หนอกคอส่วนบน
 ( Upper Trapezius )

หนอกคอ
( บางคนเรียกสะพานคอ แต่ผมถนัดเรียกอย่างนี้มากกว่าครับ )- END -