1 ช้อนชา
1 tea spoon
1 TSPN


 

       (ภาพบน) 1 ช้อนชา ถ้าใช้ตักของเหลว (น้ำเปล่า) ก็จะได้ประมาณ 5 มิลลิลิตร ภาษาอังกฤษจะเขียนว่า 1 TEA SPOON ตามรูปข้างบนครับ (ลูกศรสีแดงชี้)
 

(ภาพบน) ถ้าเป็นตัวย่อ จะใช้คำว่า 1 TSP ตามที่ลูกศรชี้ในรูปข้างบน


 

ศัพท์ที่ใช้เรียกเกี่ยวกับช้อนชามีดังนี้

1 DASH คือ 1/8 ช้อนชา

1 หยิบมือ (PINCH) คือ 1/16 ช้อนชา

1 SMIDGEN คือ 1/32 ช้อนชา


 

- END -