* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  


 

Egg Whites

ไข่ขาว


 

(ภาพบน) ไข่ขาวธรรมชาติ
 

(ภาพบน) ไข่ขาวสำเร็จรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Lana's EGG WHITES
ขนาด : 8.5 ปอนด์ (3.86 กิโลกรัม)
ทำจาก : ไข่ขาว 165 ฟอง
ราคา : 1,000 บาท (30 เหรียญ)
 


       อาหารเช้าของนักเพาะกาย มักจะเริ่มด้วยไข่ขาวครับ ส่วนมากจะกินคู่กับซีเรียล  อัตราการกินก็จะอยู่ประมาณ 8 ใบ - 15 ใบแล้วแต่ขนาดร่างกายของนักเพาะกาย  ถ้าน้ำหนักตัว 100+ ก็ต้องทานสิบใบขึ้นไป เฉพาะมื้อเช้านะครับ ยังไม่รวมมื้ออื่น


flexonline.com


อ้างอิง : www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2997/egg-white-ไข่ขาว

       ไข่ขาว ( egg white ) เป็น ส่วนประกอบภายในไข่มีอยู่ประมาณร้อยละ 58 ของน้ำหนักไข่ทั้งฟอง ไข่ขาวเป็นส่วนของเหลวข้นหนืด ( firm ) ล้อมรอบไข่แดง ไข่ขาวชั้นนอกส่วนใส ( thin egg white ) เป็นไข่ขาวที่เป็นของเหลวใส ( clear ) โปร่งแสง ( transparent ) ล้อมรอบไข่ขาวชั้นนอกส่วนข้น ( thick egg white ) ส่วนของเหลวข้นหนืดอีกชั้นหนึ่ง foodnetworksolution.com 


       ไข่ขาวมีส่วนประกอบหลักคือน้ำ ไข่ขาวมีความชื้นร้อยละ 87-89 และ มีโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพดีที่สุด มีกรดแอมิโนที่จำเป็น ( essential amino acid ) ครบทุกชนิด โปรตีนในไข่ขาวเป็นแอลบูมิน ( albumin ) ประกอบด้วย 

* * * โอแวลบูมิน ( ovalbumin ) เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในไข่ขาว มีอยู่ประมาณร้อยละ 54 ของน้ำหนักโปรตีนในไข่ขาวจัดเป็น ฟอสโฟไกลโคโปรตีน ( phospoglycoprotein ) มีโครงสร้างเป็นสายพอลิเพปไทด์ที่มีหมู่ฟอสเฟตและคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ มีจุดไอโซอิเล็ก
ตริก ( isoelectric point ) ที่ pH 4.6 และจะตกตะกอนที่ pH 4.6-4.8 ทนความร้อนได้ดี


* * * คอนแอลบูมิน ( conalbumin ) มีประมาณร้อยละ 13 ของโปรตีนในไข่ขาว มีจุดไอโซอิเล็กตริก ( isoelectric point ) ที่ pH 6.6 เป็นโปรตีนที่ทนต่อความร้อนได้น้อยกว่าโอแวลบูมิน แต่สูญเสียสภาพธรรมชาติ ( protein denaturation ) ได้เร็วกว่าโอแวลบูมิน


* * * โอโวมิวคอยด์ ( ovomucoid ) พบประมาณร้อยละ 1.2 ของโปรตีนในไข่ขาว มีจุดไอโซอิเล็กตริก ( isoelectric point ) ที่ pH 3.9-4.3 ในสภาวะที่เป็นกรดจะทนความร้อนได้ดีแต่ จะสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนอย่างรวดเร็วถ้าอยู่ในสารละลายด่าง ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นไกลโคโปรตีนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับเอนไซม์ทริพซิน สามารถยับยั้งเอนไซม์ทริพซิน ( trypsin inhibitor ) ซึ่งเป็นเอนไซม์โปรตีgอส ( protease ) มีหน้าที่ไฮโดรไลซ์โปรตีน


* * * ไลโซโซม ( lysosome ) พบประมาณ ร้อยละ 3.5 ของโปรตีนในไข่ขาว มีจุดไอโซอิเล็กตริก (isoelectric point) ที่ pH 10.7 เป็นเอนไซม์ ที่สามารถทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียที่มีการปนเปื้อนเข้ามาในฟองไข่ได้ มีสมบัติเป็นสารกันเสีย ( preservative ) แต่จะถูกทำลายได้ด้วยความร้อนจากการหุงต้ม ( cooking ) หรือ การพาสเจอไรซ์ ที่อุณหภูมิ 63.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 


* * * โอโวอินฮิบิเตอร์ ( ovoinhibitor ) มีความเฉพาะเจาะจงกับเอนไซม์ทริพซิน ไคโมทริพซิน ซับทิลิซิน และเอนไซม์โปรตีเอสจาก Aspergillus oryzae


* * * ซิสตาติน ( cystatin ) หรือสารยับยั้งเอนไซม์ปาเปน มีความเฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ปาเปน และฟีซิน


       ไข่ขาว มีไขมันน้อยมาก ลักษณะที่เป็นเมือกของไข่ขาวข้น เกิดจากคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลขนาดใหญ่ การสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนไข่ขาว

       โปรตีนแอลบูมินในไข่ขาว สูญเสียสภาพธรรมชาติ ( protein denaturation ) ได้ง่ายด้วยความร้อน การสุกของไข่ขาวด้วยความร้อน ทำให้ไข่ขาวเหลว แข็งตัว เกิดลักษณะเป็นเจล ( gel ) แข็ง ซึ่งจะย้อนกลับคืนไม่ได้ ( thermoirreversible gel ) ไข่ขาวสุกซึ่งแข็งตัว มีสีขาวขุ่น
ร่างกายจะย่อยได้ง่ายกว่าไข่ขาวดิบ ไข่ขาวยังสูญเสียสภาพธรรมชาติได้ด้วยการปรับ pH เช่น การผลิตไข่เยี่ยวม้ามีการดอง หรือพอกไข่ด้วยด่าง ทำให้ไข่ขาวมีค่า pHสูงขึ้น เป็น 9-12 ทำให้ไข่ขาวสูญเสียสภาพธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเจลใส และไข่แดงมีลักษณะเป็นเป็นยางมะตูม 


สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไข่ขาว

       สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน ( functional properties of protein ) จากไข่ขาวที่สำคัญคือ

* * * การเกิดโฟม ( foaming ) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในผลิตภัณฑ์เบเกอรี ( bakery ) การตีไข่ขาว ทำให้โปรตีนไข่ขาวสูญเสียสภาพธรรมชาติ ( protein denaturation ) เพราะแรงกล ทำให้โปรตีนคลายตัว และกักอากาศไว้ภายใน มีลักษณะ เป็นโฟม โปร่งฟู ไข่ขาวใสตีได้ปริมาตรมากกว่าไข่ขาวข้น การผสมครีมออฟทาร์ทาร์ ( cream of tartar ) จะช่วยให้โฟมไข่ที่ขึ้นฟูอยู่ตัวและมีปริมาณมากขึ้น 


* * * การเกิดเจล ( gel ) 
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 

- END -