Free Weight


       คำว่า Free Weight นั้น หมายถึงอุปกรณ์ยกน้ำหนัก แบบที่ไม่ติดกับสายสลิง ไม่ติดกับลูกรอกใดๆเลย คือเป็นลูกน้ำหนักแบบดิบๆ เช่น ดัมเบลล์ หรือเป็นคานน้ำหนัก เช่นบาร์เบลล์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงตัวแผ่นบาร์เบลล์ด้วย

       Free Weight ก็ได้แก่อุปกรณ์ดังข้างล่างนี้ครับphoto-dictionary.com- END -