"แผ่นเหล็กสำหรับเท้าถีบ" หรือ "แป้นถีบ" ของเครื่อง Leg Press

 Leg Press's Foot Plate


startrac.com 


- END -