* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ


 

INTENSITY
 

               intensity หมายถึงความเข้มข้นในการบริหาร ซึ่งไม่ได้หมายถึงการใช้ลูกน้ำหนักที่หนักมาก เพราะบางครั้งการใช้ลูกน้ำหนักเบาๆ แต่ทำเป็นร้อยครั้ง ก็มีความเข้มข้นกว่า การใช้ลูกน้ำหนักมาก แต่ทำน้อยครั้ง

               รูปแบบของ intensity มีมากมายหลายอย่าง ที่ใช้กันบ่อยก็เช่น

               1.บริหารโดยใช้ลูกน้ำหนักที่หนักมาก โดยพักระหว่างเซทให้มากด้วย

               2.บริหารโดยลูกน้ำหนักที่เบา แต่พักระหว่างเซทน้อยที่สุด

               3.บริหารโดยใช้เทคนิคต่อไปนี้คือ ซูเปอร์เซท ,ไทรเซท ,ไจแอนท์เซท โดย ซูเปอร์เซทคือ การบริหารกล้ามเนื้อสองกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกัน บริหารติดต่อกันโดยไม่พัก ยกตัวอย่างเช่นเมื่อบริหารด้วยท่า STANDING BARBELL CURL 1 เซท แล้วต่อด้วยท่า PRESS DOWN ทันทีอีก 1 เซท นับเป็น 1 ซูเปอร์เซท ,เทคนิคไทรเซท คือการบริหารกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน แต่บริหาร 3 ท่าติดต่อกัน ยกตัวอย่างเช่นการเล่นกล้ามน่อง เมื่อคุณบริหารท่า STANDING CALF RAISES เสร็จแล้ว ก็ให้ตามด้วย DONKEY CALF RAISE แล้วตามด้วย SEATED CALF RAISE ทันที

               ส่วนการบริหารด้วยเทคนิคไจแอนท์เซท คือการบริหารกล้ามเนื้อกลุ่มเดียว ด้วยการใช้ท่าบริหาร 4 ท่าขึ้นไปติดต่อกันโดยไม่พัก สำหรับเทคนิคไจแอนท์เซทนี้ ขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่บริหารขั้นสูงแล้วเท่านั้น คือผู้ที่บริหารแบบจริงจังมาไม่ต่ำกว่า 2 ปีติดต่อกัน และไม่ควรทำบ่อย

 
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -