การออกแรงเค้นไปที่กล้ามเนื้อ


       สำหรับเรื่องการออกแรงเค้น (Squeeze) ที่ผมพูดถึงนี้ ก็คือในจังหวะที่เรา "หดกล้ามเนื้อ" จนถึงจุดสูงสุดแล้วนั้น แทนที่เราจะค้างจังหวะเอาไว้เฉยๆ ก็ให้เรา เกร็งกำลัง ไปที่กล้ามเนื้อส่วนนั้นด้วยเลย ดังภาพข้างล่างนี้


(ภาพบน) กล้ามเนื้อปีกอยู่ในลักษณะเหยียดอยู่


(ภาพบน) กล้ามเนื้อปีกหดตัวเพื่อดึงบาร์เบลล์ขึ้นมา


(ภาพบน) ในจังหวะนี้เอง ให้เราออกแรงเกร็ง ไปที่กล้ามปีกด้วยเลย
ซึ่งจะมีผลทำให้กล้ามปีกต้องออกแรงมากกว่าปกติ (มากกว่าการหดเกร็งธรรมดา)

       จะเห็นได้ว่า ในท่าตัวอย่างข้างบนนี้ ลำพังแค่การหดเกร็งกล้ามเนื้อ (Contract) เพื่อยกบาร์เบลล์ขึ้นมาจากพื้นก็ทำให้เราเหนื่อยอยู่แล้ว แต่นี่ เรายังเพิ่มความโหดด้วยการออกแรงเค้น (Squeeze) ไปที่กล้ามเนื้อปีกอีก ยิ่งทำให้เราเหนื่อยขึ้นเป็นทวีคูณ แต่ความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นนี้ ย่อมหมายความว่ากล้ามเนื้อปีกได้รับการบริหารมากขึ้นกว่าปกติ จะทำให้กล้ามเนื้อปีก พัฒนาไปได้เร็วกว่าการบริหารแบบธรรมดาทั่วไปครับ 

- END -