* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  


Banana 

กล้วย

       ถ้าฝรั่งพูดสั้นๆว่า Banana มันจะหมายถึงกล้วยหอมนะครับ

youbabyandi.com


อ้างอิง : www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2058/banana-กล้วย 

       กล้วย ( banana ) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง กล้วยเป็นพืชที่จัดอยู่ใน Family Musaceae, order Zingiberales และ genus Musa

       ในประเทศไทยมีการปลูกกล้วยหลายชนิด ชนิดที่นิยมปลูกกันมากเป็นการค้า ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม  และกล้วยไข่

       สำหรับกล้วยหอมที่ปลูกกันมากที่อยู่ 3 พันธุ์ คือ กล้วยหอมทอง ปลูกมากในจังหวัดฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และธนบุรี

       ส่วนกล้วยหอมเขียว และกล้วยหอมค่อมนั้นปลูกกัน มากทางภาคใต้ 

       สำหรับกล้วยไข่ ปลูกมากในจังหวัดกำแพงเพชร

       ส่วนกล้วยน้ำว้าปลูกกันทั่วๆ ไปกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ปลูกมากได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา และจังหวัดในภาคกลาง


การเก็บรักษาผลกล้วย

       กล้วยสามารถเก็บรักษาได้ดีที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 11 องศาเซลเซียส 

       กล้วยจะเกิดอาการสะท้ายหนาว (chilling injury) เมื่อนำกล้วยดิบออกมาจากห้องเก็บรักษา ควรบ่มให้กล้วยสุก ที่อุณหภูมิ 18-20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90 เปอร์เซ็นต์ และหากมีเอทิลีนช่วยเร่งให้กล้วยสุกเร็วขึ้นด้วย

       กล้วยหอมทองสามารถเก็บรักษาได้ดีในบรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจน 5 เปอร์เซ็นต์ และคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 11.7 องศาเซลเซียส ได้ 20 วัน 


คุณค่าทางโภชนาการของผลกล้วย         USDA ได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยหอมทองสุก พบว่ามีส่วนประกอบต่อ 100 กรัม ดังข้อมุลข้างบนนี้


       สำหรับผลกล้วยที่นิยมบริโภคในประเทศไทยแต่ละชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกันดังแสดงในตาราง  ซึ่งจะเห็นได้ว่ากล้วยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงเหมาะที่จะบริโภคเป็นประจำทุกวัน


คุณค่าทางอาหารของผลกล้วย 4 ชนิด  

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย - กล้วยทอดกรอบ ,กล้วยตาก ,กล้วยอบน้ำผึ้ง ,กล้วยกวน ,กล้วยฉาบ ,แป้งกล้วย  * * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ- END -