ถั่วอัลมอนด์
(
Almonds )


 


 

(ภาพบน) อัลมอนด์ดิบฝาน (Sileced Almaonds)
ใช้ใส่หน้าเค๊ก ,ใส่โอ้ทมีลล์


 

(ภาพบน) อัลมอนด์ฝาน สำเร็จรูปแบบผ่านความร้อนแล้ว


 

- END -