* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ


Compound Movement  


       หมายถึงท่าออกกำลังกาย ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลายชิ้นในการบริหาร ยกตัวอย่างเช่นท่า Bench presses จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าอก , หัวไหล่ด้านหน้า และ ไทรเซบ เข้ามออกแรงช่วย อย่างนี้เรียกว่า ท่าออกกำลังแบบ Compound Movement  ซึ่งจะตรงกันข้ามกับท่าออกกำลังแบบ  Isolation Movement  ซึ่งจะใช้กล้ามเนื้อชิ้นเดียวในการบริหาร ตัวอย่างของท่าบริหารแบบ Isolation Movement  ก็เช่นท่า Pec Deck  ซึ่งเวลาบริหาร จะใช้แรงจากหน้าอกเพียงอย่างเดียว

       ท่าบริหารแบบ Compound ได้แก่ท่า Bench presses , Squats , Deadlifts , Military Presses , Bent over rows
  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -