* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ
Hip

กล้ามเนื้อสะโพก
* * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  en.wikipedia.org 

( ภาพบน ) มุมมองด้านหลังของกล้ามเนื้อสะโพก ( ซึ่งมีหลายส่วน )       ในกายวิภาคของมนุษย์ กล้ามเนื้อของข้อต่อสะโพกเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในสะโพก นักกายวิภาคศาสตร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่กำหนดกล้ามเนื้อเหล่านี้มี 17 มัด และอาจมีการพิจารณากล้ามเนื้อเพิ่มเติม

       กล้ามเนื้อสะโพกถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มของ Gluteal , กลุ่มของ  Adductor , กลุ่มของ Iliopsoas และ กลุ่มของ Lateral rotator


กลุ่มของ gluteal

       กล้ามเนื้อกลูเตียล หรือ กล้ามเนื้อสะโพก ( Gluteal Muscle ) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่มารวมตัวกันกลายเป็นส่วนกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อสะโพกของมนุษย์ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 3 มัด ได้แก่ กลูเตียสมินิมัส ( Gluteus minimus ), กลูเตียสมีเดียส ( Gluteus medius ) และ กลูเตียสแม็กซิมัส ( Gluteus maximus )

       กล้ามเนื้อกลูเตียลเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีความสำคัญมากในการงอและเหยียดข้อสะโพก ( Hip joint ) โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของมัดกล้ามเนื้อย่อยทั้งสามมัดen.wikipedia.org

( ภาพบน ) มุมมองด้านหน้าของกล้ามเนื้อสะโพก ( ซึ่งมีหลายส่วน )กลุ่มของ Adductor 

       กลุ่มกล้ามเนื้อหุบข้อสะโพก ( Hip adductor muscle group ) อยู่บริเวณด้านในของต้นขา มีบทบาทในการเริ่มต้นการถ่ายน้ำหนัก ช่วยให้เชิงกรานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและช่วยสร้างความมั่นคงแก่ร่างกายส่วนล่างตลอดช่วงของการสวิง

       หากกลุ่มกล้ามเนื้อหุบข้อสะโพก ( Hip adductor muscle group ) ขาดความยืดหยุ่นหรือทำงานหนักเกินไปจนเกิดความไม่สมดุลกับกล้ามเนื้อกางสะโพก อาจทำให้เกิดอาการปวดตึงหรือบาดเจ็บที่บริเวณสะโพก ต้นขาด้านใน หรือข้อเข่าด้านในได้

       กล้ามเนื้อ Adductor นี้ ประกอบไปด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อชื่อ 

* * * Adductor brevis

* * * Adductor longus 

* * * Adductor magnus 

* * * Pectineus 

* * * Gracilis 

       โดยกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งหมดที่พูดมานี้ ( คือกลุ่มของ Adductor ข้างบนนี้ ) มีจุดเริ่มมาจากหัวหน่าว ( Pubis )en.wikipedia.org 

( ภาพบน ) มุมมองด้านหลังของ Gluteus maximus และ Gluteus mediusกลุ่มของ Iliopsoas 

       Iliacus ( อุ้งเชิงกราน ) และ Psoas major ประกอบด้วยกลุ่ม Iliopsoas psoas major

       Psoas major เป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่วิ่งจากร่างกาย ตรงที่เป็นแผ่นดิสก์ของกระดูกสันหลัง L1 ถึง L5  /  แล้วมาเชื่อมต่อกับอุ้งเชิงกราน ( Iliacus ) ด้วยเส้นเอ็น  /  จากนั้นก็เชื่อมต่อกับส่วนล่างของโคนขาด้วย

       Iliacus ( อุ้งเชิงกราน ) มีต้นกำเนิดจากอุ้งเชิงกรานของไอเลียม ( ilium )


* * * ที่พูดมาทั้งหมดนี้ เรียกรวมกันว่า Iliopsoas 


กลุ่มของ Lateral rotator 

       กลุ่มนี้ประกอบไปด้วย

* * * E
xternus 

* * * Internus obturators

* * * Piriformis

* * * Superior

* * * Inferior gemelli

* * * Quadratus femoris 

       กล้ามเนื้อทั้ง 6 อัน ( ที่เห็นข้างบนนี้ ) เริ่มต้นที่ด้านล่างของ Acetabulum ของ Ilium โดยแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อโคนขา


กล้ามเนื้อกลุ่มอื่นๆ

       ยังมีกล้ามเนื้ออื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในกล้ามเนื้อ 4 กลุ่มข้างบนนี้ ( คือไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มของ Gluteal , กลุ่มของ  Adductor , กลุ่มของ Iliopsoas และ กลุ่มของ Lateral rotator ) ยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อ Rectus femoris และ Sartorius

       ซึ่งกล้ามเนื้อ Rectus femoris และ Sartorius มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในข้อต่อสะโพก

       และกล้ามเนื้อ Rectus femoris และ Sartorius นี้ ก็มีส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวของ หัวเข่า

       แต่โดยทั่วไป กล้ามเนื้อทั้งหมดที่พูดมานี้ ไม่จัดว่าเป็น กล้ามเนื้อสะโพก
 
        ข้อมูลที่เห็น "ข้างบนนี้" ทั้งหมด อ้างอิงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Muscles_of_the_hip และจาก  https://www.facebook.com/181793895201203/posts/2128482403865666/


        ส่วนข้อมูลข้างล่างนี้ อ้างอิงจาก https://th.wikiarabi.org/wiki/Hip   

en.wikipedia.org 

( ภาพบน ) กระดูกบริเวณสะโพก สะโพก - Hip

       ใน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร์ , สะโพก ( หรือ "coxa "ในคำศัพท์ทางการแพทย์ ) หมายถึงบริเวณทางกายวิภาคหรือข้อต่อ

       บริเวณสะโพก อยู่ ด้านข้าง และ ด้านหน้า ถึง gluteal region , ต่ำกว่า ไปที่ iliac crest และวางทับ มากกว่า trochanter ของ femur หรือ "ต้นขา" ในผู้ใหญ่กระดูกเชิงกรานสามชิ้นได้หลอมรวมเป็น กระดูกสะโพก หรือ acetabulum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณสะโพก


ข้อต่อสะโพก เรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า acetabulofemoral joint ( art. coxae ) คือ joint ระหว่างโคนขาและ acetabulum ของ กระดูกเชิงกราน และหน้าที่หลักของมันคือการรองรับน้ำหนักของร่างกายทั้งในท่าทางนิ่ง ( เช่นยืน ) และไดนามิก ( เช่นเดินหรือวิ่ง ) ข้อต่อสะโพกมีบทบาทที่สำคัญมากในการรักษาสมดุลและในการรักษา มุมเอียงของอุ้งเชิงกราน

       ความเจ็บปวดของสะโพก อาจเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการเช่นประสาทโรคข้อเสื่อมการติดเชื้อบาดแผลและพันธุกรรม


โครงสร้าง


( ข้างล่างนี้ )       กระดูกโคนขาส่วนต้นถูกปกคลุมไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ดังนั้น ที่ใหญ่กว่า มักเป็นโครงสร้างกระดูกที่เห็นได้ชัดเพียงแห่งเดียวในบริเวณสะโพก
en.wikipedia.org/

( ภาพบน ) ภาพรังสีของข้อสะโพกของมนุษย์ที่มีสุขภาพดีข้อต่อ

       ข้อสะโพกเป็นข้อต่อ

       ข้อต่อ ที่เกิดจากการประกบของส่วนหัว ที่โค้งมนของโคนขา และ acetabulum คล้ายถ้วยของกระดูกเชิงกราน เป็นการเชื่อมต่อหลักระหว่างกระดูกของแขนขาส่วนล่างกับ โครงกระดูกตามแนวแกน ของลำต้นและกระดูกเชิงกราน พื้นผิวข้อต่อทั้งสองถูกปกคลุมด้วยชั้นที่แข็งแรง แต่มีการหล่อลื่นเรียกว่า articular hyaline cartilage

       cuplike acetabulum ก่อตัวขึ้นที่การรวมกันของกระดูกเชิงกรานสามชิ้น - ilium , pubis , และ ischium แผ่นการเจริญเติบโตรูปตัว Y ที่แยกออกจากกันซึ่งเป็นกระดูกอ่อน triradiate ถูกหลอมรวมกันอย่างชัดเจนเมื่ออายุ 14-16 ปี เป็นทรงกลมชนิดพิเศษหรือ ball and socket joint โดยที่หัวกระดูกต้นขาทรงกลมโดยมากจะบรรจุอยู่ภายในอะซิตาบุลัมและมีรัศมีความโค้งเฉลี่ย 2.5 ซม. acetabulum จับลูกกระดูกต้นขาได้เกือบครึ่งด้ามจับเสริมด้วยริมฝีปาก fibrocartilaginous รูปวงแหวน acetabular labrum ซึ่งขยายข้อต่อออกไปนอกเส้นศูนย์สูตร ช่องว่างระหว่างหัวกระดูกต้นขาและอะซิตาบูลัมที่เหนือกว่าโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 2 ถึง 7 มม

       ส่วนหัวของโคนขายึดกับเพลาโดยบริเวณคอบาง ๆ ซึ่งมักจะเกิดการแตกหักในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลการเสื่อมของ โรคกระดูกพรุน 

       อะซิตาบูลัมมีลักษณะที่ด้อยกว่าด้านข้างและด้านหน้าในขณะที่คอกระดูกต้นขาจะชี้ไปทางเหนือกว่าอยู่ตรงกลางและเล็กน้อย ล่วงหน้า
en.wikipedia.org/en.wikipedia.org/ 

( ภาพบน ) มุมตามขวางและมุมเอียงของระนาบขาเข้าของอะซิตาบุลมุมข้อต่อ

* * * มุมตามขวางของทางเข้าอะซิตาบูลาร์ ( เรียกอีกอย่างว่ามุมของชาร์ปและโดยทั่วไปเป็นมุมที่อ้างถึงโดยมุมอะซิตาบูลาร์โดยไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ) สามารถกำหนดได้โดยการวัดมุมระหว่างเส้นที่ผ่านจาก ดีกว่าขอบ acetabular ที่ด้อยกว่าและระนาบแนวนอน มุมที่โดยปกติจะวัดได้ 51 °เมื่อแรกเกิดและ 40 °ในผู้ใหญ่และมีผลต่อการครอบคลุมด้านข้างของอะซิตาบูลาร์ของหัวกระดูกต้นขาและพารามิเตอร์อื่น ๆ อีกมากมาย


* * * มุมทัลของทางเข้าอะซิตาบูลาร์คือมุมระหว่างเส้น ผ่านจากด้านหน้าไปยังขอบ acetabular ด้านหลังและระนาบทัล วัดได้ 7 °เมื่อแรกเกิดและเพิ่มขึ้นเป็น 17 °ในผู้ใหญ่ 


* * * มุมขอบตรงกลางของ Wiberg ( มุม CE ) เป็นมุมระหว่างเส้นแนวตั้งและเส้นจากกึ่งกลางของหัวกระดูกต้นขาไปยังด้านข้างมากที่สุด ส่วนหนึ่งของ acetabulum ตามที่เห็นใน anteroposteriorradiograph


* * * vertical-center-anterior margin angle ( VCA ) คือมุมที่เกิดจากเส้นแนวตั้ง ( V ) และเส้นจาก กึ่งกลางของหัวกระดูกต้นขา ( C ) และขอบด้านหน้า ( A ) ของเงาหนาแน่นของกระดูกใต้คอนดรัลด้านหลังเล็กน้อยถึงขอบด้านหน้าของอะซิตาบูลัมโดยการถ่ายภาพรังสีจากมุมเท็จนั่นคือมุมมองด้านข้างหมุน 25 องศาต่อการกลายเป็นหน้าผาก


* * * มุมกระดูกอ่อนของข้อต่อ ( มุม AC หรือที่เรียกว่าดัชนีอะซิตาบูลาร์หรือมุมฮิลเจนเรเนอร์ ) เป็นมุมที่ขนานกับโดมรับน้ำหนักนั่นคือ acetabular sourcil หรือ "หลังคา" และระนาบแนวนอนหรือเส้นที่เชื่อมต่อมุมของกระดูกอ่อนรูปสามเหลี่ยมกับอะซีตาบุลด้านข้าง ขอบ ar. ในเด็กสะโพกปกติในเด็กอายุระหว่าง 11 ถึง 24 เดือนโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 20 °โดยอยู่ระหว่าง 18 °ถึง 25 ° มันจะลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุ ค่าคัตออฟที่แนะนำ เพื่อจัดประเภทของมุมที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ได้แก่

       - 30 °ถึง 4 เดือนของอายุ 

       - 25 °ถึง 2 ปี


คอกระดูกต้นขา มุม

       มุมระหว่างแกนตามยาวของคอกระดูกต้นขาและเพลาเรียกว่ามุม caput-collum-diaphyseal หรือมุม CCD โดยปกติจะวัดได้ประมาณ 150 °ในทารกแรกเกิดและ 126 °ในผู้ใหญ่ ( coxa norma ) 

       มุมที่เล็กผิดปกติเรียกว่า coxa vara และมุมที่ใหญ่ผิดปกติเป็น coxa valga เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโคนขาโดยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อหัวเข่า coxa valga จึงมักใช้ร่วมกับ genu varum ( bow-leggedness ) ในขณะที่ coxa vara นำไปสู่ ​​genu valgum ( Knock-knee ) 

       การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ trabecular เนื่องจากมุม CCD ที่เปลี่ยนแปลง Coxa valga นำไปสู่การบีบอัด trabeculae มากขึ้น coxa vara ไปสู่ ​​trabeculae ที่มีความตึงเครียดมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของมุม CCD เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเค้นที่ใช้กับข้อต่อสะโพก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นเกิดจากความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนรูปแบบ trabecular ภายในกระดูก ระบบ trabecular ต่อเนื่องสองระบบที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวใบหูของ ข้อต่อ sacroiliac คดเคี้ยวและไขว้กันผ่านกระดูกสะโพกหัวกระดูกต้นคอคอและเพลา
en.wikipedia.org/ 
      
( ภาพบน ) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ trabecular เนื่องจากมุม CCD ที่เปลี่ยนแปลง Coxa valga นำไปสู่การบีบอัด trabeculae มากขึ้น coxa vara ไปสู่ ​​trabeculae ที่มีความตึงเครียดมากขึ้น

* * * ในกระดูกสะโพกระบบหนึ่งเกิดขึ้นที่ส่วนบนของพื้นผิวใบหูเพื่อมาบรรจบกับพื้นผิวด้านหลังของ รอยบากที่ใหญ่กว่า จากที่ trabeculae สะท้อนไปยังส่วนที่ด้อยกว่าของ acetabulum . อีกระบบปรากฏขึ้นที่ส่วนล่างของพื้นผิวใบหูโดยมาบรรจบกันที่ระดับ เส้นกลูเทอลที่เหนือกว่า และสะท้อนด้านข้างไปยังส่วนบนของอะซิตาบูลัม 


* * * ในโคนขา ระบบแรกจัดเรียงด้วยระบบที่เกิดจากส่วนด้านข้างของกระดูกต้นขาเพื่อยืดไปยังส่วนที่ต่ำกว่าของคอและศีรษะกระดูกต้นขา ระบบอื่น ๆ จะเชื่อมต่อกับระบบในกระดูกโคนขาที่ยืดจากส่วนตรงกลางของกระดูกต้นขาไปยังส่วนที่เหนือกว่าของหัวกระดูกต้นขา


       ที่ด้านข้างของข้อต่อสะโพก พังผืด lata คือ ได้รับการเสริมสร้างเพื่อสร้าง iliotibial tract ซึ่งทำหน้าที่เป็นแถบความตึงและลดแรงดัดที่ส่วนใกล้เคียงของโคนขา


Capsule

       แคปซูลยึดติดกับสะโพก กระดูกภายนอกสะโพกอะซิตาบูลาร์ซึ่งจะยื่นเข้าไปในช่องว่าง ที่ด้านกระดูกต้นขาระยะห่างระหว่างขอบกระดูกอ่อนของศีรษะและส่วนยึดของกระดูกอ่อนที่ฐานของคอจะคงที่ซึ่งจะทำให้ส่วนนอกของคอด้านหลังกว้างกว่าทางด้านหน้า

       ความแข็งแรง แต่ข้อต่อสะโพกหลวมทำให้ข้อสะโพกมีช่วงการเคลื่อนไหวที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ( รองจาก ไหล่ ) และยังรองรับน้ำหนักของลำตัวแขนและศีรษะ

       แคปซูลมีเส้นใยสองชุด: ตามยาวและวงกลม

* * * เส้นใยวงกลมสร้างปลอกคอรอบคอกระดูกต้นขาเรียกว่า zona orbicularis 


* * * เส้นใยเรตินาตามยาวจะเคลื่อนที่ไปตามคอและนำพาเส้นเลือด en.wikipedia.org/

( ภาพบน ) เอ็นนอกหมวก ด้านหน้า ของสะโพกขวา en.wikipedia.org/

( ภาพบน ) เอ็นนอกหมวก ด้านหลัง ของสะโพกขวาเส้นเอ็น

       ข้อต่อสะโพกเสริมด้วยเอ็นสี่เส้นซึ่งสามข้อเป็นส่วนนอกของแคปซูลาร์และอีกหนึ่งภายใน 

       เอ็น extracapsular คือ iliofemoral , ischiofemoral และ ligaments pubofemoral ที่ติดกับกระดูกของกระดูกเชิงกราน ( ilium , ischium และ pubis ตามลำดับ ) ทั้งสามเสริมความแข็งแรงของแคปซูลและป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนไหวมากเกินไปในข้อต่อ ในจำนวนนี้เอ็น iliofemoral รูปตัว Y และบิดเป็นเอ็นที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายมนุษย์ ในตำแหน่งตั้งตรงจะป้องกันไม่ให้ลำต้นล้มไปข้างหลังโดยไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมของกล้ามเนื้อ ในท่านั่งมันจะผ่อนคลายจึงอนุญาตให้กระดูกเชิงกรานเอียงไปด้านหลังในท่านั่ง เอ็น iliofemoral ช่วยป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มมากเกินไปและการหมุนภายในของสะโพก เอ็น ischiofemoral ป้องกันการหมุนตรงกลาง ( ภายใน ) ในขณะที่เอ็น pubofemoral จำกัด การลักพาตัวและการหมุนภายในของข้อต่อสะโพก zona orbicularis ซึ่งอยู่เหมือนปลอกคอรอบส่วนที่แคบที่สุดของ คอกระดูกต้นขา ถูกหุ้มด้วยเอ็นอีกอันซึ่งบางส่วนแผ่เข้ามา zona orbicularis ทำหน้าที่เหมือนรังดุมบนหัวกระดูกต้นขาและช่วยในการรักษาหน้าสัมผัสในข้อต่อ เอ็นทั้งสามจะตึงเมื่อข้อต่อยืดออกซึ่งจะทำให้ข้อต่อคงที่และลดความต้องการพลังงานของกล้ามเนื้อเมื่อยืน en.wikipedia.org/

( ภาพบน ) เอ็นในกะโหลกศีรษะ ข้อต่อสะโพกซ้ายจากภายในกระดูกเชิงกราน

โดยถอดพื้นอะซิตาบุลออก
en.wikipedia.org/ 

( ภาพบน ) ข้อต่อสะโพกด้านขวาที่ถอดแคปซูลออกด้านหน้า       เอ็น ภายใน เอ็น ติดอยู่กับภาวะซึมเศร้าใน acetabulum ( รอยบาก acetabular ) และการกดทับที่หัวกระดูกต้นขา ( fovea ของศีรษะ ) จะยืดเฉพาะเมื่อสะโพกหลุดจากนั้นอาจป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเพิ่มเติม มันไม่สำคัญเท่าเอ็น แต่มักจะมีความสำคัญอย่างมากในฐานะท่อของหลอดเลือดแดงเล็ก ๆ ไปยังหัวของโคนขานั่นคือหลอดเลือดแดง foveal หลอดเลือดแดงนี้ไม่ได้มีอยู่ในทุกคน แต่สามารถกลายเป็นเลือดไปเลี้ยงกระดูกที่หัวของโคนขาได้เมื่อคอของโคนขาหักหรือหยุดชะงักจากการบาดเจ็บในวัยเด็ก


ปริมาณเลือด

       ข้อต่อสะโพกจะได้รับเลือดจาก medial circumflex femoral และ lateral circumflex femoral artery ซึ่งโดยปกติทั้งคู่จะเป็นแขนงของหลอดเลือดแดงส่วนลึก ของต้นขา ( profunda femoris ) แต่ก็มีหลายรูปแบบและหนึ่งหรือทั้งสองอย่างอาจเกิดขึ้นโดยตรงจาก เส้นเลือดแดง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเล็กน้อยจากหลอดเลือดแดง foveal ซึ่งเป็นเส้นเลือดเล็ก ๆ ในเอ็นของหัวของโคนขาซึ่งเป็นกิ่งก้านของ ส่วนหลังของหลอดเลือดแดง obturator ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยง avascular necrosis ของ หัวของกระดูกต้นขา เมื่อเลือดที่มาจากหลอดเลือดแดงที่อยู่ตรงกลางและด้านข้างเกิดการหยุดชะงัก ( เช่นจากการแตกหักของคอของโคนขาตามแนวของพวกเขา )

       สะโพกมี anastomoses ที่สำคัญทางกายวิภาค 2 ตัวคือ cruciate และ trochanteric anastomoses ซึ่งส่วนหลังจะให้เลือดส่วนใหญ่ไปที่หัวของโคนขา anastomoses เหล่านี้มีอยู่ระหว่างหลอดเลือดต้นขาหรือ profunda femoris และท่อ glutealWikipedia site:th.wikiarabi.org


กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

       กล้ามเนื้อสะโพกทำหน้าที่บนแกนหลักสามแกนที่ตั้งฉากกันซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านศูนย์กลางของ หัวกระดูกต้นขา ส่งผลให้มีสาม องศาอิสระ และทิศทางหลักสามคู่: งอ และ ส่วนขยาย รอบแกนขวาง ( ซ้าย - ขวา ); การหมุนด้านข้าง และ การหมุนตรงกลาง รอบแกนตามยาว ( ตามต้นขา ) และ การลักพาตัว และ adduction รอบแกนทัล ( ไปข้างหน้า - ถอยหลัง ); และการรวมกันของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ ( เช่น การขลิบ การเคลื่อนที่แบบผสมที่ขาอธิบายพื้นผิวของกรวยที่ผิดปกติ )

       กล้ามเนื้อสะโพกบางส่วนยังทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อต่อกระดูกสันหลังหรือข้อเข่าด้วยโดยมีบริเวณต้นกำเนิดและ  /  หรือการแทรกที่กว้างขวางส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันมากและช่วงของการเคลื่อนไหวจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง ของข้อต่อสะโพก นอกจากนี้ ด้อยกว่า และ กล้ามเนื้อ gemelli ที่เหนือกว่า ยังช่วย obturator internus และกล้ามเนื้อทั้งสามรวมกันเป็นกล้ามเนื้อสามหัวที่เรียกว่า triceps coxae .

       ดังนั้นการเคลื่อนไหวของข้อต่อสะโพกจึงดำเนินการโดยชุดของกล้ามเนื้อซึ่งนำเสนอในที่นี้ตามลำดับความสำคัญโดยช่วงของการเคลื่อนไหวจากตำแหน่งศูนย์องศาที่เป็นกลางที่ระบุ:

* * * ด้านข้าง หรือ ภายนอก การหมุน ( 30 ° โดยยืดสะโพกออกไป 50 ° พร้อมกับงอสะโพก ): gluteus maximus ; ควอดราตัส femoris ; obturator internus ; เส้นใยหลังของ gluteus medius และ minimus ; iliopsoas ( รวมถึง psoas major จากคอลัมน์ vertebral ); สารสกัดจากภายนอก ; adductor magnus , longus , brevis และ minimus ; piriformis ; และ ซาร์โทเรียส iliofemoral ligament ยับยั้งการหมุนด้านข้างและส่วนขยายนี่คือสาเหตุที่สะโพกสามารถหมุนไปด้านข้างได้ในระดับที่มากขึ้นเมื่อมีการงอ


* * * อยู่ตรงกลาง หรือ การหมุนภายใน ( 40 ° ): เส้นใยด้านหน้าของ gluteus medius และ minimus ; เทนเซอร์ Fasciae latae ; ส่วนของ adductor magnus สอดเข้าไปใน adductor tubercle ; และด้วยขาที่ถูกลักพาตัวไปยัง pectineus


* * * ส่วนขยาย หรือ การย้อนกลับ ( 20 ° ): gluteus maximus ( หากไม่ได้รับการปฏิบัติยืนอย่างแข็งขันจาก ท่านั่งเป็นไปไม่ได้ แต่ยืนและเดินบนพื้นผิวเรียบ ); เส้นใยหลังของ gluteus medius และ minimus ; แมกนัสโฆษณา ; และ piriformis นอกจากนี้กล้ามเนื้อต้นขาต่อไปนี้จะขยายสะโพก: semimembranosus , semitendinosus และส่วนหัวยาวของ biceps femoris ส่วนขยายสูงสุดถูกยับยั้งโดย iliofemoral ligament 


* * * Flexion หรือ anteversion ( 140 ° ): the hip flexors : iliopsoas ( with psoas ที่สำคัญจากคอลัมน์กระดูกสันหลัง ); tensor fasciae latae , pectineus , adductor longus , adductor brevis และ gracilis กล้ามเนื้อต้นขาทำหน้าที่เป็นงอสะโพก: rectus femoris และ sartorius การงอสูงสุดถูกยับยั้งโดยต้นขาสัมผัสกับหน้าอก


* * * การลักพาตัว ( 50 °โดยยืดสะโพกออก 80 °พร้อมกับสะโพกงอ ): gluteus medius ; เทนเซอร์ Fasciae latae ; gluteus maximus พร้อมกับสิ่งที่แนบมาที่ Fascia lata ; gluteus minimus ; piriformis ; และ obturator internus การลักพาตัวสูงสุดถูกยับยั้งโดยคอของโคนขาที่สัมผัสกับกระดูกเชิงกรานด้านข้าง เมื่อสะโพกงอสิ่งนี้จะชะลอการปะทะจนกว่าจะได้มุมที่มากขึ้น


* * * Adduction ( 30 °โดยที่สะโพกขยายออก 20 °พร้อมกับสะโพกที่งอ ): adductor magnus พร้อม adductor minimus ; adductor longus , adductor brevis , gluteus maximus พร้อมกับสิ่งที่แนบมาที่ gluteal tuberosity ; กราซิลิส ( ขยายไปถึงกระดูกแข้ง ); pectineus , quadratus femoris ; และ obturator externus ของกล้ามเนื้อต้นขา semitendinosus มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกระตุ้นสะโพก การยึดเกาะสูงสุดถูกขัดขวางโดยต้นขาที่สัมผัสกัน สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการลักพาตัวขาตรงข้ามหรือให้ขาสลับกันงอ  /  ขยายที่สะโพกเพื่อให้เดินทางไปในระนาบที่แตกต่างกันและไม่ตัดกัน


ความสำคัญทางการแพทย์

       กระดูกสะโพกหัก คือ แตก ที่เกิดขึ้นที่ส่วนบนของโคนขา อาการต่างๆอาจรวมถึงอาการปวดรอบ ๆ สะโพกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเคลื่อนไหวและขาสั้นลง ข้อสะโพกสามารถแทนที่ได้ด้วย เทียม ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก เนื่องจากกระดูกหักหรือเจ็บป่วยเช่น โรคข้อเข่าเสื่อม อาการปวดสะโพก อาจมีได้หลายแหล่งและยังสามารถเชื่อมโยงกับ อาการปวดหลังส่วนล่าง 
en.wikipedia.org

( ภาพบน ) นักเต้นมักยืนเอามือบนสะโพกพลัมฟิสซึ่มทางเพศและความสำคัญทางวัฒนธรรม

       ในมนุษย์ไม่เหมือน สัตว์อื่น ๆ กระดูกสะโพกมีความแตกต่างกันอย่างมากในสองเพศ สะโพกของมนุษย์ผู้หญิงกว้างขึ้นในช่วง วัยแรกรุ่น นอกจากนี้ femora ยังมีระยะห่างกันมากขึ้นในเพศหญิงเพื่อให้ช่องเปิดในกระดูกสะโพกกว้างขึ้นและทำให้คลอดบุตรได้ง่ายขึ้น ในที่สุด ilium และสิ่งที่แนบมาของกล้ามเนื้อจะมีรูปร่างเพื่อให้ก้นอยู่ห่างจากช่องคลอดซึ่งการหดตัวของก้นอาจทำให้ทารกเสียหายได้

       สะโพกของผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับทั้ง การเจริญพันธุ์ และการแสดงออกทั่วไปของ เรื่องเพศ เนื่องจากสะโพกที่กว้างช่วยให้ การคลอดบุตร และยังใช้เป็นสัญญาณบ่งชี้ทางกายวิภาคของวุฒิภาวะทางเพศจึงถูกมองว่าเป็นลักษณะที่น่าดึงดูดสำหรับผู้หญิงมานานหลายพันปี

       การโพสท่าแบบคลาสสิกของผู้หญิงหลายคนใช้ในการปั้นวาดหรือถ่ายภาพเช่น Grande Odalisque เพื่อเน้นความโดดเด่นของสะโพก ในทำนองเดียวกัน แฟชั่นของผู้หญิง ในยุคต่างๆมักดึงดูดความสนใจไปที่เส้นรอบวงของสะโพกของผู้สวมใส่


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

- END -
  * * * หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ 

- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/

:/:/


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *:/


( ข้างล่างนี้ ) 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

       :/  :/        :/  :/ 

       :/  :/ 
        ( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      


:/

- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/


      

      

      

      

      

      


:/


/  สวัสดีครับ * * * *  

      

      

      

      

      

      


       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  


:/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


  - - - ไม่มีภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( ไม่มีภาพ )  
:/

      

      

      

      

      

  - - - 1 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 1 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 5 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 5 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 10 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 10 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 30 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 30 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

11  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

12  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

13  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

14  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

15  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

16  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

17  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

18  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

19  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

20  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

21  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

22  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

23  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

24  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

25  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

26  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

27  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

28  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

29  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

30  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

        - - - ข้างล่างนี้เป็นของเก่าที่เคยทำไว้ ยังใช้อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว - - -  

  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ค้นคว้า - หาข้อมูล :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ชื่อภาษาต่างประเทศ :    อีกชื่อหนึ่ง คือ :  

ชื่อภาษาไทย :   

นามแฝง หรือ ฉายา :  

วันเดือนปีที่เกิด : 2 เมษายน พ.ศ.2518  /  April 2, 1975

วันเดือนปีที่เสียชีวิต : 8 เมษายน พ.ศ.2555  /  April 8, 2012  /  เสียชีวิต ขณะอายุ 75 ปี

( ภาพที่เห็นในหน้าเว็บนี้ เป็นการบันทึกภาพในช่วงอายุ 25 - 38 ปี  /  หน้าเว็บนี้ Upload เมื่อ พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) 

สถานที่เกิด :  

ที่อยู่ปัจจุบัน :  


ความสูง : 177.8 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 10 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงฤดูการแข่งขัน 127 - 129 กก. ( 280 - 285 ปอนด์ )  /  ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 134 - 136 กก. ( 295 - 300 ปอนด์ )

สัดส่วน : ต้นแขน 18 นิ้ว ( 45.7 ซม. )  /  แขนท่อนปลาย 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  คอ 17.5 นิ้ว ( 44.5 ซม. )  /  หน้าอก 52 นิ้ว ( 132 ซม. )  /  เอว 29 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  ต้นขา 26 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  น่อง 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  ข้อมือ 6.5 นิ้ว ( 16.5 ซม. )  /  ข้อเท้า 8 นิ้ว ( 20.3 ซม. )

จุดเด่นบนร่างกาย :  


ข้อมูลที่น่าสนใจ :  


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ   ( ขณะที่อายุ 25 ปี )


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประวัติโดยสังเขป :  
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายการประกวดที่ผ่านมา : ( นับถึงปี พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) )
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ* * * จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *     จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 
 


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


 
จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

 
จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )


วีดีโอข้างล่างนี้  /  ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น  


 

ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น
  
00  ชื่อหัวข้อเรื่อง ( ทำลิงก์ไว้ในหัวข้อเลย )  
โดย

วิธีใช้วีดีโอ  /  วิธีแจ้งวีดีโอลิงก์ขาด  :/


 :/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 
      
( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      - END -


- จบ หน้า 1 -


หน้าถัดไป

หน้าถัดไป


1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  >< 

><  11  ><  12  ><  13  ><  14  ><  15  ><  16  ><  17  ><  18  ><  19  ><  20
 

><  21  ><  22  ><  23  ><  24  ><  25  ><  26  ><  27  ><  28  ><  29  ><  30 

><  31  ><  32  ><  33  ><  34  ><  35  ><  36  ><  37  ><  38  ><  39  ><  40 

><  41  ><  42  ><  43  ><  44  ><  45  ><  46  ><  47  ><  48  ><  49  ><  50 

><  51  ><  52  ><  53  ><  54  ><  55  ><  56  ><  57  ><  58  ><  59  ><  60