เตียงปรับหัวได้ (ไม่มีที่ยกน้ำหนัก)


หมายถึงเตียงหรือเบาะนั่งธรรมดาที่ปรับหัวขึ้นลงได้ โดยไม่มีที่ยกน้ำหนักติดตั้งมาด้วย


- END -