* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  Squats


       ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ท่า สควอช ( Squats ) นั้น คือให้บริหาร กล้ามต้นขาด้านหน้า โดยมีลักษณะการบริหารแบบนี้คือ


       1.มีการแบกบาร์เบลล์ไว้ที่คอ ,หรือถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้างก็ได้


       2.เวลาบริหาร ขาทั้งสองข้าง ต้อง  "ย่อเข่าลง โดยให้ลำตัวขึ้นและลงในแนวดิ่ง" ( ถ้าย่อเข่าแบบเอนตัวไปด้านหน้า หรือด้านหลัง จะเรียกว่าจะเรียกว่า Lunge ซึ่งไม่อยู่ในหมวดของ Squats )


หมายเหตุ - มีท่ายกเว้นคือท่า HACK SQUATS ที่ถูกเรียกว่าเป็นท่า Squats อย่างหนึ่ง แต่ เป็นการบริหาร กล้ามต้นขาด้านหลัง ไม่ใช่บริหาร กล้ามต้นขาด้านหน้า เหมือนท่า Squats อื่นๆ  และเวลาย่อเข่าลงนั้น ลำตัวก็ไม่ได้ขึ้นลงในแนวดิ่ง ( แต่จะขึ้นและลงไปตามแนวเฉียงเดียวกับอุปกรณ์ )

       ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อต้นฉบับพูดว่าให้ใช้ท่า สควอช ( Squats ) คือให้เลือกเอาท่าใดท่าหนึ่ง จากข้างล่างนี้ไปใช้นะครับ( ภาพบน ) ท่า Squats ท่าหลัก
หมายถึงว่า ถ้าพูดถึงคำว่า Squats ส่วนมาก จะหมายถึงท่าในภาพข้างบนนี้  


( ภาพบน ) ท่า Dumbbells Squats


 

( ภาพบน ) ท่า Sumo Squats


( ภาพบน ) ท่า Half Squats  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -