* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ


Hammer Strength Rows ( Parallel Grip )


จะบริหารท่านี้ได้ จะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในรูปด้านซ้ายนี้ก่อนครับ


จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

ภาพจาก sportsbrasandsippycups.com


strengthperformance.com


youtube.com

       ท่าบริหารท่านี้ ก็คือการบริหารท่า Hammer Strength Rows ธรรมดา เพียงแต่ต้นฉบับเน้นมาว่า ต้องเป็นการจับแบบ Parallel Grip เท่านั้น ไม่ให้จับด้วยวิธีอื่น

       การจับแบบ Parallel Grip ก็คือการจับที่จับ แบบหันฝ่ามือเข้าหากัน เหมือนที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในสองภาพข้างบนนี้
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -