* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  Tempo Lifting หรือ Lifting Tempo แบบ 4 ตัวเลข
 


 
ขอแทรกนิดนึงครับ

       เพื่อนสมาชิกจะทำความเข้าใจหน้าเวบนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีพื้นฐานมาจากการอ่านลิงค์หน้า  http://www.tuvayanon.net/T-ep6-001001C-600826-1528.html  เสียก่อนนะครับ       ตามปกติ เวลาที่เราศึกษาวิธีใช้เทคนิค Lifting Tempo ของคุณ อีริค โบรเซอร์   นั้น คุณ อีริคมักจะใช้ตัวเลข 3 ตัว ( ตามที่มีอธิบายอยู่ที่ลิงค์  http://www.tuvayanon.net/T-ep6-001001C-600826-1528.html  )  ยกตัวอย่างเช่นการใช้เลข 4/0/X บ้าง หรือ 2/0/1 บ้าง

       แต่ก็มีบางครั้งที่คุณอีริค ใช้เลข 4 ตัว เช่น 2/1/2/1

       ซึ่งความจริงแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องตระหนกตกใจอะไร เพราะก็ยังใช้หลักการเดียวกันกับตัวเลข 3 ตัวนั่นเอง  ดังข้างล่างนี้ 
       ( ภาพบน ) ตัวเลข 4 ตัว ของคุณ อีริค โบรเซอร์  ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ สามารถแปลความหมายได้ดังนี้คือ   

       ตัวเลขตำแหน่งแรก ( ซึ่งก็คือเลข 2 ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) คือการบอก เวลาเป็น "วินาที" ที่ผู้ฝึกต้องใช้ในช่วงที่เป็น Negative portion   /  ในที่นี้ ก็หมายถึงว่า ให้ผู้ฝึกอยู่ในช่วง  Negative portion  เป็นเวลา 2 วินาที  


       ตัวเลขตำแหน่งที่สอง ( ซึ่งก็คือเลข 1 ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) คือการบอก เวลาเป็น "วินาที" ที่ผู้ฝึกต้องใช้ในช่วงที่เป็น Mid Point   /  ในที่นี้ ก็หมายถึงว่า ให้ผู้ฝึกอยู่ในช่วง Mid Point ซึ่งก็คือการ "ค้างจังหวะ" เป็นเวลา 1 วินาที  


       ตัวเลขตำแหน่งที่สาม ( ซึ่งก็คือเลข 2 ตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) คือการบอก เวลาเป็น "วินาที" ที่ผู้ฝึกต้องใช้ในช่วงที่เป็น Positive portion   /  ในที่นี้ ก็หมายถึงว่า ให้ผู้ฝึกอยู่ในช่วง  Positive portion  เป็นเวลา 2 วินาที  


       ตัวเลขตำแหน่งที่สี่ ( ซึ่งก็คือเลข 1 ตรงที่ ลูกศรสีเหลืองส้ม ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) คือการบอก เวลาเป็น "วินาที" ที่ผู้ฝึกต้องใช้ในช่วงที่เป็น Mid Point   /  ในที่นี้ ก็หมายถึงว่า ให้ผู้ฝึกอยู่ในช่วง Mid Point ซึ่งก็คือการ "ค้างจังหวะ" เป็นเวลา 1 วินาที  


       สำหรับการใช้ตัวเลข 4 ตัว ที่ว่านี้ ในต้นฉบับเขาจะเขียนไว้เหมือนในภาพข้างล่างนี้นะครับ( ภาพบนตัวอย่างที่ตารางฝึกเมืองนอก เขาเขียนไว้ 


       ( ภาพบน ) พอเราเปิดตารางฝึกแล้ว เห็นเขาเขียนไว้แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ก็แปลความหมายตามตัวอักษรได้ว่า

       "ให้บริหารท่า Reverse pec deck flyes เป็นจำนวน 2 เซท  เซทละ 13 Reps หรือถ้าคุณแข็งแรงหน่อย คุณจะเพิ่มเป็น 15 Reps ( ต่อ 1 เซท ) ก็ได้  โดยการบริหารในแต่ละ Rep ของคุณนั้น คุณจะต้องบริหารด้วยจังหวะ 2/1/2/1 "

       ข้างบนนี้คือการแปลความหมายตามตัวอักษรนะครับ  ส่วนข้างล่างนี้ ผมจะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติเลยครับ ( คืออธิบายด้วยภาพ ) 
ขอแทรกนิดนึงครับ

       ขอทบทวนเรื่องช่วง Negative portion  สักหน่อยนะครับ จะได้เข้าใจตรงกัน

( ภาพบน ) ท่า Pec deck flyes ตามปกติ

ภาพจาก aninekristin.femelle.no 


       ( ภาพบน ) คือว่า ถ้าเป็นท่า Pec deck flyes ตามปกตินั้น  เมื่อพูดถึงส่วนที่เป็น  Negative portion ก็จะหมายถึงการเคลื่อนที่จาก จังหวะ ก. ในภาพข้างบนนี้ ไปที่ จังหวะ ข. ในภาพข้างบนนี้นะครับ ( หมายความว่า ช่วง Negative portion  คือการเคลื่อนที่จากจังหวะที่หุบแขน เคลื่อนที่ไปสู่จังหวะที่กางแขน )

       แต่เนื่องจากในตัวอย่างที่เราจะพูดถึงนี้ มันเป็นท่า Reverse pec deck flyes  ( ซึ่งเป็นคนละท่ากับ  Pec deck flyes )  ดังนั้น ช่วงที่เป็น Negative portion  ก็จะไม่เหมือนกันนะครับ  คือมันจะเป็นไปตามที่เห็นในภาพข้างล่างนี้( ภาพบน )  ท่า Reverse pec deck flyes

ภาพจาก muscleandfitness.com


       ( ภาพบน ) ในกรณีที่เป็นช่วง Negative portion  ของท่า Reverse pec deck flyes นั้น จะเป็นการเคลื่อนที่จาก จังหวะ A. ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ไป จังหวะ B. ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( คือ สำหรับท่า Reverse pec deck flyes  นั้น ช่วง Negative portion  คือการเคลื่อนที่จากจังหวะที่กางแขน เคลื่อนที่ไปสู่จังหวะที่หุบแขน - ในขณะที่ ถ้าเป็นท่า Pec deck flyes นั้น ช่วง Negative portion  คือการเคลื่อนที่จากจังหวะที่หุบแขน เคลื่อนที่ไปสู่จังหวะที่กางแขน ( ตามที่เห็นในภาพก่อนหน้่านี้ ) )

( ภาพบนภาพ A. ท่าเตรียม ( ก่อนเริ่มทำ Rep ที่ 1 ) 


       ( ภาพบน ) ย้อนกลับมาที่ตารางฝึกของเราต่อนะครับ

       ให้เริ่มต้นด้วยการกางแขนออกด้านข้างทั้งสองข้างแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ก่อน

       คือหมายความว่า ให้ทำอย่างไรก็ได้  ให้อยู่ในท่าเริ่มต้น ที่เป็นท่าที่เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( คือเริ่มด้วยการกางแขนทั้งสองข้างออกไปทางด้านข้าง )

       ตอนนี้ ดูให้ดีนะครับ เรากำลังจะเริ่มใช้รหัส 2/1/2/1 กันแล้วนะครับ
( ข้างล่างนี้ )


ภาพ B. ภาพ C.

       ( ภาพบน )  ให้เคลื่อนที่จาก ภาพ B. ไป ภาพ C. โดยใช้เวลา 2 วินาที ( คือ ทำ Negative portion ให้ได้เวลา 2 วินาที )

       นั่นก็หมายความว่า ตอนนี้ เราใช้เลข 2 ( ที่อยู่ ตำแหน่งแรก ของรหัส 2/1/2/1 ) แล้ว

       มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ ( ช้างล่างนี้ )
ภาพ D.


       ( ภาพบน )  ค้างจังหวะตรง Mid Point  เป็นเวลา 1 วินาที  /  คือค้างจังหวะในท่าที่อยู่ใน ภาพ D. ข้างบนนี้ เป็นเวลา 1 วินาที นั่นเอง

       นั่นก็หมายความว่า ตอนนี้ เราใช้เลข 1 ( ที่อยู่ ตำแหน่งที่สอง ของรหัส 2/1/2/1 ) แล้ว  

       มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ ( ช้างล่างนี้ )
ภาพ E. ภาพ F.

       ( ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้เราเคลื่อนที่จาก ภาพ E. ไป ภาพ F. โดยใช้เวลา 2 วินาที

       นั่นก็หมายความว่า ตอนนี้ เราใช้เลข 2 ( ที่อยู่ ตำแหน่งที่สาม ของรหัส 2/1/2/1 ) แล้ว

       มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ ( ช้างล่างนี้ )
 ภาพ G.


       ( ภาพบน ) ค้างจังหวะตรง Mid Point  เป็นเวลา 1 วินาที  /  คือค้างจังหวะในท่าที่อยู่ใน ภาพ G. ข้างบนนี้ เป็นเวลา 1 วินาที นั่นเอง

       นั่นก็หมายความว่า ตอนนี้ เราใช้เลข 1 ( ที่อยู่ ตำแหน่งที่สี่ ของรหัส 2/1/2/1 ) แล้ว  

       ถึงตรงนี้ ( คืออยู่ใน ภาพ G. แล้ว )  ก็นับในใจว่า "Rep ที่ 1"

       จากนั้น ก็เริ่ม Rep ที่ 2 ดังข้างล่างนี้


ภาพ H. ภาพ I.

       ( ภาพบน ) ให้เคลื่อนที่จาก ภาพ H. ไป ภาพ I. โดยใช้เวลา 2 วินาที ( คือ ทำ Negative portion ให้ได้เวลา 2 วินาที )

       นั่นก็หมายความว่า ตอนนี้ เราใช้เลข 2 ( ที่อยู่ ตำแหน่งแรก ของรหัส 2/1/2/1 ) แล้ว

ภาพ J.


       ( ภาพบน )  ค้างจังหวะตรง Mid Point  เป็นเวลา 1 วินาที  /  คือค้างจังหวะในท่าที่อยู่ใน ภาพ J. ข้างบนนี้ เป็นเวลา 1 วินาที นั่นเอง

       นั่นก็หมายความว่า ตอนนี้ เราใช้เลข 1 ( ที่อยู่ ตำแหน่งที่สอง ของรหัส 2/1/2/1 ) แล้ว  
 
ภาพ K. ภาพ L.

       ( ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้เราเคลื่อนที่จาก ภาพ K. ไป ภาพ L. โดยใช้เวลา 2 วินาที

       นั่นก็หมายความว่า ตอนนี้ เราใช้เลข 2 ( ที่อยู่ ตำแหน่งที่สาม ของรหัส 2/1/2/1 ) แล้ว
ภาพ M.


       ( ภาพบน ) ค้างจังหวะตรง Mid Point  เป็นเวลา 1 วินาที  /  คือค้างจังหวะในท่าที่อยู่ใน ภาพ M. ข้างบนนี้ เป็นเวลา 1 วินาที นั่นเอง

       นั่นก็หมายความว่า ตอนนี้ เราใช้เลข 1 ( ที่อยู่ ตำแหน่งที่สี่ ของรหัส 2/1/2/1 ) แล้ว  

       ถึงตรงนี้ ( คืออยู่ใน ภาพ M. แล้ว )  ก็นับในใจว่า "Rep ที่ 2"
 

       แล้วก็ทำ Rep ที่ 3 โดยวนทำเหมือนตอนเริ่มทำ Rep ที่ 2 ที่อธิบายมาข้างบนนี้นั่นเองครับ

       ทำ Rep ที่ 3 , Rep ที่ 4 ไปเรื่อยๆ จนครบจำนวน 13 Reps หรือครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ในเซทนั้น

       ไม่ยากใช่ไหมครับ ถ้ามีส่วนไหนยังไม่เข้าใจ ก็ย้อนกลับขึ้นไปดูในหน้าเวบนี้ใหม่อีกครั้งนะครับ
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -