* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ


Coconut Oil


* * * หากภาพในหน้าเวบนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


store.nutiva.com 


อ้างอิง : www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1180/coconut-oil-น้ำมันมะพร้าว

       น้ำมันมะพร้าว ( coconut oil ) เป็นน้ำมันพืช ( vegetable oil ) ที่สกัดได้จากเนื้อในของมะพร้าว ( coconut  ) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera น้ำมันมะพร้าวมีปริมาณน้ำมันร้อยละ 63-68 เป็นน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัว ประมาณร้อยละ 90 กรดไขมันอิ่มตัวที่พบมากในน้ำมันมะพร้าวคือ กรดลอริก ( lauric acid ) อยู่ประมาณ 50% น้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ จึงเปลี่ยนสถานะเป็นไขเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็น


มาตรฐานน้ำมันมะพร้าว

       น้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 57 ( พ.ศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว กำหนดให้น้ำมันมะพร้าวที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย เพื่อใช้รับประทานหรือใช้ปรุงแต่งอาหาร ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

       (1) มีค่าของกรด ( acid value ) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อน้ำมัน 1 กรัม สำหรับน้ำมันมะพร้าวที่ทำโดยวิธีธรรมชาติ และไม่เกิน 0.6 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมัน 1 กรัม สำหรับน้ำมันมะพร้าวที่ทำโดยวิธีผ่านกรรมวิธี

       (2) มีค่าเพอร์ออกไซด์ ( peroxide value ) ไม่เกิน 10.0 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อน้ำมัน 1 กิโลกรัม

       (3) มีส่วนประกอบของกรดไขมัน ( fatty acid ) เป็นร้อยละของกรดไขมันทั้งหมด โดยใช้วิธีก๊าซลิควิดโครมาโตกราฟฟีหรือจีแอลซี ( Gas Liquid Chromatography หรือ GLC ) ดังนี้foodnetworksolution.com      
(4) มีค่าสปอนิฟิเคชัน ( saponification value ) ระหว่าง 248 ถึง 265 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมัน 1 กรัม

       (5) มีค่าไอโอดีนแบบวิจส์ ( Iodine value, Wijs ) ระหว่าง 6 ถึง 11 

       (6) มีสารที่สปอนิฟายไม่ได้ ( unsaponifiable matter ) ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของน้ำหนัก

       (7) มีสิ่งที่ระเหยได้ ( volatile matter ) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของน้ำหนัก

       (8) มีปริมาณสบู่ ( soap content ) ไม่เกินร้อยละ 0.005 ของน้ำหนัก 

       (9) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะสำหรับน้ำมันมะพร้าว 

       (10) มีสิ่งอื่นที่ไม่ละลาย ( insoluble impurities ) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของน้ำหนัก

       (11) ไม่มีกลิ่นหืน 

       (12) ไม่มีน้ำมันแร่ 


ประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำมันมะพร้าว 

       กรดลอริก ( lauric acid ) ในน้ำมันมะพร้าว เมื่อบริโภคเข้าไปในร่างกายจะเปลี่ยนเป็โอมโนกลีเซอไรด์ ( monoglyceride ) ที่มีชื่อว่า มอโนลอริน ( monolaurin  ) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่อยู่ในน้ำนมมารดา ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกในระยะ 6 เดือนแรก ที่ร่างกายยังไม่สร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค และเป็นสารปฏิชีวนะที่ทำลายเชื้อโรค สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ( bacteria ) เชื้อรา ( mold ) ยีสต์ ( yeast ) โปรโตซัว และไวรัส amazon.com 


costco.com 


 
amazon.com 


 
walmart.com 


 
unlockfood.ca  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -


  * * * หน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ ชื่อจริง : Shawn Rhoden 

นามแฝง : Flexatron  

วันเดือนปีที่เกิด : 2 เมษายน 2518  /  April 2, 1975  /  ภาพที่เห็นในหน้าเวบนี้ เป็นการบันทึกภาพในช่วงอายุ 25 - 38 ปี  /  หน้าเวบนี้ Upload เมื่อ พ.ศ.2562 ( ค.ศ.2019 )

สถานที่เกิด :

ที่อยู่ปัจจุบัน :

ความสูง : 175 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 10 นิ้ว

สัดส่วน : ต้นแขน 21 นิ้ว  /  หน้าอก 56 นิ้ว  /  ต้นขา 34 นิ้ว  /  น่อง 19 นิ้ว  /  เอว 32 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 134 - 136 กก. ( 295 - 300 ปอนด์ )  /  ช่วงฤดูการแข่งขัน 127 - 129 กก. ( 280 - 285 ปอนด์ )

จุดเด่นบนร่างกาย :

ข้อมูลที่น่าสนใจ :


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ   ( ขณะที่อายุ 25 ปี )


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประวัติโดยสังเขป :

      

      

      


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายการประกวดที่ผ่านมา : ( นับถึงปี พ.ศ.2561 ( ค.ศ.2018 ) )
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - /- - - แบบที่ 1 - - -  


/- - - แบบที่ 1 - - -  


       - - - แบบที่ 1 - - -  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - แบบที่ 1 - - -  


  

- - - แบบที่ 1 - - -  


      

             

                    

                           


        

             

                    


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


      

      

        


- - - ข้างล่างนี้เป็นของเก่าที่เคยทำไว้ ยังใช้อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว - - -  


  :/
:/


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *:/
:/


      

      

      

      

      

      :/


/  สวัสดีครับ * * * *

      

      

      

      

       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  :/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  * * * หากภาพในหน้าเวบนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - :/
:/ 

รหัสภาพ( ภาพบน ) :/

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 

       ( ภาพบน )

      

      

      

- END -หน้าถัดไป1  >  2  >  3  >  4  >  5  >  6