* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ


Rowings 

ท่าโรว์อิ้ง       ท่าโรว์อิ้ง ( Rowings ) หมายถึงท่าบริหารที่มีลักษณะสำคัญดังนี้คือ

       เป็นท่าบริหาร "กล้ามหลัง"


       บริหารได้ทั้งแบบยืน และแบบนั่ง


       ใช้แขนทั้ง 2 ข้าง ออกแรงพร้อมๆกันในการบริหาร ( ถ้าใช้แขน "ทีละข้าง" จะเรียกว่า One-Arm-Rowing )       ใช้แขนทั้งสองข้าง ดึงอุปกรณ์เข้าหาตัว  โดยอุปกรณ์ที่ว่านั้น จะวางอยู่ด้านหน้า หรือวางอยู่ด้านล่างของลำตัวของผุ้บริหาร  ( แต่ "ถ้า" อุปกรณ์อยู่ด้านบน ( เหนือศีรษะผู้บริหาร ) แล้วผู้บริหารต้อง "ดึงลงมา"  อย่างนี้เรียกว่า Pulldowns "ไม่ใช่" rowings )  /  ถ้าเป็น Rowing จะต้องเป็นการดึงอุปกรณ์ที่วางอยู่ด้านหน้า หรือวางอยู่ด้านล่างของลำตัวของผู้บริหาร แล้วผู้บริหารก็ดึงอุปกรณ์นั้นเข้าหาตัว - ตอนนี้อาจจะยังมองภาพไม่ออกนะครับ ให้อ่านไปเรื่อยๆก่อนครับ เดี๋ยวพอเห็นภาพประกอบ ( ที่อยู่ด้านล่าง ) แล้วก็จะเข้าใจเอง


       อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารทำ Rowings นั้น จะเป็นบาร์เบลล์ก็ได้ ดัมเบลล์ก็ได้ แมชชีนก็ได้ สายเคเบิลก็ได้ 


       "การเรียกชื่อ" ท่าที่บริหารแบบ Rowings  เรามักจะบอกชื่ออุปกรณ์ลงไปด้วย เช่น Barbell Rowings ก็คือการบริหารท่า Rowings ด้วยอุปการณ์บาร์เบลล์  /  หรือ Dumbbell Rowings ก็คือการบริหารท่า Rowings ด้วยอุปการณ์ดัมเบลล์


       แต่ถ้าต้นฉบับภาษาอังกฤษพูดสั้นๆว่า "บริหารด้วยท่า Rowings"   แต่ไม่ได้บอกว่าใช้อุปกรณ์อะไร นั่นก็หมายความว่า ผู้บริหาร อาจจะบริหารโดยใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ( คืออันไหนก็ได้ ) ดังที่เห็นในภาพข้างล่างนี้นะครับ ...จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

  ภาพ ก. การบริหารท่า Rowings โดยใช้อุปกรณ์บาร์เบลล์

( ท่า Barbell Rows )
 
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

  ภาพ ข. การบริหารท่า Rowings โดยใช้อุปกรณ์-ทีบาร์

( ท่า T-Bar Rows )
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

  ภาพ ค. การบริหารท่า Rowings โดยใช้อุปกรณ์ดัมเบลล์

( ท่า Bent-Over Dumbbell Rows )
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

  ภาพ ง. การบริหารท่า Rowings โดยใช้อุปกรณ์แมชชีน  

( ท่า Hammer Strength Seated Rows )
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

  ภาพ จ. "ยืน" บริหารท่า Rowings โดยใช้อุปกรณ์สายเคเบิล  

( ท่า Standing Low-Cable Row )
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 1 และ จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

  ภาพ ฉ. "นั่ง" บริหารท่า Rowings โดยใช้อุปกรณ์สายเคเบิล  

( ท่า Seated Cable Rows )ถ้าพูดแค่คำว่า "Rowings"

ก็จะหมายถึง "ท่าใดท่าหนึ่ง" ในภาพข้างบนนี้

หรืออาจจะเป็น "ทุกท่า" ในภาพข้างบนนี้เลยก็ได้


       เวลาที่เราอ่านหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษ  ที่มีการสัมภาษณ์แชมป์เพาะกายคนหนึ่ง

       แล้วแชมป์คนนั้น ให้สัมภาษณ์ว่า "ผมชอบบริหารกล้ามหลังด้วยท่า Rowings มากกว่าการบริหารด้วยท่า Pulldowns "

       ในส่วนของคำพูดที่ว่า "ผมชอบบริหารกล้ามหลังด้วยท่า Rowings" นั้น อาจจะตีความได้ว่าเขาชอบการบริหารท่าที่เห็นใน ภาพ ก. ,ภาพ ข. ,ภาพ ค. ,ภาพ ง. ,ภาพ จ. ,ภาพ ฉ."ภาพใดภาพหนึ่ง หรือทุกภาพเลยก็ได้"

       เหตุผลที่เราไม่รู้ว่าแชมป์คนนี้ ( คนที่ให้สัมภาษณ์ ) เขาชอบบริหารท่าไหน ( ใน ภาพ ก. ,ภาพ ข. ,ภาพ ค. ,ภาพ ง. ,ภาพ จ. ,ภาพ ฉ. ) หรือชอบที่จะบริหารทุกท่า ( ใน ภาพ ก. ,ภาพ ข. ,ภาพ ค. ,ภาพ ง. ,ภาพ จ. ,ภาพ ฉ. ) เลยนั้น ก็เพราะว่าคำว่า Rowings เป็นคำที่มีความหมายกว้าง

       และในเมื่อคำว่า Rowings เป็นคำที่มีความหมายกว้าง  เราก็เลย "รู้แค่ว่า" ผู้ให้สัมภาษณ์คนนี้ ชอบบริหารกล้ามหลังโดยใช้แขนทั้ง 2 ข้าง ออกแรงพร้อมๆกันในการบริหาร  /  เขาใช้แขนทั้งสองข้าง ดึงอุปกรณ์เข้าหาตัว  โดยอุปกรณ์นั้น จะอยู่ด้านหน้า หรือด้านล่างของลำตัวของเขา  /  โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารทำ Rowings นั้น จะเป็นบาร์เบลล์ก็ได้ ดัมเบลล์ก็ได้ แมชชีนก็ได้ สายเคเบิลก็ได้  * * * คือเราจะรู้แค่นี้ครับ ( ก็เพราะ Rowings เป็นคำที่มีความหมายกว้าง นั่นเอง )


หมายเหตุ - ส่วนคำว่า One-Arm-Rowing นั้น ผมได้ทำคำอธิบายแยกเอาไว้แล้วครับ โดยดูได้ที่ลิงก์  http://www.tuvayanon.net/O-ex6-001001G-590821-1906.html
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -* * * หน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีเอาไว้อ่านครับ  /  เป็นแบบฟอร์มที่ Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ 


:/
:/   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )
จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )
 

รหัสภาพ( ภาพบน ) :/

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )

      

      

      

- END -

หน้าถัดไป

1  >  2  >  3  >  4  >  5  >  6