* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  


Standing Behind The Neck Press


จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2 จังหวะที่ 3

จังหวะที่ 1 - ยกบาร์เบลล์มาวางไว้ที่หลังต้นคอ บริเวณหนอกคอ ระยะห่างของมือที่จับบาร์เบลล์เป็นไปตามภาพ หายใจเข้าลึกๆ


จังหวะที่ 2 -  เริ่มหายใจออก พร้อมกับเริ่มยกคานบาร์เบลล์ขึ้น


จังหวะที่ 3 - ดันคานบาร์เบลล์ขึ้นไปจนกระทั่งสุดแขน ( ตามภาพใน จังหวะที่ 3 ) เมื่อถึงจังหวะนี้ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี


ค่อยๆลดคานบาร์เบลล์ลงมาสู่ จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พอคานบาร์เบลล์แตะที่หนอกคอ ก็นับว่า "1" 


บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม  แล้วนับเรียงลำดับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ "8" Reps ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป 
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -