กล้ามต้นขาด้านหน้าทั้งหมด
( Quadriceps )
 

กล้ามต้นขาด้านหน้าทั้งหมด


       กล้ามต้นขาด้านหน้า ( Quadriceps ) นี้ สามารถแบ่งส่วนประกอบได้ดังข้างล่างนี้

                       A กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวใน

                       B กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวกลาง

                       C กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวนอก

                       D ซาร์โตลิอุส - END -