กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวนอก ( วาสตัส แลเตอราลิส )
( Quad's Outer Head or Vastus Lateralis
 or Outer Quad Sweep  )
 

กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวนอก
( วาสตัส แลเตอราลิส )


muscupassion.com


flexonline.com


- END -