* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ


Catabolic


       Catabolic อ่านว่า คาตาบอลิค แปลว่า "การทำลาย"

       เมื่อเอาคำศัพท์ Catabolic นี้ไปผสมกับคำอื่น ก็จะมีความหมายเกี่ยวกับการทำลายเหมือนกัน ยกตัวอย่างดังข้างล่างนี้

       - Catabolic Diseases แปลว่า โรคที่ทำให้เกิดการสลายตัวของสารอาหาร

       - Catabolic Effect แปลว่า ฤทธิ์การทำลาย,การเพิ่มการสลายตัว

       - Catabolic Hormones แปลว่า ฮอร์โมนที่มีฤทธิ์แยกสลาย

       - Catabolic Pathway แปลว่า วิถีการทำลาย

       - Catabolic Phase ,Non-Immune แปลว่า การย่อยสลายของโปรตีนทั่วไปในร่างกาย

       - Catabolic Rate ,Fractional แปลว่า อัตราเร็วของเมตาบอริสซึ่มของโปรตีนในกระแสโลหิต


อ้างอิงจากลิงค์ http://dict.longdo.com/search/Catabolic 
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -