น้ำหนักที่เขาใช้ จะหนักมากๆ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อด้วย

 

วงรอบฝึกเบา 30 วัน

ท่าบริหาร

  INCLINE BENCHPRESS
  BENCH PRESS
  DUMBBELL FLYE
  DIP WITH WEIGHT

 

เซท

4
4
3
3

จำนวนครั้ง

12 ,10 ,8 ,8
15 ,12 ,10 ,8
12 ,10 ,8
12 ,10 ,10 

โดย ไมค์  แอชเลย์ แชมป์อาร์โนลด์คลาสสิค ปี พ.ศ.2533


ฝึกด้วยสามรูปแบบ คือใช้น้ำหนักมาก ,ใช้น้ำหนักปานกลาง และใช้น้ำหนักน้อยๆ

       แอชเลย์พูดว่า "แต่ก่อนนั้น หน้าอกถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนบนร่างกายที่ทำให้ผมเสียคะแนนไป ทั้งๆที่ผมบริหารท่า BENCH PRESS โดยใช้น้ำหนักที่หนักมากๆเท่านั้น  ดังนั้น ผมจึงเห็นแล้วว่าท่า BENCH PRESS โดยใช้น้ำหนักมากๆ ไม่ใช่คำตอบสำหรับกล้ามเนื้อหน้าอกของผม"

       แอชเลย์กล่าวต่อว่า "และแล้ว ผมก็ค้นพบวิธีทำให้กล้ามอกผม ก้าวกระโดดไปสู่การพัฒนาระดับยอดมนุษย์ได้  วิธีนั้นก็คือ แบ่งวิธีฝึกออกเป็นสามแบบก่อน ดังข้างล่างนี้

       แบบที่ 1 ฝึกด้วยน้ำหนักที่หนักมาก คือทำได้สูงสุดแค่ 6 - 8 ครั้งต่อเซท แล้วหมดแรงพอดี

       แบบที่ 2 ฝึกด้วยน้ำหนักปานกลาง คือทำได้สูงสุด 10 - 12 ครั้งต่อเซท แล้วหมดแรงพอดี

       แบบที่ 3 ฝึกด้วยน้ำหนักเบา คือทำได้สูงสุด 15 - 25 ครั้งต่อเซท แล้วหมดแรงพอดี

       แล้วเวลาฝึกจริง ก็จะวน 3 รูปแบบนี้ไปเรื่อยๆ (
Webmaster หมายความว่า สมมติว่าอาทิตย์หนึ่งมีการฝึกหน้าอก 2 คาบ (บางคนยังงงว่า "คาบ" คืออะไร  ก็เหมือน "คาบเรียน" ในตารางสอนของเพื่อนสมาชิกนั่นแหละครับ ฝรั่งเขียนว่า 1 workout ก็คือ 1 คาบ , next workout ก็คือ คาบต่อไป  ,คำว่าอาทิตย์นั้นมีฝึกหน้าอก 2 คาบ ก็เช่นว่าคาบแรกฝึกในวันจันทร์ ก็คือคุณเล่นทุกอย่างเกี่ยวกับกล้ามหน้าอกจนเสร็จ ก็ถือว่าเล่นหน้าอกเสร็จ 1 คาบ กลับบ้าน กินข้าว นอน วันต่อไปก็เล่นกล้ามอย่างอื่น  มาอีกที สมมติว่าเป็นวันศุกร์ คุณมาเล่นทุกอย่างเกี่ยวกับหน้าอกจนเสร็จอีกครั้ง ก็คือคุณเล่นหน้าอกเสร็จเป็นคาบที่ 2 ในอาทิตย์นั้นแล้ว - เข้าใจนะครับ)   คาบแรก ก็ให้คุณฝึกตาม แบบที่ 1 คือทุกท่าที่ใช้ ให้ใช้น้ำหนักมาก แต่เล่นแค่ 6 - 8 ครั้งต่อเซท

       คาบถัดไป (คาบที่สอง ของอาทิตย์นั้น) คุณก็ฝึกตาม แบบที่ 2 คือทุกท่าที่ใช้  ให้ใช้น้ำหนักปานกลาง คือทำได้สูงสุด 10 - 12 ครั้งต่อเซท

       คาบถัดไป (จะเป็นคาบแรก ของอาทิตย์ถัดไป) คุณก็ฝึกตาม แบบที่ 3 คือทุกท่าที่ใช้  ให้ใช้น้ำหนักเบา คือทำได้สูงสุด 15 - 25 ครั้งต่อเซท

       แล้วคาบถัดไปก็วนกลับไปฝึกตาม แบบที่ 1 อีก เข้าใจนะครับ)
 

ตารางฝึกหน้าอกของแอชเลย์*

 

เซท

4
3
3
3
3

จำนวนครั้ง

6 - 8
6 - 8
6 - 8
6 -8
6 - 8
 
* แอชเลย์ จะเปลี่ยนจำนวนครั้งในแต่ละเซทไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับว่าในคาบนั้นเขาใช้รูปแบบไหนอยู่  ถ้าเป็นรูปแบบที่ 1 (ใช้น้ำหนักมาก)  ก็จะบริหารแค่เซทละ 6 - 8 ครั้ง  ถ้าเป็นรูปแบบที่ 2 (ใช้น้ำหนักปานกลาง)  ก็จะบริหารเซทละ 10 - 12 ครั้ง  ถ้าเป็นรูปแบบที่ 3 (ใช้น้ำหนักน้อย)  ก็จะบริหารถึงเซทละ 15 - 25 ครั้ง 
  

โดย ฌอน  เรย์  แชมป์อาร์โนลด์คลาสสิค ปี พ.ศ.2534


อยากได้กล้ามอก ต้องเปลี่ยน ,เปลี่ยน แล้วก็เปลี่ยน

       ถ้าคุณเคยเป็นคู่ฝึกกับเรย์ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว คุณก็จะรู้รูปแบบการฝึกเฉพาะตัวของฌอน ได้อย่างชัดเจน นั่นคือในแต่ละคาบการฝึกหน้าอกของเขา  เขาจะต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่ซ้ำกับคาบการฝึกก่อนหน้านี้เด็ดขาด

       ฌอนกล่าวว่า "บางครั้ง ผมก็จะเริ่มฝึกหน้าอกด้วยท่าแรกคือ
INCLINE BENCHPRESS  พอบริหารครบ ก็ไปฝึกท่า INCLINE DUMBBELL FLYE , ต่อด้วย DUMBBELL FLAT BENCH PRESSES  จากนั้น บางทีก็จะจบด้วยท่า CABLE CROSS - OVER "

       "รูปแบบการฝึกของผม จะไม่มีทางเสถียรอย่างเด็ดขาด ผมจะเปลี่ยนทุกอย่างให้ได้มากที่สุดสำหรับการฝึกในแต่ละครั้ง  ด้วยการทำอย่างนี้ กล้ามเนื้อหน้าอกของผมจะได้รับการบริหารจากหลายๆมุม และนั่นหมายถึงการมีกล้ามเนื้อหน้าอกที่มีคุณภาพนั่นเอง
 

ตารางฝึกหน้าอกของฌอน

ท่าบริหาร

  INCLINE BENCHPRESS
  DUMBBELL FLYE
  BENCH PRESS
  DIP WITH WEIGHT

 

เซท

3*
3
3
3

จำนวนครั้ง

15 ,12 ,10
15 ,12 ,10
15 ,12 ,10
12 - 15
 
* ไม่นับรวมเซทที่วอร์ม 
  

โดย วินซ์   เทย์เลอร์ แชมป์อาร์โนลด์คลาสสิค ปี พ.ศ.2535


ใช้เทคนิคการฝึกหน้าอกหลายๆแบบ

       PRIORITY PRINCIPLE - เมื่อถึงเวลาฝึกกล้ามอก วินซ์จะเริ่มด้วยน้ำหนักที่หนักมากๆก่อน เพื่อเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อหน้าอกให้เต็ม

      
DESCENDING SETS - ในบางโอกาส วินซ์ก็จะบริหารด้วยจำนวนครั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  โดยลดน้ำหนักที่ใช้ลง เพื่อจะได้ทำจำนวนครั้งให้ได้มากขึ้น

      
INSTINCTIVE PRINCIPLE - ในการตัดสินใจว่าวันนั้น จะเล่นกี่เซทดี หรือจะเล่นในรูปแบบไหน  วินซ์จะใช้สัญชาติญาณตอนที่กำลังบริหารกล้ามเนื้อนั้นๆอยู่ (เช่น ถ้าวันนั้นรู้สึกว่ามีแรงมาก ก็ใช้น้ำหนักมาก ,หรือถ้านึกสนุก ก็อาจเล่นแค่สองท่า แต่เพิ่มจำนวนเซทในแต่ละท่าให้มากขึ้น เป็นต้น)
 

ตารางฝึกหน้าอกของวินซ์

 

เซท

5 - 8


 
5 - 8
5 - 6
5 - 8

จำนวนครั้ง

10 - 12


 
10 - 12
10 - 12
10 - 12 

โดย เฟล็ก  วีลเลอร์ วินซ์ แชมป์อาร์โนลด์คลาสสิค ปี พ.ศ.2536 ,2540 ,2541 ,2543


สัญชาติญาณนักฆ่า

       คำว่าสัญชาติญาณนักฆ่าที่พูดนี้หมายถึงว่า มันเป็นอุปนิสัยติดตัวของเฟล็กเลย ที่จะฝึกโดยไม่สนใจว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเตรียมตัวประกวด (Pre Contest) หรือเป็นช่วงนอกฤดูการแข่งขัน (Off Season) เขาก็จะฝึกเหมือนกันตลอดเวลา ตลอดปี

       เฟล็กพูดว่า "สำหรับผมแล้ว เทคนิคต่างๆที่แยกระหว่างช่วงเตรียมตัวประกวด กับช่วงนอกฤดูการแข่งขัน ไม่มีอยู่จริง นอกจากนี้ เทคนิคการฝึกแบบ
REST - PAUSE และ  DROP SETS (TRIPLE DROPS)  ก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกัน

       หลักการของผม คือให้ค้นหารูปแบบการฝึกที่ได้ผลดีที่สุดกับคุณ โดยที่คุณจะค้นพบมันได้โดยไม่ต้องมีคนอื่นมาสอน (และไม่ควรให้คนอื่นมาสอนด้วย)  จากนั้นก็นำมันมาใช้ไปตลอด แล้วไม่ต้องบ้าจี้ไปเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่(หมายถึงเทคนิคต่างๆ ทั้งการกินและการฝึก) เพียงเพราะว่าเข้าใกล้ช่วงการประกวดแล้ว"

       เฟล็กพูดต่ออีกว่า "โดยส่วนตัวแล้ว สิ่งที่ผมค้นพบว่าดีที่สุดกับผมก็คือการเพิ่มแผ่นน้ำหนักเข้าไปที่อุปกรณ์ ให้มันหนักขึ้นเรื่อยๆ แล้วผมก็ฝึกด้วยอุปกรณ์นั้นให้สุดความสามารถ  การที่ผมใช้น้ำหนักมากๆนั้น ช่วยให้ผมมั่นใจได้ว่าเซลล์กล้ามเนื้อไม่สูญหายไปไหน  และรูปแบบการฝึกของผมแบบนี้จะเหมือนกันตลอดปี แม้ว่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนขึ้นประกวดรายการใดๆก็ตาม

       เอาล่ะ ยอมรับว่าพลังงานในแต่ละวันไม่เท่ากัน บางวันมีมาก บางวันมีน้อย  วันไหนที่ผมมีพลังงานมาก ผมจะยกอุปกรณ์ทุกชิ้นในโรงยิมเลยทีเดียว  วันไหนที่พลังงานน้อยก็ว่ากันไป ผมก็จะพยายามบริหารให้จบๆไป (แต่จะไม่กลับบ้านโดยที่ยังฝึกไม่เสร็จเด็ดขาด) "
 

ตารางฝึกหน้าอกของเฟล็กซ์

ท่าบริหาร

  INCLINE BENCHPRESS^
  INCLINE DUMBBELL PRESS
  Machine Unilateral Bench Press^
  Machine Unilateral Incline Press^#
  CABLE CROSS - OVER

 

เซท

4*
4
4
4
4

จำนวนครั้ง

10
10
10 - 15
5
10 - 15
 
* ไม่นับรวมเซทที่วอร์ม

^ เพิ่มด้วยแผ่นน้ำหนักแบบ "แผ่นละ 45 ปอนด์" เท่านั้น โดยเฟล็กซ์จะใช้แผ่นขนาดนี้ขนาดเดียวเท่านั้น ไม่ใช้แผ่นน้ำหนักที่หนักน้อยกว่านี้เลย

# ถ้าวันไหนเฟล็กซ์จะเล่นกล้ามอกแค่ 4 ท่า เขาจะเอาท่านี้ออก

 

(ภาพบน) อุปกรณ์ Machine Unilateral Bench Press
 

(ภาพบน) อุปกรณ์ Machine Unilateral Shoulder Press
แต่ที่เฟล็กใช้ จะเป็นแบบ Machine Unilateral Incline Press พอดีหารูปไม่ได้
คือลักษณะอุปกรณ์เหมือนกัน เพียงแต่หัวเตียงจะลาดลงไปกว่านี้น่ะครับ 

โดย เควิน   เรฟโลน แชมป์อาร์โนลด์คลาสสิค ปี พ.ศ.2537 ,2539


สร้างพลังด้วยเสียงเพลง Heavy Metal

       เควินกล่าวว่า "สำหรับการบริหารหน้าอกทุกครั้ง  ผมจะเริ่มสองเซทแรกด้วยน้ำหนักที่หนักที่สุดก่อน ซึ่งผมจะทำได้เพียงเซทละ 6 ครั้งเท่านั้น  และเทคนิคที่ผมใช้เพื่อเพิ่มพลังให้กับผมเพื่อจะทำสองเซทแรกที่หนักสุดๆนี้ได้  ก็คือการกรอกหูด้วยเพลงของวง Metallica  และวง Red Hot Chilli Peppers ให้ดังสุดๆ (Webmaster - คิดว่าน่าจะใช้ Mp 3 ) ซึ่งเพลงเหล่านี้ เหมือนสุมไฟให้หัวรถจักร ทำให้ผมฝึกได้โหดขึ้นเป็นอย่างมาก"

       นอกเหนือจากเรื่องเพลงแล้ว เควินให้ความเห็นเกี่ยวกับบาร์เบลล์และดัมเบลล์ว่า "ในการบริหารหน้าอก ผมชอบใช้บาร์เบลล์มากกว่าดัมเบลล์  เพราะเวลาที่ผมใช้ดัมเบลล์ มันยากที่จะทรงตัว ทำให้ต้องพึ่งพา ผู้ช่วยฝึก   แต่ถ้าผมใช้บาร์เบลล์ ผมจะได้รับความสมดุลของน้ำหนักในขณะที่ยกขึ้นและลงได้ดีกว่า ผมจึงใช้บาร์เบลล์มาตลอดสำหรับการบริหารหน้าอก"

       เทคนิคอีกอย่างที่เควิน ให้ไว้ก็คือว่า "ผมจะควบคุมจังหวะการยก ตลอดเวลา แม้กระทั่งมันจะเป็นสองเซทแรกของการเล่นกล้ามอก ซึ่งผมใช้น้ำหนักมากๆก็ตาม  โดยผมจะไม่ใช้การ "กระเด้ง" หรือระเบิดจังหวะไปที่ตัวบาร์เบลล์เลย  ทุกอย่างจะต้องทำไปในความควบคุมของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำหนักบาร์เบลล์ที่มากหรือน้อยก็ตาม

       และหลังจากที่ผมบริหารสองเซทแรกด้วยน้ำหนักที่หนักสุดๆแล้ว  ผมก็จะทำเซทต่อไป (เซทที่สาม) ด้วยน้ำหนักที่เบาลงมา แล้วเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นไปเป็นเซทละ 12 - 15 ครั้ง เพื่อเก็บรายละเอียดและความชัดของกล้ามเนื้อ (สองเซทแรก เพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อ สองเซทหลัง เก็บรายละเอียดและความชัด)
 

ตารางฝึกหน้าอกของเควิน

ท่าบริหาร

  BENCH PRESS
  INCLINE BENCHPRESS
  MACHINE CHEST PRESS
  CABLE CROSS - OVER

 

เซท

4*
3
3
3

จำนวนครั้ง

6
6
12 - 15
15
 
* รวมเซทวอร์มไปด้วยแล้ว 1 เซท (แปลว่าบริหารจริง 3 เซท) โดยเซทที่วอร์มนี้ จะบริหารด้วยน้ำหนักที่เบากว่าตอนบริหารจริง และจะวอร์มแค่เซทเดียว โดยทำ 6 - 8 ครั้งต่อเซทเท่านั้น 
 


 

หน้าถัดไป
 

2