* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  


Reps

จำนวนครั้ง       เพื่อนสมาชิกบางท่านที่อ่านบทความของผมบ่อยๆ คงจะสังเกตุเห็นว่าผมชอบพิมพ์คำว่า reps แทนคำว่า "ครั้ง" และผมชอบพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ( คือพิมพ์ว่า reps ) แทนภาษาไทย ( คือไม่พิมพ์ว่า "เรป" )  /  ในหน้าเวบนี้ผมก็เลยขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์คำว่า reps ของผมให้ฟังนะครับ  เพื่อที่ว่า เมื่อเพื่อนสมาชิกเข้าใจตามที่ผมถ่ายทอดให้ฟังนี้แล้ว ก็จะได้ไม่ต้องรำคาญกับการพิมพ์คำว่า reps ของผม   เหตุผลข้อที่ 1

ถ้าแปลคำศัพท์ reps เป็น "ครั้ง"

บางครั้ง จะทำให้ในประโยค มีคำว่า "ครั้ง" มากเกินไป       ผมขอสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนนะครับ คือสมมติว่ามีนักเพาะกายคนหนึ่ง เล่นกล้ามท้อง อาทิตย์ละ 3 ครั้ง โดยบริหารวันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์  /  โดยในแต่ละครั้ง เขาจะบริหาร 2 ท่า  /  และในแต่ละท่า เขาจะบริหาร 3 เซท  /  และในแต่ละเซทเขาจะบริหาร 15 ครั้ง  

       นั่นก็หมายความว่า ในแต่ละครั้งที่บริหาร ( ยกตัวอย่างเช่น การบริหารในวันจันทร์ ) เขาก็จะบริหารกล้ามท้อง 90 ครั้ง ( ตัวเลข 90 นี้มาจาก 15 ( คือจำนวนครั้งในแต่ละเซท ) x 3 ( คือจำนวนเซท ) x 2 ( คือจำนวนท่าที่เล่นในวันจันทร์ )

       จากนั้น นักเพาะกายคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษว่า I train my ab 3 times per week ,90 reps each.

       จากนั้น เมื่อผมเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษนี้มาแปล ผมก็แปลประโยค I train my ab 3 times per week ,90 reps each.  เป็นภาษาไทยดังข้างล่างนี้ ...
       ( ภาพบน ) ประโยคภาษาไทยในภาพข้างบนนี้ คือคำแปลที่ผมแปลมาจากประโยคภาษาอังกฤษว่า I train my ab 3 times per week ,90 reps each. นะครับ

       ซึ่งถ้าเพื่อนสมาชิก "ไม่คิดมาก" ก็จะเข้าใจความหมายที่ผมแปลข้างบนนี้ได้อย่างไม่ยากเย็น

       แต่ถ้าเพื่อนสมาชิกเป็นคน "ชอบคิดมาก" คุณก็จะเกิดความสงสัยขึ้นมาทันที ดังข้างล่างนี้ ...
       ( ภาพบน ) สิ่งที่คน "ชอบคิดมาก" เกิดความสงสัยก็คือว่า ในประโยคข้างบนนี้ มีคำว่า "ครั้ง" เกิดขึ้นในประโยคหลายที่  แต่ที่ทำให้เกิดความสับสน มันจะมีอยู่ 2 ที่

       นั่นก็คือ คำว่า "ครั้ง" ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ และคำว่า "ครั้ง" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       ซึ่งคำว่า "ครั้ง" ทั้งสองที่นี้ ( คือตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  และตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )  เป็น คนละความหมายกัน

 
ขอแทรกนิดนึงครับ 


       ( ภาพบน ) คำว่า "ครั้ง" ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ กับคำว่า "ครั้ง" ตรงที่ ลูกศรสีส้มเหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  เป็น ความหมายอันเดียวกัน ผมก็เลย "ไม่" เอามาวิเคราะห์ในครั้งนี้นะครับ  /  คือจะไม่พูดถึงในหน้าเวบนี้นั่นเอง 

       ( ภาพบน ) กลับมาที่ประโยคเดิมของเรากันอีกทีนะครับ  โดยผมจะขออธิบายเรียงลำดับดังนี้นะครับ

       "ถ้า" ผมแปลคำศัพท์ว่า reps เป็นภาษาไทยว่า "ครั้ง"  /  ผมก็จะแปลประโยคว่า I train my ab 3 times per week ,90 reps each. เป็นภาษาไทย เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้


       ซึ่งการแปลเป็นภาษาไทยเหมือนในภาพข้างบนนี้ จะเกิดคำว่า "ครั้ง" ขึ้นสองที่ โดยแต่ละที่นั้น มีความหมาย "ไม่" เหมือนกัน


       โดยคำว่า "ครั้ง" อันแรก ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) มันแปลมาจากศัพท์ว่า "times" ( คือ  I train my ab 3 times


       ส่วนคำว่า "ครั้ง" อันที่สอง ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) มันแปลมาจากศัพท์ว่า "reps" ( คือ 90 reps each )


       ซึ่งคำศัพท์ว่า "times" กับคำศัพท์ว่า "reps" มันเป็นคนละความหมายกัน


       ในเมื่อคำศัพท์ว่า "times" กับคำศัพท์ว่า "reps" มันเป็นคนละความหมายกัน "ดังนั้น" ผมจึง ไม่ควร แปลคำศัพท์สองคำนี้ ( คือ "times" และ "reps" ) เป็นภาษาไทยตัวเดียวกันคือ "ครั้ง"


สรุปสำหรับเหตุผลข้อแรก - สรุปว่า เหตุที่ผมไม่แปลคำว่า reps เป็น "ครั้ง" นั้น ก็เพราะว่า บางทีในประโยค มันจะมีคำว่า times ปรากฏอยู่ด้วย ( ยกตัวอย่างเช่น ประโยคว่า I train my ab 3 times per week ,90 reps each. )

       แล้วพอผมแปลคำว่า times เป็น "ครั้ง"  /  แล้วแปลคำว่า reps เป็น "ครั้ง" เหมือนกัน

       ผมที่ตามมาก็คือ มันจะเกิดคำว่า "ครั้ง" ขึ้นสองที่ในประโยคภาษาไทย ดังภาพข้างล่างนี้ 

       ( ภาพบน ) เมื่อเกิดคำว่า "ครั้ง" ขึ้นสองที่ ที่อยู่ในประโยคเดียวกัน ( เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) โดยที่คำว่า "ครั้ง" ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละที่นั้น เป็นคนละความหายกัน ( คือ "ครั้ง" ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้  มาจากศัพท์ว่า times  /  แต่ "ครั้ง" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ มาจากศัพท์ว่า reps ) ดังนัน มันจึงเป็นการดีกว่า ถ้าผมจะแยกศัพท์ว่า reps ออกมาต่างหาก ดังภาพข้างล่างนี้ ...


 

       ( ภาพบน ) สิ่งที่ผมควรทำก็คือ ผมควรพิมพ์คำว่า reps ทับศัพท์ลงไปตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้เลย

       ซึ่งการพิมพ์คำว่า reps ทับศัพท์ลงไปตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ก็จะทำให้มีตัวศัพท์ว่า "ครั้ง" เกิดขึ้นที่เดียว คือตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       เมื่อมีตัวศัพท์ว่า "ครั้ง" เกิดขึ้นที่เดียว ( คือตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )  พอเพื่อนสมาชิกอ่านประโยคข้างบนนี้ ( ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) ก็จะไม่ งง นั่นเองครับ
เหตุผลข้อที่ 2

การพ้องเสียงของคำว่า reps กับ rape       สมมติว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษเขียนมาว่า I do 3 sets - 8 reps each.  ผมก็จะแปลเป็นภาษาไทยในหน้าเวบของผมว่า ( ภาพข้างล่างนี้ )       ข้างบนนี้ คือประโยคที่ผมพิมพ์แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษว่า I do 3 sets - 8 reps each. 

       ซึ่งถ้าคุณเป็นคน "ชอบคิดมาก" คุณก็จะเห็นความขัดตาบางประการ นั่นคือ ( ภาพข้างล่างนี้ )

       ( ภาพบน ) สิ่งที่เพื่อนสมาชิกสังเกตุเห็นในภาพข้างบนนี้ก็คือว่า

       ผมพิมพ์ทับศัพท์คำว่า Sets เป็น "ภาษาไทย" ว่า เซท ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


       แต่ผมพิมพ์ทับศัพท์คำว่า reps เป็น "ภาษาอังกฤษ" ไปเลย คือพิมพ์ว่า reps ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) แทนที่จะเป็น เรป ( เพื่อจะได้เหมือนกับการทับศัพท์ในคำว่า เซท )


       ความน่าหงุดหงิดของผู้อ่านก็คือว่า ทำไมผมไม่ทับศัพท์ด้วยภาษาไทยไปทั้งสองที่เลย? คือทำไมต้องพิมพ์ทับศัพท์คำว่า Sets เป็นภาษาไทยว่า เซท   แต่ไม่พิมพ์ทับศัพท์คำว่า reps เป็น เรป ?


       เกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ทับศัพท์ของผมนั้น ผมขออธิบายดังนี้นะครับ คือว่า 

* * * ถ้าทำได้ ผมก็ชอบที่จะพิมพ์ "เป็นภาษาไทย" มากกว่า - นี่คือเหตุผลว่า ทำไมผมถึงพิมพ์ทับศัพท์คำว่า Sets เป็นคำว่า เซท


* * * ยกเว้นว่าจะมีสิ่งที่ทำให้ผมหงุดหงิดและรู้สึกรำคาญใจ  /  ซึ่งการที่ผมพิมพ์ทับศัพท์คำว่า reps เป็นภาษาไทยว่า เรป  นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมหงุดหงิดกและรู้สึกรำคาญใจ


* * * ที่ผมรู้สึกรำคาญใจกับคำศัพท์ว่า เรป ก็คือว่า มันไปพ้องเสียงกับคำว่า rape ซึ่งแปลว่า การข่มขืน  /  ซึ่งมันมีความหมายที่ไม่ดี


* * * ถ้าผมแปลประโยคภาษาอังกฤษ I do 8 reps เป็นภาษาไทยว่า ฉันบริหาร 8 เรป แล้วล่ะก็  "ในใจ" ของผม มันจะแปลออกมาในหัวของผมว่า ฉันข่มขืนจนเสร็จ 8 ครั้ง

       คืออันนี้ผมคิดเองนะครับ เพราะผมเป็นตำรวจมายี่สินห้าปีแล้ว พวกศัพท์ของอาชญากรรมต่างๆ มันก็เลยแล่นมาในหัวอยู่บ่อยๆ ( เกิดอาการหลอนเพราะวิชาชีพตำรวจ - ว่ายังงั้นเถอะ ) คนอื่นที่ไม่ใข่ตำรวจแบบผม เวลาฟังคำว่า 4 เรป ก็อาจไม่คิดอะไร แต่สำหรับผม ผมชอบมีคำแปลลอยเข้ามาในหัวว่า มันคือการข่มขืน 8 ครั้ง

       พูดง่ายๆว่า ผม "รำคาญ" ตัวเอง เวลาเห็นคำว่า เรป นั่นเองครับ

       วิธีตัดความรำคาญ ก็คือการเอาคำว่า "เรป" ออกไปจากประโยคเลย แล้วเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า reps ลงไปแทน ( ผมจะได้ไม่ต้องเห็นคำว่า "เรป" ในประโยค ให้รำคาญตัวผมเอง

       ด้วยเหตุผลเรื่องการตัดความรำคาญนี้ ผมก็เลยแปลประโยค  I do 3 sets - 8 reps each. เป็นภาษาไทยว่า ฉันบริหาร 3 เซท แต่ละเซทบริหาร 8 reps  นั่นเองครับ 
สรุป ...

       ถ้าเพื่อนสมาชิกอ่านประโยคที่ผมแปลแล้วหงุดหงิด เช่นคิดว่า ทำไมไม่แปลศัพท์ว่า reps เป็น "ครั้ง" ? ทำไมทับศัพท์คำว่า Sets เป็นภาษาไทยว่า เซท  แต่ทำไมทับศัพท์คำว่า reps เป็นภาษาอังกฤษไปเลยตรงๆ ทำไมไม่เขียนว่า เรป ?


       เกี่ยวกับความหงุดหงิดของคุณที่คิดแบบนี้ ก็ขอให้ "ปล่อยวาง" นะครับ และคิดว่า มันเป็นสไตล์การแปลส่วนตัวของผมก็แล้วกัน เหมือนคนนึงชอบแต่งตัวแบบนึง ซึ่งเป็นสไตล์ส่วนตัวของเขา ( และเป็นคนละสไตล์กับคุณ ) คุณก็ไม่ควรไปหงุดหงิดกับเขาว่าแต่งตัวอย่างนี้ออกจากบ้านได้ยังไง? อะไรแบบนี้น่ะครับ ต้อง "ปล่อยวาง" ครับ

  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -* * * หน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีเอาไว้อ่านครับ  /  เป็นแบบฟอร์มที่ Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ 


:/
:/ 

รหัสภาพ( ภาพบน ) :/

ภาพข้างบนนี้มาจาก       ( ภาพบน )

      

      

      

- END -

หน้าถัดไป

1  >  2  >  3  >  4  >  5  >  6