ดัชนี-6  /  ดัชนี-ท่าฝึก * * * ท่าฝึก-เรียง-อักษร 

* * * ท่าฝึก-แยก-ตามกล้ามเนื้อ 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * * ดัชนี-ท่าฝึก ของเก่าที่เคยทำไว้

- จบ -